Какво е рефлексология и може ли тя да ми помогне?

Георги Симеонов, Монтана, 35 год.Георги Симеонов, Монтана, 35 год.

ОТГОВОР:

Рефлексологията е масажна терапия, която използва акупунктурни точки на краката, които отговарят на различни части от тялото. Краката се масажират с талк и няма нужда да сваляте дре­хите си, ако се притеснявате от вида на кожата си. физическият контакт отново би могъл да ви подейства успокояващо и това е още един добър начин да се отпуснете и да се почувствате способ­ни да се справите със заболяването си. Само това усещане би могло да повлияе на заболяването ви, защото положителната нагласа мо­же да накара организма ви да се пребори с проблемите.

Безопасно ли е да ми правят масаж с ароматерапия при псориазис?

Таня Манолова, Плевен, 29 год.Таня Манолова, Плевен, 29 год.

ОТГОВОР:

Да, ако масажът се ограничи до нормалната кожа. Масажът мо­же да бъде много успокояващ и това може да помогне за облекчава не на псориазиса ви. Трябва да избягвате масаж върху големите плаки, защото фрикциите и маслата може да раздразнят засегнатата кожа. Областите, където кожата ви е по-суха, ще се почувстват много по-добре от овлажняващия ефект на маслата. Що се отнася до техниките на докосване, то те сами по себе си могат да бъдат много приятни, особено ако другите с неохота ви докосват, когато видят псориазиса ви.

 

 

Имам приятел, който посещава лекар хомеопат вместо обикновения си личен лекар. Не знам нищо за хомеопатията – тя би ли помогнала на моя псориазис?

Венета Манолова, Бургас, 40 год.Венета Манолова, Бургас, 40 год.

ОТГОВОР:

Хомеопатите вярват, че симптомите на дадено заболяване всъщ­ност са начините, по които организмът се бори със заболяването. Те се опитват да подпомогнат тази реакция чрез малки дози вещес­тва, които обикновено предизвикват същите симптоми, ако се из­ползват в големи дози при здрав човек. Хомеопатичните лекарства се приготвят чрез многобройни разтвори, за да остане само следа от веществото, и в резултат на това лечението обикновено е бе­зопасно и няма странични ефекти. Много е трудно да разберете дали ще се повлияете добре от него, защото псориазисът не е едно от заболяванията, за които по принцип се знае, че хомеопатията помага – за разлика например от екземата.

 

 

Вярно ли е, че някои болни от псориазис са по-здрави като цяло от другите хора?

Мануела Красимирова, Пловдив, 28 год.Мануела Красимирова, Пловдив, 28 год.

ОТГОВОР:

Ролята на имунната система на организма при псориазиса е особено важна. Някои болестни състояния са по-рядко или по-често срещани при бол­ните от псориазис.

Сред по-често срещаните са:

  • хронична ангина;
  • наднормено тегло;
  • повишено кръвно налягане;
  • сърдечни проблеми;
  • диабет.

Сред по-рядко срещаните са:

  • атопична екзема;
  • алергична астма;
  • уртикария;
  • алергична контактна екзема.

Като цяло обаче тези различия не са от достатъчно голямо зна­чение за утвърдителен отговор на вашия въпрос, затова ще се ог­раничим да кажем просто: не, не е вярно.

Защо се смята, че имунната система играе важна роля за развиването на псориазис?

Ванина Колева, Пловдив, 32 год.Ванина Колева, Пловдив, 32 год.

ОТГОВОР:

Няколко са основанията имунната система да се смята за тол­кова важна причина за разбиването на псориазис. Някои имунопотискащи препарати (кои­то потискат отчасти имунната реакция на организма) действат добре при лечението на псориазис. Той е доживотно заболяване и това се смята за доказателство, че имунната система има „памет“, която предизвиква типичния при псориазиса обрив в отговор на оп­ределени отключващи фактори. Тази „памет“ е част от начина, по който нашата имунна система работи за разпознаване на чужди бактерии, и отпора, който им дава, и обяснява защо имунизирането по принцип ни предпазва от развиването на определени заболява­ния. Начинът, по който заболяването може да заглъхне без лечение и после да се разрази с нова сила, е също типична имунна реакция в дългосрочен план. И накрая, смята се, че някои от идентифицирани­те гени имат връзка с начина, по който работи имунната система.

Моите петна излъчват особена топлина. Защо е така?

Мария Цветкова, Варна, 33 год.Мария Цветкова, Варна, 33 год.

ОТГОВОР:

При псориазиса нормалното време за подмяна на клетките на ко­жата е силно намалено. Нормалната кожа се обновява на около два­десет и осем дни – бавен цикъл на формиране на нови клетки и прев­ръщането им в плоски мъртви клетки, които се придвижват нагоре към повърхността на кожата, за да се отделят от нея. При псориатичната кожа целият този процес е ускорен и отнема едва няколко дни. По-незрелите клетки се придвижват нагоре, така че кръвоносните съдове, които ги снабдяват с кръв, са много по-близо до повър­хността на кожата от обикновено. Възпалението също е част от псориатичния процес и това води до отваряне на кръвоносни съдо­ве. Кожата е гореща, заради засиления кръвоносен поток и ако псо-риазисът е много продължителен, това може да се окаже сериозен проблем поради загубата на телесна топлина и течности, които се изпаряват от горещата повърхност на кожата. 

Веднъж изчистен, псориазисът появява ли се отново?

Иван Манолов, Плевен, 47 г.Иван Манолов, Плевен, 47 г.

ОТГОВОР:

Да. Много пациенти свидетелстват за това. Един наш познат казва, че най-лошото на псориазиса е, че „той винаги се връща“. Трудно е да бъдем изчерпателни за индивидуалните проблеми на па­циентите, но веднъж изчистен, псориазисът може да не се появи дълго време, ала все пак при повечето хора той се проявява отново, и то доста скоро. Около 50% от пациентите имат спонтанна реми-сия от време на време и само при около 10% от тях той не се проя­вява никога повече.