Соли от мъртво море помагат за лечение на псориазис

Много се говори за солите от Мъртво море и неговите предим­ства и разбирам, че страни като Германия ще под­помагат финансово лечението там. Няма ли да има повече смисъл, ако Националната здравна система плаща на пациентите за едно пътуване до там, вместо да покрива разходите по едно скъпоструващо лекарствено лечение тук?

psoriazis murtvo moreТова е примамливо, но доста опростено схващане. Комбинацията от концентрацията на солен разтвор, който се намира в Мъртво море, и силното слънце наистина е от полза, но точният механизъм, по който тази комбинация работи, все още се оценява. Морската вода също та­ка съдържа катран, което е полезно за кожата. Ваканциите, прекарани на някое слънчево място, могат да ви се отразят отпускащо и ако дру­ги хора с псориазис са в същия курорт, може би ще изпитвате по-малко притеснение да си свалите дрехите и да изложите на показ кожата си, като по този начин се възползвате от слънчевите лъчи. Тъй като Мър­тво море се намира под морското равнище, въздухът там е сравнител­но по-гъст и абсорбира част отУВБ-лъчите, които причиняват изгаря­ния. Това означава, че можете да получите по-голяма концентрация от полезните УВА-лъчи, без да изгорите, но това може да доведе до по-големи рискове от рак на кожата. Повечето от статиите за лечебни­те свойства на Мъртво море споменават, че времето за лечение тряб­ва да е под три часа на ден. Смята се, че комплексният солен разтвор допълва ефикасността на естествената светлина, но и сам по себе си може да има ефект върху обмяната на кожните клетки. Дори дермато­лозите от университета „Бен Гурион“ в Израел подчертават, че насо­ките и стандартите за лечение трябва да бъдат установени, за да се прецени стойността и ефективността на терапията край Мъртво море в сравнение с другите видове лечение.

Националната здравна система трябва да действа много внима­телно по отношение на подобни разходи и много пациенти може да поискат ваканция, защото след нея ще се чувстват по-добре. Ако някой има астма, тя винаги се подобрява след ваканция или когато е далече от замърсяване и така нататък. Това означава ли, че Наци­оналната здравна система трябва да плаща почивката ви?!

 

Видях реклама за калта от Мъртво море. Това може ли да ме спаси от разходите по едно пътуване до Израел?

Вероятно ще си похарчите парите на вятъра. Тъмната кал помага при абсорбиране на УВ-лъчите и може да бъде полезна под формата на кални компреси за болки в ставите, които биха подобрили кръвообра­щението. Това обаче не е специфичният вид кал, която се намира край бреговете на Мъртво море и се продава в България.

Вероятно трябва да гледате по същия начин и на солите за баня от Мъртво море. Както споменахме в отговора на предишния въп­рос, те могат да имат благотворен ефект върху вашата кожа, ко­гато се съчетаят сУВ-лъчите край Мъртво море, но ако се приемат сами по себе си, то има малко свидетелства за това дали си заслу­жава да си похарчите парите за тях.

 

Вярно ли е, че специалните къпални в Турция могат да лекуват псориазис?

Не. Вероятно имате предвид „рибата, която лекува псориазис“, както я нарекоха в националната преса преди няколко години. В тур­ските басейни има риба, която изяжда псориатичните плаки, но оп­ределено не лекува псориазиса! Премахването на плаките позволява на препаратите да достигнат до по-долните слоеве на кожата по-лесно, както и на слънчевата светлина, така че псориазисът може да изчезне за известно време, но е много вероятно пак да се появи.

 

Как бих могъл да разбера нещо повече за продуктите, които се рекламират във вестниците?

Полезен източник на информация е един американски уебсайт, наречен „Залата на срама от псориазиса“ (www.pinch.com/skin/pshame.html). Там можете да прочетете коментари за необичайни видове лечение, както и статии относно последните реклами и то­гава сам ще можете да си съставите мнение за тях.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

psoriazis murtvo more_

Китайската медицина на помощ в лечението на псориазис

Говори се, че китайската медицина е напреднала изключително много по посока на подпомагане справянето с дадено заболяване посредством възприемането му като проблем на цялото тяло и използването на билки за възстановяване на баланса.

Колко успешен е този подход?

Ще бъде ли включен той към Националната здравна система?

kitaiski bilki psoriazis_

Китайските билкови продукти съществуват в две основни форми – кремове и препарати, приемани орално. (Понякога се прилагат и ня­кои други видове, като например добавки за вана.) Най-популярният начин е приготвените смеси да се приемат орално и това е премина­ло някои изпитания при лекари от традиционната школа. Съществу­ват известни доказателства, че някои определени формули може да се окажат полезни при псориазис, но изследванията са доста ограни­чени и е необходима допълнителна оценка. Малко вероятно е този вид лечение да стане достъпен чрез Националната здравна система в обоз­римото бъдеще, тъй като изпитанията на лекарства и други подоб­ни препарати, преди те да могат да бъдат изписвани свободно, отне­мат много години и процесът е доста скъп. Необходимо е да се опита­те да избягвате всички продукти, които могат да имат опасни крат­котрайни и дълготрайни странични ефекти.

Трябва да имате предвид следните неща:

 • Няма доказателства, че китайските билки лекуват псориазис, но при някои хора те могат да окажат много благотворно вли­яние.
 • Китайските билки невинаги са безопасни, тъй като е възможно да причинят възпаление и увреждане на вътрешни органи – ка­то черен дроб и бъбреци – за кратък период от време. Дългот­райните странични ефекти не са известни.
 • Суровите съставки или билки не се намират под никаква форма на качествен контрол, затова техният химичен състав може да варира изключително много. Страната, където са набрани, времето на събиране и мястото, където са съхранявани билки­те, също имат голямо значение за тяхното качество.
 • Липсва контрол и над лечителите, които продават тези билки. Те не са медицински квалифицирани западни лекари под контро­ла на Общия медицински борд. Много от тях са отговорни хора, но трябва да помните, че всеки би могъл да продава тези билки. Много пари могат да се спечелят от подобна продажба и тряб­ва да имате предвид, че седмично един пациент може да изхар­чи 20-30 британски лири за своите лекарствени препарати.

kitaiski bilki psoriazisВ книгата „Всичко за псориазиса“ експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър съветват, че в последните доклади са регистрирани различни случаи – от не­декларирани потентни стероиди в китайските билкови кремове до смърт, вследствие спиране на бъбречната дейност, поради орално приемани лекове, и всичко това хвърля светлина върху потенциал­ните опасности от подобен род препарати. Има призиви за по-доб­ро регулиране и повече изследвания, които призиви се поддържат и от самите практикуващи. През следващите няколко години може би ще е възможно да препоръчаме някои билкови терапии, но понас­тоящем ви съветваме да сте предпазливи.

Как да изберем безопасен алтернативен лечител?

Повечето практикуващи нетрадиционна медицина имат частна практика и са по-добре, що се отнася до „продажбата“ на своя вид лечение, в сравнение с лекарите от Националната здравна система.

alternativen lechitelТе прекарват повече време с пациентите си и предимствата на то­ва човек да може да говори за своя псориазис, както и влиянието, което то оказва върху човека, са несъмнени. Възможността да спо­деляте действа много успокояващо и на нас би ни се искало Националната здравна система да позволява на лекарите да отделят по­вече време за контакт с пациентите си от времето, определено за консултации. Нямаме предвид, че единственото предимство на до­пълнителната медицина е наличието на повече време за пациента. Заслужава си да помним, че терминът допълнителна се използва це­ленасочено на мястото на алтернативна медицина, тъй като този вид лечения трябва да вървят ръка за ръка със стандартните пър­вични лечения, а не да ги заменят.

Понастоящем има създадени много професионални органи, които регулират повечето форми на допълнително лечение, и вие трябва да се свържете с тях, преди да изберете подходящия за вас практи­куващ специалист по допълнителна медицина. Помнете, че хората нямат нужда от медицинска квалификация, за да работят в област­та на допълнителната медицина, затова обсъдете плановете си с вашия личен лекар, поне за да проверите дали практикуващият ще ви постави правилна диагноза.

В книгата „Всичко за псориазиса“ експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър, съставят списък на най-разумните въпроси, които трябва да вземете предвид при избора на лечител, за да не ви навреди.

 • Каква квалификация има практикуващият и от колко време се занимава с това?
 • Член ли е на призната и регистрирана организация с кодекс за практикуване?
 • Може ли да ви даде име, адрес и телефонен номер на съответна­та организация, за да можете да проверите лично?
 • Терапията одобрена ли е от Националната здравна система?
 • Може ли вашия личен лекар да делегира грижите за вас на прак­тикуващия? (Това обикновено се случва само с препоръка до хомеопатична болница.)
 • Информира ли редовно вашия личен лекар за състоянието ви?
 • Това най-подходящата допълнителна терапия ли е за вашия псориазис?
 • Картонът ви поверителен ли е?
 • Каква е вероятната стойност на терапията?
 • Колко сеанса ще са ви необходими, за да усетите подобрение?
 •     Каква застраховка ви предоставя практикуващият, ако неща­та се объркат?

После си задайте следните въпроси:

 • Практикуващият отговаря ли на въпросите ви ясно и пълно?
 • Дава ли ви писмена информация, която да проучите в свободно­то си време?
 • Държи ли се професионално с вас?
 • Прави ли крайни изказвания за предимствата на даденото лече­ние?

Трябва да избягвате всеки, който:

 • Твърди, че е способен напълно да излекува вашия псориазис.
 • Съветва ви да прекъснете традиционното лечение, без да се консултирате с вашия личен лекар.
 • Кара ви да се чувствате некомфортно – имате нужда от добри взаимоотношения, ако смятате да извлечете всички ползи от лечението.

Накратко, трябва да изисквате същите стандарти от вашия практикуващ, които бихте поискали и от лекар към Националната здравна система, и да подложите твърденията му на същото кри­тично изследване, което се прилага напоследък и за леченията към Националната здравна система.

Алтернативна терапия за лечение на псориазис

Макар да няма научни доказателства, че ароматерапията или рефлексологията са наистина ефективни при лечение на заболяване като псориазиса, често пъти тези лечения са много полезни, тъй като ви карат да се чувствате по-добре и по-спокойни.

alternativno lechenieИзвън Националната здравна система съществува цял набор от различни подходи за справяне с псориазиса и много практикуващи искрено се опитват да повишат качеството на живот на своите клиенти. Същевременно може да се каже, че съществуват хора и клиники, които преувеличават предимствата на конкретен подход или продукт. Този род дейност е слабо регулирана, макар че Парла­ментарната група по проблемите на кожните заболявания, в която има представители на всички партии, наскоро изнесе доклад за оно­ва, което може и би трябвало да бъде направено, за да се осигури подкрепа на пациентите чрез съществуващите законоустановени търговски стандарти или чрез нови правомощия на Агенцията за контрол над медицинските заведения.

Известни са различни видове и начини за лечение на псориазиса и ние сме сигурни, че ще се появят още много нови такива, които все още очакват своето място или правилна оценка. Именно преценката направи тази глава толкова трудна за написване. Хората, чието със­тояние се подобрява вследствие на допълнителните терапии, както и самите практикуващи, винаги са били настроени много положител­но и много трудно бихте открили човек, който да ви каже, че дадено лечение се е провалило или че състоянието му се е влошило. Повечето от историите с успешен завършек са така наречените „автентични свидетелства“, основаващи се на облекчението или излекуването, ко­ето хората са намерили, но са необходими още много такива доказа­телства, за да се превърне един случай в достоверен. Необходими са подходящи научни изследвания, които да оценят различните терапии и да докажат тяхната безопасност. Може би не е толкова важно да­ли човек ще реши да похарчи парите си за лечение, което няма да про­работи в крайна сметка, но е от значение фактът дали състоянието на пациента ще се влоши, или той ще се разболее от нещо друго. Вся­ка година чуваме за хора, които са починали от токсичните ефекти на билкови лекове, както китайски, така и западни, затова е необхо­димо да се обръща по-голямо внимание при избора на практикуващ алтернативна или допълнителна медицина.

Напоследък много „магически изцеления“ се рекламират пред обществеността директно. За някои от използваните препара­ти се знае, че съдържат недекларирани стероиди, и ние ви препо­ръчваме да сте изключително предпазливи при закупуването или използването на нещо подобно, без първо да се посъветвате с лекар или изтъкнат специалист по алтернативна или допълни­телна медицина.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Гладните рибки Garra Rufa, които лекуват болестта – псориазис!