Соли от мъртво море помагат за лечение на псориазис

Много се говори за солите от Мъртво море и неговите предим­ства и разбирам, че страни като Германия ще под­помагат финансово лечението там. Няма ли да има повече смисъл, ако Националната здравна система плаща на пациентите за едно пътуване до там, вместо да покрива разходите по едно скъпоструващо лекарствено лечение тук?

psoriazis murtvo moreТова е примамливо, но доста опростено схващане. Комбинацията от концентрацията на солен разтвор, който се намира в Мъртво море, и силното слънце наистина е от полза, но точният механизъм, по който тази комбинация работи, все още се оценява. Морската вода също та­ка съдържа катран, което е полезно за кожата. Ваканциите, прекарани на някое слънчево място, могат да ви се отразят отпускащо и ако дру­ги хора с псориазис са в същия курорт, може би ще изпитвате по-малко притеснение да си свалите дрехите и да изложите на показ кожата си, като по този начин се възползвате от слънчевите лъчи. Тъй като Мър­тво море се намира под морското равнище, въздухът там е сравнител­но по-гъст и абсорбира част отУВБ-лъчите, които причиняват изгаря­ния. Това означава, че можете да получите по-голяма концентрация от полезните УВА-лъчи, без да изгорите, но това може да доведе до по-големи рискове от рак на кожата. Повечето от статиите за лечебни­те свойства на Мъртво море споменават, че времето за лечение тряб­ва да е под три часа на ден. Смята се, че комплексният солен разтвор допълва ефикасността на естествената светлина, но и сам по себе си може да има ефект върху обмяната на кожните клетки. Дори дермато­лозите от университета „Бен Гурион“ в Израел подчертават, че насо­ките и стандартите за лечение трябва да бъдат установени, за да се прецени стойността и ефективността на терапията край Мъртво море в сравнение с другите видове лечение.

Националната здравна система трябва да действа много внима­телно по отношение на подобни разходи и много пациенти може да поискат ваканция, защото след нея ще се чувстват по-добре. Ако някой има астма, тя винаги се подобрява след ваканция или когато е далече от замърсяване и така нататък. Това означава ли, че Наци­оналната здравна система трябва да плаща почивката ви?!

 

Видях реклама за калта от Мъртво море. Това може ли да ме спаси от разходите по едно пътуване до Израел?

Вероятно ще си похарчите парите на вятъра. Тъмната кал помага при абсорбиране на УВ-лъчите и може да бъде полезна под формата на кални компреси за болки в ставите, които биха подобрили кръвообра­щението. Това обаче не е специфичният вид кал, която се намира край бреговете на Мъртво море и се продава в България.

Вероятно трябва да гледате по същия начин и на солите за баня от Мъртво море. Както споменахме в отговора на предишния въп­рос, те могат да имат благотворен ефект върху вашата кожа, ко­гато се съчетаят сУВ-лъчите край Мъртво море, но ако се приемат сами по себе си, то има малко свидетелства за това дали си заслу­жава да си похарчите парите за тях.

 

Вярно ли е, че специалните къпални в Турция могат да лекуват псориазис?

Не. Вероятно имате предвид „рибата, която лекува псориазис“, както я нарекоха в националната преса преди няколко години. В тур­ските басейни има риба, която изяжда псориатичните плаки, но оп­ределено не лекува псориазиса! Премахването на плаките позволява на препаратите да достигнат до по-долните слоеве на кожата по-лесно, както и на слънчевата светлина, така че псориазисът може да изчезне за известно време, но е много вероятно пак да се появи.

 

Как бих могъл да разбера нещо повече за продуктите, които се рекламират във вестниците?

Полезен източник на информация е един американски уебсайт, наречен „Залата на срама от псориазиса“ (www.pinch.com/skin/pshame.html). Там можете да прочетете коментари за необичайни видове лечение, както и статии относно последните реклами и то­гава сам ще можете да си съставите мнение за тях.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

psoriazis murtvo more_