ТОП 10 факти за псориазиса

Тук са посочени някои от най-важните факти за псориазиса. Насърчаваме ви да ги разпространявате сред вашите близки и приятели, за да има повече осведомени хора за характера на това заболяване.

1980_bore vichy

1. Около 2% от населението на Великобритания има псориазис (1на всеки 50 души).

2. Той поразява по равно мъжете и жените.

3. Не е заразен.

4. Не е свързан с лоша хигиена.

5. Смята се, че се предава от едно поколение на друго, но е въз­можно човек да носи гена на псориазиса, без да прояви призна­ците на заболяването.

6. Има няколко фактора, за които се смята, че активират епизо­ди на активен псориазис:

 • Нараняване на кожата – например порязване, обелване или дори протъркване на кожата от дрехи могат да причинят псориазис, който ще се прояви на мястото на наранената кожа.
 • Шок или дълготраен стрес също могат да предизвикат поя­вата на псориазис.
 • Определени лекарства се свързват с появата на псориазис. Сред тях са бета-блокери, противомаларийните лекарства и литият.
 • Прекомерната употреба на алкохол може да активира псори­азиса и със сигурност ще го влоши.
 • Пушенето влошава псориазиса, особено пустуларния псориазис по ръцете и краката.

7. Хората, които са болни от псориазис, могат да имат периоди на ремисия, когато по кожата им няма нито едно петънце.

8. Псориазисът се лекува обикновено с кремове и мехлеми, но при тежки случаи могат да се приемат и орални лекарства.

9. Много болни от псориазис откриват, че слънчевата светлина подобрява състоянието им, но 10%от болните смятат, че тя го влошава.

10. Псориазисът може да накара човек да се чувства изключително некомфортно (сухота, сърбежи, подутини и понякога болки).

 

Как псориазисът влияе на другите заболявания?

psoriazis i drugi zaboliavania

Не, няма доказателства, че псориазисът има връзка с рака на ко­жата. Проблем се явява лечението на псориазиса с ултравиолетови лъчи, тъй като те могат да доведат до увреждане на кожата, кое­то да се окаже раково, ако терапията не е строго контролирана. Много пациенти откриват, че техният псориазис се повлиява доб­ре от слънцето, поради което се излагат прекалено много на слън­це, с което рискуват да развият рак на кожата. Този момент е обяс­нен подробно в Пета глава, където се разглежда лечението с ултра­виолетови лъчи.

 

 • Люспите на скалпа ми са жълти. Това друг тип псориазис ли е?

Не. Вие вероятно страдате от заболяване, известно под наиме­нованието себорейна екзема на скалпа, което е просто лош късмет, ако навсякъде другаде имате псориатични петна. Себорейната ек­зема също причинява зачервяване и люспене на скалпа, лицето и гор­ната част на тялото. Има няколко начина да различите двете със­тояния по кожата на скалпа. При себорейната екзема люспите са жълтеникави и мазни, а не бели и сухи. Ако махнете люспата при себорейната екзема, кожата отдолу изпуска бистра течност и кръв, докато при псориазиса остават само кървави точици. Себорейната екзема винаги причинява сърбеж, докато при псориазиса той може да варира от никакъв до много силен.

 

 • Мога ли да развия и екзема, и псориазис?

Да, можете, но е по-вероятно е да страдате от себорейна фор­ма на екзема (споменатата по-горе), а не атипична форма, която е най-често срещаният тип псориазис при децата. Може да се наблю­дава застъпване на себорейната екзема и псориазиса, тъй като две­те се различават трудно по кожата на лицето. Някои учени използ­ват термина себопсориазис.

 

 • Как да различа екземата от псориазиса?

Това може да е трудно, особено когато са засегнати ръцете, краката и скалпа ви. Екземата е по-зачервена, влажна и засегна­тите места сълзят, като няма ясно различима граница между засегната кожа и нормалната. Псориатичните места са удебе­лени, със сребриста люспа и са лесно различими – т.е. очевидно е докъде стига псориазисът и откъде започва нормалната кожа. Това важи и за типичните плаки и ярко зачервените участъци от флексурите (например свивките на лактите и коленете) и кож­ните гънки, където люспите не се виждат. Както екземата, та­ка и псориазисът е симетричен, което означава, че засяга и две­те части на тялото (например двете колена, а не само едното). Ако имате люспести обриви, които не са симетрични, те може да се дължат на друга причина – гъбична инфекция като трихо-фития например.

При по-възрастните хора първите признаци на псориазиса са по-трудни за диагностициране, защото приличат повече на екзема. Между другото, тяхната кожа е по-вероятно да бъде просто разд­разнена от лечението на други видове заболявания, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

10 важни въпроса за наследствената връзка при псориазиса

Nasledstvena vruzka_psoriazis  1. Майка ми и аз имаме псориазис. Това наследствено заболяване ли е?

Псориазисът може да се опише като наследствено заболяване, тъй като съществуват определени гени, чиято връзка с псориазиса е установена. Тези гени сами по себе си не причиняват псориа­зис, но при тяхното наличие в организма вероятността да разви­ете псориазис в отговор на определени „отключващи“ фактори, които водят до типичните промени в кожата, е по-голяма. Меди­цинските факти относно свързаните с псориазиса гени се увели­чават – може да са замесени до шест различни гена, които да пре­дизвикат различен тип псориазис и различни реакции на лечение­то (те са обсъдени по-нататък в книгата). При една трета от болните в семейството им има и друг човек с това заболяване и болният притежава един определен ген от хромозома 6 (Сw6), кой­то увеличава двадесет и четири пъти вероятността той да се разболее от псориазис.

 

2. И двамата със съпруга ми имаме псориазис. Удвоява ли това вероятността децата ни също да страдат от това заболяване?

Вероятността е повече от двойна, тъй като съществува въз­можност децата ви да наследят повече от един от „гените на псо­риазиса“. Ако само един от 8ас имаше псориазис, вероятността де­цата ви също да го развият щеше да бъде само 15%, но след като и дв е трудно да се даде отговор на отделни конкретни въпро­си за евентуални рискове: например, ако и двамата родители не са болни от псориазис, но имат дете, което страда от това заболява­не, рисковете друго тяхно дете да се разболее от същото са 20%.

 

3. Вероятността по-големите деца да развият псориазис по-голяма ли е?

Не. При всички деца рискът да унаследят гена или гените на да­дено заболяване е еднакъв и няма доказателства в подкрепа на те­зата, че рискът първородните деца да се повлияят от различните фактори, които могат да породят заболяването, е по-голям.

 

Nasledstvena vruzka_psoriazis-4. Бременна съм и имам псориазис. Бебето ми също ли ще има псориазис?

При вашето бебе вероятно ще има повишен риск от развиване на псориазис, ако той или тя унаследи вашите „гени на псориазиса“, но няма да го „прихване“ от вас по време на бременността, дори да сте била в критичен период на заболяването. Тъй като генетичният матеамата страдате от това заболяване, то вероятността вече на­раства на 75%. Многориал се предава от двамата родители, когато яйцеклетката и сперматозоидът се комбинират, вероятността вашето бебе да унаследи вашите гени е 50%, а вероятността да наследи псориазиса ви -15%. Това ще се отнася еднакво и за другите деца, които бихте имали за в бъдеще.

 

5. Ако децата ми имат псориазис, той дали ще бъде толкова тежък като моя?

Това е друг въпрос, на който е трудно да се отговори, поради различното взаимодействие между гените и отключващите фак­тори. В действителност никой не може да знае.

 

6. Не знам някой в семейството ми да е бил болен от псориазис, но моята четиридесет и една годишна сестра разви това заболяване. Каква е вероятността и аз да го развия?

Не е възможно да ви дадем точен отговор, защото статисти­чески се работи само с големи групи от хора. Ако развиете заболя­ването, то спокойно можете да се обърнете назад и да кажете, че вероятността е била 100%, затова какъвто и отговор да ви дадем сега, mo mou би бил погрешен! Надяваме се да не се разболеете. Може да имате късмет, макар че цялостният риск при случай като вашия би бил 20%, а нещата стоят доста сложно по отношение на възрастта, на която сестра ви е развила това заболяване. Тъй като тя е развила псориазис на възраст над тридесет години, то рискът при вас е три пъти по-малък, отколкото ако псориазисът се бе про­явил преди петнадесетгодишна възраст.

 

7. Имам дъщери близначки, но само една от тях има псориазис. Това не подсказва ли, че заболяването не е наследствено?

Разбираме объркването ви. Помнете обаче, че псориазисът не се причинява от гените носители. Те само ви правят по-податливи на различни отключващи фактори. Едната ви дъщеря, която не е бол­на от псориазис, е късметлийка. Изследванията на големи групи близ­наци помагат да се изясни наследственият фактор: при еднояйчните близнаци има 65-70% вероятност и двамата да развият псориа­зис, но този процент пада на 15-20% при разнояйчните.

 

psoriazis i drugi zaboliavania _ekzema8. В семейството ми има страдащи от псориазис и си мислех, че съм се изплъзнал, но развих заболяването след тежка автомобилна катастрофа. Защо?

Това е пример за отключващ фактор, който активира унаследе­ната ви склонност да развиете псориазис. Определени фактори мо­гат да предизвикат първата или повторна атака на псориазиса, как­то и някое леко заболяване да доведе до рецидивирането му. Сред тези фактори са травми, инфекции, хормонален дисбаланс, някои лекарства или други сериозни заболявания. Доказателства за важ­ността на отключващите фактори са открити при изследвания на еднояйчни близнаци. Макар и двамата да имат унаследена склонност, съществува само 65-70% вероятност и двамата да развият псори­азис. Различните отключващи фактори играят различна роля при различните хора, поради което може да има затруднения в устано­вяване на предразположеността и самото лекуване на псориазиса.

 

9. Защо съм болен от псориазис, след като никой друг в семейството ми не страда от това заболяване?

Макар да се смята, че псориазисът е наследствено заболяване, един­ствено склонността към развиване на заболяването се предава по наследствен път. Някои хора могат да имат анормален ген, способен да предизвика псориазис, но той така и да не се активира, ето защо генът може да ви е предаден от някои от вашите (незасегнати) ро­дители. Ако ли пък не, то това означава, че по време на отделянето на сперматозоидите и яйцеклетката, от които сте се появили вие, или точно след оплождането, може да се е получило увреждане на ня­кои от гените. Преди да развиете псориазис, е необходимо да се про­яви някакъв отключващ фактор – възможно е това да се случи на всяка възраст, тъй като заболяването може да се прояви за пръв път още 8 невръстните ви години или вече на преклонна възраст.

 

10. Има ли тенденция псориазисът да пропуска поколения?

Не. Всеки семеен модел, който подсказва това, трябва да има обяснение, което да се потърси след внимателен анализ на отключ­ващите фактори. Интересно е обаче да се отбележи, че съществу­ват някои други заболявания с репутацията, че пропускат поколе­ния – например артритът и диабетът.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

 

Какво представлява псориазисът?

Псориазисът е възпалително кожно заболяване. Най-очевидният признак е червенината, която заобикаля плаките (подути петънца по кожата), макар че най-типични са петната, които се лющят.

scalp-psoriasisЧесто пъти белите люспи са твърди и прикриват червенината, затова на открити участъци псориазисът изглежда като плътна бяла люспа. Удебеляването се дължи на изключително повишената „обмяна“на кож­ните клетки. Нормално една жива клетка се придвижва от по-долния слой кожа нагоре, губи ядрото си и умира. Тя се състои предимно от протеин, наречен кератин, и се отделя от повърхността на кожата тогава, когато нови клетки преминават през същия процес и я заме­нят отдолу. Целият този процес отнема около 28 дни, но при псориа­зисът той е силно ускорен до три- или четиридневен цикъл. Живите клетки, които са по-близо до повърхността, са също в съприкоснове­ние с кръвта, което води до зачервяване и затопляне – а това е най-често срещаното оплакване на болните от псориазис. Тъй като по­върхностните клетки се сменят, преди да бъдат наистина отделени от кожата, това довежда до образуването на дебел слой люспи, кои­то, както всички болни знаят, лесно се отстраняват.

Ако почешете леко повърхността на едно такова петно или пла­ка, люспата се отделя и блести като посребрена, защото не е здра­во закрепена за тялото като нормалната кожа. По-силното почесване отделя люспата и едновременно с това се появяват множест­во малки точици кръв поради повишеното кръвоснабдяване в най-горния повърхностен слой на кожата. В някои части от тялото не се образуват тези типични люспи и корички. Това са обикновено онези участъци, където се събират кожни повърхности (оклузии), както и при гънките и сгъвките на нормалната кожа (например на слабини­те и около гениталиите, както и кожата под гърдите на жените). В тези части псориазисът може да изглежда яркочервен и блестящ, но не и люспест, тъй като гънките се допират, спират изпарение­то и по този начин увеличават влажността на кожата. Раничките не изсъхват и не се лющят толкова лесно.

Имунната система на организма играе важна роля в този повишен обмен на клетки – при хората с псориазис се наблюдава промяна във функциите на имунните клетки на кожата, известни като Т-лимфоцити или Т-клетки. Лимфоцитите съставляват по-голяма част от оно­ва, което наричаме бели кръвни клетки, и вероятно най-много се знае за тяхната роля при предотвратяването на инфекции. Точната им роля при псориазиса обаче все още не е добре изяснена, но те са спо­собни да активират процеса на повишено производство на кожни клет­ки и да привлекат и други клетки към афектираната кожа, което пре­дизвиква възпаление. Значението на Т-клетките се потвърждава и от ефекта, който някои видове лечение, свързани с промяна на функ­циите на същите тези клетки, имат върху псориазиса. Поради много финия начин, по който имунната система при заболяване от псориазис се различава от нормалната, може да се проявят някои склонности на болни от псориазис да се повлияват от други заболявания. Сред по-редките заболявания са атопична екзема, контактна екзема и уртикария. Рядко срещани са също така и някои кожни инфекции.

Важно е да се разбере какво НЕ Е псориазисът, което може да се обобщи по следния начин:

 • псориазисът не е заразен,
 • псориазисът не е раково заболяване,
 • псориазисът не е свързан с хранителния ви режим и
 • псориазисът не е алергична реакция.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

 

 

Най-важното, което трябва да знаете за псориазиса

Псориазисът може да засегне всеки

psoriazisПсориазисът е здравословен проблем, който засяга милиони хора по света. Най-общо казано, това е кожно заболяване, изразяващо се в бърз растеж на кожни клетки. В резултат – кожата е зачервена, суха и на места с висока плътност.

Специалистите обясняват, че натрупването на бързо произвеждани от кожата клетки са причина за сухите кожни люспици. Най-често псориазисът засяга кожата на лактите, коленете, скалпа и ушите.

При част от болните проблемът не е толкова видим. Те се оплакват от суха кожа по лактите и коленете, но псориазисните петна не са толкова големи. Някои от тях дори не разбират, че имат такъв здравословен проблем. Има обаче хора, при които псориазисът обхваща цялото тяло. Тези пациенти често изпадат в депресия, изпитват социално неудобство и са постоянно стресирани на работното място. Те изпитват емоционален дискомфорт заради начина, по който изглежда кожата им.

Дерматолозите са категорични, че псоризисът има променлив характер. През студените месеци например симптомите се усилват, докато през топлите се наблюдава подобрение на състоянието на кожата. Подобрение има и при промяна на климата или когато болният е изложен по-дълго време на пряка слънчева светлина.

Важно е да се знае, че никой не е застрашен от псориазис и заболяването не е заразно. Проблемът засяга всички раси. От него страдат и мъже, и жени, но при нежната половинка е по-често срещан. Наблюдава се при хора на всякаква възраст, включително и бебета, но най-често диагнозата се поставя между 20-ата и 30-ата година на пациента.

Факторите, които допълнително влошават псориазиса, са: инфекции, лекарства, HIV, алкохол, цигари, ендокринни проблеми и психологичен стрес.