Как се отразява псориатичната артропатия на децата?

Моята четиригодишна дъщеря има подуто коляно и болки в ставите на единия пръст на ръката, а лекарят, който се грижи за нея, смята, че това е защото аз имам псориазис. Означава ли, че аз съм й предала своя псориазис?

Deca_psoriatichna artropatiaНяма защо да се чувствате виновна и искрено съжаляваме, заде­то са ви разтревожили. Има различни форми на артрит, които зася­гат малките деца, и една от тях се нарича ювенилен псориатичен артрит. Кожната форма на псориазиса е рядко срещана при децата и обривът може да не се появи дълги години. Артритът има склон­ност да засяга много малки стави, не е симетричен и може да засег­не както малки, така и големи стави, затова странното „проявле­ние“ коляното и един от пръстите на ръката, от което страда дъщеря ви, би навело почти всеки специалист на мисълта за псориа­зис като най-вероятната причина за болките. Тъй като вие имате псориазис, тази диагноза е още по-вероятна, защото дъщеря ви ве­роятно е наследила вашата предразположеност към същото забо­ляване. Вие обаче нямате контрол върху това! Радваме се да чуем, че дъщеря ви има лекар консултант, който да се грижи за нея, тъй като този вид детски артрит може да съз­даде доста проблеми и продължава по-дълго от другите видове, къ­дето липсват съмнения за псориазис.

Разговаряла съм и с други родители от клиниката за външни пациенти с артрит, която посещава дъщеря ми, и някои от тях са водили децата си и на очен лекар. Трябва ли да запиша за подобен преглед и своята дъщеря?

Разговорите с други родители могат да бъдат доста обърква­щи, тъй като вие вероятно водите дъщеря си в клиника за деца, страдащи от най-различни видове артрит. Макар че псориатичният вид артрит може да създаде доста проблеми, някои други видове може да породят доста по-сериозни усложнения. Един от тези ви­дове артрит се нарича увеитис и причинява възпаление на очите, което може да доведе до слепота – следователно е необходимо ре­довно да се посещава очен лекар. Макар че подобно развитие се сре­ща рядко при псориатичния артрит, добре е да обсъдите това с лекаря консултант на дъщеря ви, съветват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

 

Страдате от псориазис и артрит – ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА!

 

 

 

Може ли детските инфекции да предизвикат псориазис?

Моята седемгодишна дъщеря получи точков псориазис след инфекция на гърлото. Трябва ли да й махнем сливиците?

Detski psoriazis sled infekciaАко е имала само един-единствен пристъп, то отговорът кате­горично е „Не!“ Има известен брой свидетелства, че премахване­то на сливиците (тонзилектомия) намалява броя на сериозните пристъпи на точков псориазис при деца, които често страдат от него, или намалява сериозността на възпаление на псориатичните плаки. Сам по себе си псориазисът не е причина да й махнете сливиците.

Казали са на дъщеря ми, че има тинеа аллиантацеа по кожата на скалпа си. Мислех, че това е медицинското название на трихофитията – да не би да е болна и от нея, освен от псориазис?

Дъщеря ви има псориазис по кожата на главата, а при децата натрупването на люспи може да бъде доста сериозно, както и омазняването на косата, и косопадът. Въпреки това всяка загуба на ко­са не е трайна, тъй като псориазисът под нея не наранява кожата и не уврежда фоликулите на космите. Наименованието, което са ви казали, е объркващо и отразява факта, че първите лекари, които са го изучавали, са смятали, че тези петна се причиняват от трихо­фитията. Това е едно от поредицата неуместни имена на кожни заболявания, които са останали, въпреки по-доброто разбиране за тяхната причина.

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

Може ли да се лекува псориазис при децата със стероиди?

Дъщеря ми има много петна от псориазис и той се повлиява много добре от стероидните кремове, но нашият личен лекар й ги предписва с неохота. Мога ли да настоявам за тяхното изписване?

Steroidi_deca_psoriazis

Вашият личен лекар очевидно е добре запознат с рисковете от използването на стероиди при малки деца. Всички те трябва да се избягват, с изключение на най-леките, и то в случай че голяма част от кожата се нуждае от лечение. Детската кожа позволява много по-бързото абсорбиране на лекарствата в сравнение с кожата на възрастните и това се явява голям проблем, свързан с възрастта на децата. Те имат повече кожна повърхност в сравнение с цялос­тната си телесна маса за разлика от възрастните, затова тряб­ва да се обръща по-голямо внимание при употребата на кремове, които може да повлияят на организма им. Стероидите, които се нанасят върху кожата, може да се абсорбират в достатъчно голе­ми концентрации, за да имат същите странични ефекти, сякаш са приемани орално. Трябва да се вслушате в съветите на личния си лекар, а той вероятно може да ви предложи алтернативно лече­ние или възможност за посещение на специалист в някое болнично заведение.

 

И ОЩЕ НЕЩО ВАЖНО!

Понякога псориазисът може да повлияе на нормалния ритъм на живот и да създаде проблеми в училище за децата, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

Учителят на сина ми каза, че той не може да посещава училището. Какво да направя?

Ако учителят на сина ви го изключва от училище заради неговия псориазис, това е сериозен проблем.Трябва да поговорите с учите­ля и да разберете в какво точно се състои проблемът. Вашият ли­чен лекар, медицинските сестри в училищния болничен кабинет, мес­тният педиатър и консултантът ви би трябвало да могат да ви окажат подкрепа. Няма основания за изключването на деца с псори­азис от училище и вашето училище има нужда от помощ, за да раз­бере естеството на това заболяване, а не да се страхува от него.

 

Как псориазисът влияе върху развитието на децата?

Psoriazis pri decataМакар че псориазисът е по-малко разпространен при децата за разлика от други кожни проблеми като екземата, около десет про­цента от възрастните с псориазис са го разбили преди да навър­шат десетгодишна Възраст. Ако става дума за деца, болни от псо­риазис, то средната възраст, когато това заболяване се е прояви­ло при тях за пръв път, е осем години и за разлика от възрастните, където няма разлика между мъжете и жените, по-вероятно е първо то да се прояви при момичетата, отколкото при момчетата. Някои изследвания изчисляват тази разлика като две към едно. Има и дру­ги разлики, като например това, че обривите може да се проявяват по същия начин, както при възрастните, макар че 65% от децата имат типично разпространение на големи псориатични плаки по ко­ленете, лактите и долната част на гърба. Точковият и скалповият псориазис са по-често срещани при децата, както и псориазисът в областта на памперса и флексурите (например, слабините, подмиш­ниците, зад колената). Този последен вид псориазис е най-често сре­щаната форма, когато става дума за бебета с псориазис, и често пъти се бърка с по-безобидния обрив от пелени.

Децата не са просто малки възрастни хора и именно затова уп­равлението на техния псориазис трябва да има предвид следните няколко фактора:

 • Както детето, така и неговите родители трябва да се образо­ват относно заболяването.
 • Желанията на родителите и детето може да се различават от­носно целите на лечението.
 • Психологическите аспекти на въздействие върху детето не трябва да бъдат пренебрегвани.
 • Съществуват по-високи степени за риск при абсорбацията на някои кремове.
 • Поради липсата на медицински изследвания върху ефектите вър­ху деца, много лекарства всъщност не са лицензирани за прило­жение върху деца. Тези специфични моменти трябва да бъдат надлежно обсъдени, преди родителите да се съгласят да започ­не дадено лечение с тяхното дете.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

Опасни или безвредни са стероидите при псориазис?

Сигурно се питате, защо се разпространява толкова противоречива информация за стероидите и тяхната безвредност? Ето малко яснота по въпроса.

Care of body

Това е много често задаван въпрос и причина за безпокойство у много хора. Ние не сме напълно сигурни защо се разпространява тол­кова голям обем противоречива информация за локалните стерои­ди, но повечето хора по принцип са убедени в тяхната безвредност. Бележките, които следват, отчасти биха могли да обяснят защо са се появили някои от митовете за локалните стероиди, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“:

 • Най-рано създадените локални стероиди са били зле регулирани и са имали променлива ефективност. Дори по-късно, през 80-те години на XX век, съществуваше недостатъчно информация за потенциалната опасност от прекомерната употреба на силни стероиди и затова се появяваха нежелани и неприемливи стра­нични ефекти. Сред тях са изтъняване на кожата, ако препара­тите са били използвани директно върху нея, с изключение на петите и дланите, в продължение на повече от няколко седми­ци. За съжаление, когато тези странични ефекти били забеляза­ни, локалните стероиди вече си били извоювали лоша слава. Тази антиреклама, за съжаление, беше недобросъвестно продължена от някои хора по отношение на всички стероиди, дори и на най-слабите. Помнете, че локалните стероиди варират изключител­но много по степента на своята сила.
 • Стероидите, приемани през устата, имат няколко странични ефекта и много хора смятат, че те се проявяват и при локал­ните стероиди. Локалните стероиди са създадени специално, за да предотвратят проблемите, свързани с оралните стероиди.
 • Има различни видове стероиди. Те действат по различен начин и имат различни странични ефекти. Лесно е да се предположи, че всички стероиди си приличат, и по този начин неправилно се тълкуват рисковете от странични ефекти. Например анабол-ните стероиди могат да причинят увеличение на мускулната маса и представляват заплаха за черния дроб, но това не важи За локалните стероиди, които се използват при псориазис.
 • Много хора са се разочаровали от традиционната медицина. Наблюдава се тенденция в общественото мислене, че западни­ят тип медицина е опасен, а билковите лекове или природните продукти са безопасни и за предпочитане.
 • Думата стероид е станала почти синоним на всичко лошо в тра­диционните медицински лечения.
 • Стероидите не излекуват псориазиса завинаги и той често се появява отново след тяхната употреба и може „да удари“ (да се върне) с нова сила и дори в още по-тежка форма. Ако сте очаквали излекуване – отчасти защото медиите обичат да съ­общават за „медицински чудеса“, – следващия път е възможно да ги използвате с неохота.

 

Ние не твърдим, че традиционната терапия е стопроцентово безо­пасна, но и нетрадиционните видове лечение невинаги са такива. Рис­ковете трябва да се предвидят при всички видове терапии. Ако локал­ните стероиди се използват правомерно, те са изключително полезни, безопасни и ефективна част от лечението на псориазиса. Интересно­то е, че в Съединените щати, където има по-голяма вероятност паци­ентите да заведат дело за неблагоприятни ефекти от дадено лече­ние, дерматолозите използват стероидната терапия за псориазис по­вече, отколкото например тя се прилага в Обединеното кралство.

 

ВАЖНО: Какво означава надписът „използвайте внимателно“ на опаковката със стероиден мехлем?

Всяка опаковка трябва да съдържа подробно указание за пра­вилната доза, която се измерва в „намазвания с върха на пръсти­те“. Това означава безопасно и правилно дозирано количество сте­роиден препарат, който да нанесете с помощта на върха на пръс­тите си, като начин за измерване на стероида. Ако използвате стероидни кремове или мехлеми за много малки участъци – напри­мер само за кожата подмишниците си, то нанесете тънък слой и го втрийте добре.

 

 

 

 Алтернативна терапия за лечение на псориазис

 

 

Как стероидите лекуват псориазис?

Лекарят ми ми предложи да използвам стероиди за лечението на псориазис. Как всъщност действат те?

steroidi psoriazis

Стероидите са важни хормони и съществуват различни видове с доста различно действие. Човешкото тяло произвежда свои собст­вени стероиди в надбъбречните жлези и те са жизнено важни за нормалното функциониране на човешкия организъм.

Различните видове синтетични стероиди са създадени за нужди­те на медицината. Има група, наречена анаболни стероиди, която атлетите приемат (незаконно!), за да подпомогнат изграждането на мускулна маса, и те не бива да се бъркат със стероидите, които се използват при заболяването псориазис.

Съществува още една група, наречена катаболни стероиди или глюкокортикоиди (например преднизолон), които се приемат орално (през устата), заради противовъзпалителните и имунопотискащите си свойства – те забавят дейността на имунните клетки в ор­ганизма, които предизвикват възпаление. Те са много полезни, дори животоспасяващи при някои медицински състояния като остра ас­тма или ревматоиден артрит. Отрицателната страна на тази гру­па стероиди е, че ако дълго време се приемат в големи дози, може да имат странични ефекти, като натрупване на тегло, изтъняване на костите, забавяне на растежа при децата, високо кръвно налягане, загуба на мускулна маса и други. Заради страничните им ефекти лекарите се опитват да предписват тези стероиди във възможно най-малки дози за кратък период от време. Този вид орални стерои­ди се използват рядко при лечението на много остри форми на въз­паление при псориазис. Поради споменатите вече причини те обик­новено се приемат няколко седмици и началната доза се намалява постепенно с течение на времето. Този метод би трябвало да ви предпази или да минимизира евентуалните странични ефекти.

За щастие, противовъзпалителните стероиди се произвеждат също така и под формата на кремове или мехлеми за директно при­ложение върху кожата (локални стероиди). Те действат по подобен начин, както и техните орални съответствия. Кремовете са създа­дени с цел достигане на същите противовъзпалителни действия без споменатите странични ефекти за останалата част от тялото, дори и при дълготрайна употреба. Този подход се радва на голям ус­пех и локалните стероиди са полезни за псориазиса при определени обстоятелства – при флексии или ако псориазисът ви се е възпалил, пише най-добрата книга за псориазиса на д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“

 

 

Как се лекува псориазис по коленете и гениталиите?

 

 

Кога трябва да нанасям овлажняващите средства против псориазис?

Овлажнява­щите средства трябва да се нанасят възможно най-често. Има два ключови момента през деня, които са задължителни за нанасянето на овлажняващи средства:

 • точно след като сте излезли от банята или изпод душа, тъй като кожата ви е затоплена и поема по-добре овлажняващите средства;
 • преди да нанесете лекарствените препарати. Важна особеност е, че овлажняващите средства трябва да се абсорбират от ко­жата, защото ако останат на повърхността й, лекарствените препарати не могат да подействат пълноценно.

Една добра последователност е, докато сте в банята или под душа, да използвате заместител на сапуна, след това да нанесете върху кожата си овлажняващи средства и да й дадете малко време да ги абсорбира, чак след това да нанесете активните лекарствени средства. (Това става почти веднага, ако използвате лосион, отне­ма 10-15 минути, ако нанасяте крем, но изисква около 45 минути до един час при употреба на мехлеми.) Трябва да повтаряте този про­цес в началото и в края на деня, макар да се нуждаете от вана или душ само веднъж на ден. Всички други овлажняващи средства, кои­то нанасяте върху кожата си през деня, са един вид бонус за ваше­то заболяване.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

6 ovlajniteli_upotreba_psoriazis

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Защо трябва да се използват овлажнители при псориазис?

Как да изберем правилният овлажнител при псориазис?

 

 

 

Как да изберем правилния овлажнител при псориазис?

Ето някои неща, които трябва да имате предвид, когато избирате овлажнител. Следвайте съветите на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър.

5 suveti_uvlajniteli_psoriazis

Консистенция

Основната съставка на лосионите е водата и те са обикновено в течно състояние, което спомага за лесната им употреба. Те осве­жават кожата, но не овлажняват достатъчно сухата кожа. Полез­ни са за поддържане на хубав вид на кожата след затихването на псориазиса (например лосион „Е45″).

Кремовете са по-гъсти и по-мазни от лосионите, но също лесно се нанасят. Те не са толкова течни и обикновено се съхраняват в бурканчета или тубички. Често те са най-добрият вариант за все­кидневна употреба (например „Дипробейз“, Diprobase).

Мехлемите са много мазни и гъсти и се състоят по-скоро от мас­ла, отколкото от вода. Те са най-добрите овлажнители, но са по-неприятни за употреба, защото са прекалено мазни и бързо започ­ват да лепнат. Ако обаче кожата ви е много суха, то те са най-добрият избор (например „Епадерм“ (Epaderm) или смесица от бял мек и течен парафин в съотношение 50:50).

Честота

Трябва да използвате овлажняващи средства поне два пъти на ден или повече пъти, ако това е възможно. Опитайте се да вмести­те лечението в начина си на живот, доколкото това е възможно. Един от начините е да използвате лек овлажняващ крем сутрин пре­ди работа или учебни занятия, а преди да си легнете вечер – по-мазен мехлем. Хубаво е да носите със себе си малка кутийка крем навсякъде през деня и да се мажете, ако някое петно стане прекале­но сухо, сърби ви и ви кара да се чувствате некомфортно. Ако маже­те цялото си тяло с овлажняващ крем, на месец ще изразходвате около 500 грама, затова се уверете, че лекарят ви е предписал дос­татъчно количество в рецептата.

Начини на употреба

Когато се мажете с овлажняващ крем, трябва да втривате кре­ма или мехлема леко по посока на растежа на космите. Не се опит­вайте да го втривате прекалено енергично, тъй като това само ще раздразни плаките – най-добре е да прилагате леки еднообразни дви­жения.

В банята или под душа

Овлажняването не е само нанасяне на крем или мехлеми. То започва още в банята или под душа. Най-добре е да се миете със заместител на сапуна, който не изсушава до­пълнително кожата. Ако си взимате вана, то сложете масло за вана във водата – това помага да се образува мазен слой по повърхността на кожата, което пречи на влагата да я напуска лесно. Внимавайте да не се подхлъзнете, когато влизате или излизате от ваната!

За да обобщим, овлажняването трябва да включва следните ас­пекти:

 • използване на заместител на сапуна;
 • добавяне на масла към водата във ваната (например „Балнеум“ или „Ойлатум“);
 • използване на много овлажняващи кремове и мехлеми поне два пъти на ден;
 • избиране на овлажняващи средства, които най-добре се впис­ват в начина ви на живот.

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Защо трябва да се използват овлажнители при псориазис?

Кога трябва да нанасям овлажняващите средства против псориазис?

 

 

Защо трябва да се използват овлажнители при псориазис?

Макар че има малко научни изследвания, посветени на ефекта от овлажняващите средства върху псориазиса, нашият собствен опит показва, че:

 • овлажняващите средства карат кожата да се чувства много по-комфортно – те намаляват сухотата, люспенето, напуква­нето и възпалението, както и сърбежите;
 • овлажняващите средства подпомагат действието на другите активни медикаменти, които използвате (например катран, ви­тамин D и др.).

4 ovlajniteli psoriazis

Кои овлажняващи средства е най-добре да използвам?

Изборът е толкова голям, че понякога е трудно да вземете ре­шение. Има обаче две златни правила:

 • Овлажняването на кожата е жизнено важно за всеки болен от псориазис. Макар че не ви спасява от псориазиса, то го прави по-малко люспест и вие се чувствате много по-добре.
 • Най-добрият овлажнител е този, който понасяте най-добре и който смятате, че можете с лекота да употребявате редовно. Обсъдете решението си с вашия личен лекар и го помолете да ви предпише точно него.

 

4 ovlajniteli psoriazis_Непрекъснато чувам хората да говорят за успокояваща терапия. Каква е тя и има ли разлика между нея и овлажняващите средства?

Единствената разлика между успокояващите и овлажняващите средства са названията, а не тяхното естество. Всъщност тези две названия означават едно и също нещо. Понякога фразата „успо­кояваща терапия“ се използва за цялостната процедура, описана в отговора на предишния въпрос – т.е. употребата на заместители на сапуна и масла за вана, както и нанасянето на кремове и мехлеми. В този смисъл терминът „овлажняващи средства“ се използва, ко­гато става дума и за самите кремове или мехлеми.

 

Моят лекар ми предписа „Довонекс“ (Dovonex). Трябва ли да продължа да използвам овлажняващи средства?

Да! Да! Да! Независимо какви други препарати ви предписва ва­шият лекар, вие задължително трябва да продължите да използва­те овлажняващи средства, преди да нанесете другите лекарстве­ни препарати. Веднъж абсорбиран, овлажнителят прави другото ле­карство – например калципотриол („Довонекс“), по-ефективно, как­то и по-лесно за нанасяне, като намалява лющенето и подпомага по-доброто абсорбиране на активната субстанция.

 

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

 

Какви са ограниченията на различните видове лечение?

Трудно е да се отговори на този въпрос, без да сме запознати с точния вид на предписаното ви лечение, но можем да направим след­ните бележки по отношение на спазването на някои основни прин­ципи.

3 ogranichenia_lechenie_psoriazis

Първо, овлажняването е ключов компонент във всяко лечение, като е много важно да не се прекалява с овлажняващите средства. Повечето от видовете лечение препоръчват определени дози от медикаментите и препаратите, както и времетраене на употре­ба, с които трябва да се съобразявате. Например:

 • СТЕРОИДИ. Те трябва да се употребяват предпазливо и са­мо за кратък период от време. Рядко се употребяват самостоя­телно при псориазис с хронични плаки, защото макар в началото да се наблюдава подобрение, когато бъде спряна употребата им, псориазисът се завръща в още по-тежка форма. Те са полезни оба­че при възпалителен псориазис, флексурален псориазис (в област­та на слабините, подмишниците и на кожата под гърдите) и псо­риазис по лицето. Във всяка опаковка стероиди има указание с точ­ното количество, което трябва да приемате, обикновено „на вър­ха на лъжичката“.
 • ПРОИЗВОДНИ НА ВИТАМИН D. Препоръчваното количество от тях е не повече от 100 грама в продължение на една седмица за въз­растен човек. Прекомерната употреба може да окаже негативно въздействие върху абсорбцията на калций от организма.
 • КАТРАН/ДИТРОКРЕМ (DITHROCREAM). Няма точни ограничения за количествата, които ще използвате, но прекомерната употреба може да възпали кожата ви и да ви накара да се чувствате некомфортно. Този тип препарати не се препоръчват за употреба на по-деликатни места от кожата – например кожата на лицето и телесните гънки.

 

 

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.