Как се отразява псориатичната артропатия на децата?

Моята четиригодишна дъщеря има подуто коляно и болки в ставите на единия пръст на ръката, а лекарят, който се грижи за нея, смята, че това е защото аз имам псориазис. Означава ли, че аз съм й предала своя псориазис?

Deca_psoriatichna artropatiaНяма защо да се чувствате виновна и искрено съжаляваме, заде­то са ви разтревожили. Има различни форми на артрит, които зася­гат малките деца, и една от тях се нарича ювенилен псориатичен артрит. Кожната форма на псориазиса е рядко срещана при децата и обривът може да не се появи дълги години. Артритът има склон­ност да засяга много малки стави, не е симетричен и може да засег­не както малки, така и големи стави, затова странното „проявле­ние“ коляното и един от пръстите на ръката, от което страда дъщеря ви, би навело почти всеки специалист на мисълта за псориа­зис като най-вероятната причина за болките. Тъй като вие имате псориазис, тази диагноза е още по-вероятна, защото дъщеря ви ве­роятно е наследила вашата предразположеност към същото забо­ляване. Вие обаче нямате контрол върху това! Радваме се да чуем, че дъщеря ви има лекар консултант, който да се грижи за нея, тъй като този вид детски артрит може да съз­даде доста проблеми и продължава по-дълго от другите видове, къ­дето липсват съмнения за псориазис.

Разговаряла съм и с други родители от клиниката за външни пациенти с артрит, която посещава дъщеря ми, и някои от тях са водили децата си и на очен лекар. Трябва ли да запиша за подобен преглед и своята дъщеря?

Разговорите с други родители могат да бъдат доста обърква­щи, тъй като вие вероятно водите дъщеря си в клиника за деца, страдащи от най-различни видове артрит. Макар че псориатичният вид артрит може да създаде доста проблеми, някои други видове може да породят доста по-сериозни усложнения. Един от тези ви­дове артрит се нарича увеитис и причинява възпаление на очите, което може да доведе до слепота – следователно е необходимо ре­довно да се посещава очен лекар. Макар че подобно развитие се сре­ща рядко при псориатичния артрит, добре е да обсъдите това с лекаря консултант на дъщеря ви, съветват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

 

Страдате от псориазис и артрит – ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА!

 

 

 

Може ли детските инфекции да предизвикат псориазис?

Моята седемгодишна дъщеря получи точков псориазис след инфекция на гърлото. Трябва ли да й махнем сливиците?

Detski psoriazis sled infekciaАко е имала само един-единствен пристъп, то отговорът кате­горично е „Не!“ Има известен брой свидетелства, че премахване­то на сливиците (тонзилектомия) намалява броя на сериозните пристъпи на точков псориазис при деца, които често страдат от него, или намалява сериозността на възпаление на псориатичните плаки. Сам по себе си псориазисът не е причина да й махнете сливиците.

Казали са на дъщеря ми, че има тинеа аллиантацеа по кожата на скалпа си. Мислех, че това е медицинското название на трихофитията – да не би да е болна и от нея, освен от псориазис?

Дъщеря ви има псориазис по кожата на главата, а при децата натрупването на люспи може да бъде доста сериозно, както и омазняването на косата, и косопадът. Въпреки това всяка загуба на ко­са не е трайна, тъй като псориазисът под нея не наранява кожата и не уврежда фоликулите на космите. Наименованието, което са ви казали, е объркващо и отразява факта, че първите лекари, които са го изучавали, са смятали, че тези петна се причиняват от трихо­фитията. Това е едно от поредицата неуместни имена на кожни заболявания, които са останали, въпреки по-доброто разбиране за тяхната причина.

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

Може ли да се лекува псориазис при децата със стероиди?

Дъщеря ми има много петна от псориазис и той се повлиява много добре от стероидните кремове, но нашият личен лекар й ги предписва с неохота. Мога ли да настоявам за тяхното изписване?

Steroidi_deca_psoriazis

Вашият личен лекар очевидно е добре запознат с рисковете от използването на стероиди при малки деца. Всички те трябва да се избягват, с изключение на най-леките, и то в случай че голяма част от кожата се нуждае от лечение. Детската кожа позволява много по-бързото абсорбиране на лекарствата в сравнение с кожата на възрастните и това се явява голям проблем, свързан с възрастта на децата. Те имат повече кожна повърхност в сравнение с цялос­тната си телесна маса за разлика от възрастните, затова тряб­ва да се обръща по-голямо внимание при употребата на кремове, които може да повлияят на организма им. Стероидите, които се нанасят върху кожата, може да се абсорбират в достатъчно голе­ми концентрации, за да имат същите странични ефекти, сякаш са приемани орално. Трябва да се вслушате в съветите на личния си лекар, а той вероятно може да ви предложи алтернативно лече­ние или възможност за посещение на специалист в някое болнично заведение.

 

И ОЩЕ НЕЩО ВАЖНО!

Понякога псориазисът може да повлияе на нормалния ритъм на живот и да създаде проблеми в училище за децата, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

Учителят на сина ми каза, че той не може да посещава училището. Какво да направя?

Ако учителят на сина ви го изключва от училище заради неговия псориазис, това е сериозен проблем.Трябва да поговорите с учите­ля и да разберете в какво точно се състои проблемът. Вашият ли­чен лекар, медицинските сестри в училищния болничен кабинет, мес­тният педиатър и консултантът ви би трябвало да могат да ви окажат подкрепа. Няма основания за изключването на деца с псори­азис от училище и вашето училище има нужда от помощ, за да раз­бере естеството на това заболяване, а не да се страхува от него.

 

Как псориазисът влияе върху развитието на децата?

Psoriazis pri decataМакар че псориазисът е по-малко разпространен при децата за разлика от други кожни проблеми като екземата, около десет про­цента от възрастните с псориазис са го разбили преди да навър­шат десетгодишна Възраст. Ако става дума за деца, болни от псо­риазис, то средната възраст, когато това заболяване се е прояви­ло при тях за пръв път, е осем години и за разлика от възрастните, където няма разлика между мъжете и жените, по-вероятно е първо то да се прояви при момичетата, отколкото при момчетата. Някои изследвания изчисляват тази разлика като две към едно. Има и дру­ги разлики, като например това, че обривите може да се проявяват по същия начин, както при възрастните, макар че 65% от децата имат типично разпространение на големи псориатични плаки по ко­ленете, лактите и долната част на гърба. Точковият и скалповият псориазис са по-често срещани при децата, както и псориазисът в областта на памперса и флексурите (например, слабините, подмиш­ниците, зад колената). Този последен вид псориазис е най-често сре­щаната форма, когато става дума за бебета с псориазис, и често пъти се бърка с по-безобидния обрив от пелени.

Децата не са просто малки възрастни хора и именно затова уп­равлението на техния псориазис трябва да има предвид следните няколко фактора:

  • Както детето, така и неговите родители трябва да се образо­ват относно заболяването.
  • Желанията на родителите и детето може да се различават от­носно целите на лечението.
  • Психологическите аспекти на въздействие върху детето не трябва да бъдат пренебрегвани.
  • Съществуват по-високи степени за риск при абсорбацията на някои кремове.
  • Поради липсата на медицински изследвания върху ефектите вър­ху деца, много лекарства всъщност не са лицензирани за прило­жение върху деца. Тези специфични моменти трябва да бъдат надлежно обсъдени, преди родителите да се съгласят да започ­не дадено лечение с тяхното дете.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.