Може ли да се лекува псориазис при децата със стероиди?

Дъщеря ми има много петна от псориазис и той се повлиява много добре от стероидните кремове, но нашият личен лекар й ги предписва с неохота. Мога ли да настоявам за тяхното изписване?

Steroidi_deca_psoriazis

Вашият личен лекар очевидно е добре запознат с рисковете от използването на стероиди при малки деца. Всички те трябва да се избягват, с изключение на най-леките, и то в случай че голяма част от кожата се нуждае от лечение. Детската кожа позволява много по-бързото абсорбиране на лекарствата в сравнение с кожата на възрастните и това се явява голям проблем, свързан с възрастта на децата. Те имат повече кожна повърхност в сравнение с цялос­тната си телесна маса за разлика от възрастните, затова тряб­ва да се обръща по-голямо внимание при употребата на кремове, които може да повлияят на организма им. Стероидите, които се нанасят върху кожата, може да се абсорбират в достатъчно голе­ми концентрации, за да имат същите странични ефекти, сякаш са приемани орално. Трябва да се вслушате в съветите на личния си лекар, а той вероятно може да ви предложи алтернативно лече­ние или възможност за посещение на специалист в някое болнично заведение.

 

И ОЩЕ НЕЩО ВАЖНО!

Понякога псориазисът може да повлияе на нормалния ритъм на живот и да създаде проблеми в училище за децата, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

Учителят на сина ми каза, че той не може да посещава училището. Какво да направя?

Ако учителят на сина ви го изключва от училище заради неговия псориазис, това е сериозен проблем.Трябва да поговорите с учите­ля и да разберете в какво точно се състои проблемът. Вашият ли­чен лекар, медицинските сестри в училищния болничен кабинет, мес­тният педиатър и консултантът ви би трябвало да могат да ви окажат подкрепа. Няма основания за изключването на деца с псори­азис от училище и вашето училище има нужда от помощ, за да раз­бере естеството на това заболяване, а не да се страхува от него.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.