Лечения при псориатична артропатия

Обичайните терапии сякаш не повлияват моята псориатична артропатия.

Ето какви други видове лечение съществуват:

psoriatichna artropatia

Както при кожния псориазис, така и тук се използват вторични видове лечение или модифициращи заболяването лекарствени пре­парати. Това означава, че медикаментите променят самото забо­ляване, а не се борят с ефектите му – такъв е случаят тук с възпа­лението, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

  • Метотрексатът се използва също и при други видове артрит, Затова е подходящ при лечение на кожен и ставен псориазис. За него говорихме по-рано в настоящата глава и описахме дозите и предпазните мерки, които трябва да се вземат предвид. Той се приема на малки седмични дози и се нуждае от внимателно наблюдение.
  • Стероидите са силни противовъзпалителни лекарствени пре­парати и имат незабавен ефект при лечение на силно възпален артрит. В някои случаи те се използват дългосрочно на малки дози, с цел да се постигне баланс между ползите и потенциални­те странични ефекти. Ако стероидите се използват във високи дози, внима­телното наблюдение на кожния псориазис е жизнено важно, за­щото бързите промени в стероидната доза могат да причи­нят проблеми и драматично влошаване на кожата, понякога до степен на пустуларен псориазис или еритродермия.
  • Други агенти. Имунопотискащите медикаменти, като азатиоп-рин и циклоспорин, се използват понякога, но като цяло са по-малко ефективни при артрит. От време на време се прилага сулфасалазин („Салазопирин“, Salazopyrin). Това е друг вид противовъзпали­телно лекарство, което често се приема при възпалителни заболя­вания на червата като язвен колит. Някои хора с язвен колит мо­гат да развият някаква форма на артрит в долната част на гърба и те са свидетелствали, че артритът им се е подобрил по време на лечението на чревните проблеми. Използва се също така при други форми на артрит и е полезно поддържащо лекарство, ако пациентът не понася по-обикновените видове лечение.
  • Златните инжекции се използват по-рядко в сравнение с мина­лото, когато са се предписвали за всякакви форми на артрит. Рядко се прилагат за псориатична артропатия, защото един от обичайните странични ефекти е кожният обрив! При мал­цина пациенти те са имали добър ефект и затова може да се имат предвид, ако всички други лечения се провалят.

 

Съвсем наскоро започнах лечение с метотрексат за ставите, но той още неми е подействал. Мога ли да продължа да приемам ибупрофен?

Отговорът е „Да“, но внимавайте и първо го обсъдете със спе­циалист. Ибупрофенът и подобните нему нестероидни противо­възпалителни лекарствени препарати си взаимодействат с метотрексата, защото те променят начина, по който организмът се освобождава от тях. Това обикновено повишава нивото на метот­рексат в организма и по този начин увеличава риска от странични ефекти, но в ранните етапи на лечение е по-вероятно да приема­те малки дози и това не е от толкова голямо значение. Ревматолозите, за разлика от дерматолозите, подхождат по-спокойно към едновременния прием на две лекарства, тъй като виждат в това ползите от подобрената подвижност и по-малката болка на паци­ентите. Още веднъж бихме искали да повторим, че това е въпрос на обсъждане с личния ви лекар и претегляне на ползите и евенту­алните рискове.

 

Имам ставни и кожни проблеми с моя псориазис и се чудя дали да потърся помощта на друг специалист освен на моя дерматолог.

Това зависи от няколко неща. Най-важното е в колко лошо със­тояние са ставите ви, защото колкото по-зле се чувствате, тол­кова по-полезно би било да се консултирате с ревматолог – специ­алист по ставни проблеми. Някои дерматолози стават специалис­ти в лечението на псориатична артропатия и определено могат да започнат някое от споменатите вторични лечения. Някои бол­ници имат комбинирани клиники, където дерматолози и ревматолози практикуват заедно. Ние смятаме, че това е идеалното мяс­то за помощ, особено ако страдате и от остър псориазис, и от остра форма на артрит.

 

 

Как се отразява псориатичната артропатия на децата?

 

 

 

 

Лечение на псориазис с циклоспорин

Защо ми предложиха лечение с циклоспорин? Имам приятел, който го взима, защото му беше присаден бъбрек.

psoriazis ciklosporinУпотребата на циклоспорин отразява важността на вашата имунна система в псориатичния процес. Това е лекарствен препа­рат, който се използва за промяна на имунната реакция на организ­ма и по този начин предотвратява отхвърлянето на трансплантираните органи. Един пациент с трансплантация и с псориазис забе­лязал, че псориазисът му се подобрил неимоверно от циклоспорина и така този препарат е изпробван при пациенти без транспланта­ция. Той оказва въздействие само върху една част от имунната сис­тема, като по-специално потиска производството на вещество, на­речено интерлевкин-2, така че да не се увеличат рисковете от ин­фекция, както при други имунопотискащи медикаменти (например стероидите). Съществуват някои безпокойства относно вероят­ното увеличаване на риска от развиване на рак след дългосрочно лечение, затова обикновено се препоръчват внимателните и под­робни прегледи след края на лечението.

 

Трябва редовно да си меря кръвното налягане, тъй като вземам циклоспорин. Защо?

Подобно на всички останали лекарства, така и циклоспоринът има странични ефекти и основен проблем се явяват вероятните увреждания на бъбреците и високото кръвно налягане. И двата не­желани ефекта са обратими (т.е. бъбречната функция и кръвното налягане ще се върнат в нормалните си граници), ако се открият навреме, затова редовното наблюдение е много важно. Надяваме се, че редовно ви правят и кръвни тестове за наблюдение на бъб­речната функция. Често пъти кръвното налягане се повишава мал­ко при приема на това лекарство, но ако бъбреците ви са в норма, то можете да продължите с лечението. То може да бъде толкова успешно, че пациентите с неохота го спират, затова обикновено се предписва допълнително лекарство за контролиране на кръвното налягане без дълготрайни рискове.

Съществуват известен брой странични ефекти, които могат да бъдат неприятни за пациентите. Сред тях са изтръпване и бо­дежи в пръстите, лек тремор (треперене) и гадене, но те обикнове­но се проявяват в ранните етапи на лечението и изчезват с нап­редването му. По-обезпокоителни могат да бъдат по-бързият рас­теж на космите и увеличаването на венците. Те са доста неприят­ни за жените, които по тези причини могат да искат да спрат лече­нието. Проблемите с венците са по-вероятни при лоша дентална хигиена, и могат да бъдат минимизирани с редовни посещения при зъболекар, пише най-добрата книга за псориазиса на д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“

 

Лекарят ми казва, че приемането на циклоспорин може да затрудни лечението на други заболявания. Защо?

Циклоспоринът си взаимодейства с определен брой орални лекар­ствени средства, но не и с локалните. Това взаимодействие означа­ва, че страничните ефекти от циклоспорина е по-вероятно да се проявят или че няма да предизвика никаква промяна 8 състоянието на пациента. Трябва да съобщите на лекуващия си лекар, че приема­те циклоспорин, тъй като има дълъг списък с подобни проблемни ме­дикаменти. Избягвайте да купувате лекарства без рецепта 8 ап­теките, където няма фармацевт, който да ви посъветва, и не при­емайте билкови и други лекове, чиито ефекти не са ви известни. Най-често срещаните проблемни медикаменти са:

  • антибиотици – еритроллицинът (общ антибиотик) трябва да се избягва, но при пеницилина няма проблеми;
  • болкоуспокояващи – аспиринът и свързаните с него лекарства, сред които са ибупрофен („Адвил“ (Advil), „Бруфен“ (Brufen) и „Ну-рофен“ (Nurofen) и мефенамична киселина („Понстан“ Ponstan), трябва да се избягват, но с парацетамола няма проблеми;
  • противомаларийни – хлорокинът може да си взаимодейства с други лекарства, затова го избягвайте, особено ако пътувате в чужбина.

 

 

Лекарят ми не ме разбира и подценява сериозността на заболяването ми

 

 

 

Лечение на псориазис с ултравиолетови лъчи

Защо естествената слънчева светлина е толкова силен оздравяващ фактор?

psoriazis ultravioletovi luchiЕстествената светлина е добър оздравяващ фактор за много хо­ра с псориазис, но има и такива, които не се повлияват от нея, и тре­ти, чието състояние се влошава. Слънчевата светлина се състои от няколко различни вида спектрални лъчи. Спектърът варира от инфра­червени, през видими до ултравиолетови лъчи. Именно ултравиоле­товата част от спектъра помага при лечение на псориазис.

Кожните клетки сдържат специализирани молекули, наречени хромофори, които са способни да абсорбират енергията от УВ-лъчите и да я освобождават, като по този начин ускоряват химичните ре­акции, които оказват влияние върху клетъчните функции. При псориазиса това може да доведе до намаляване скоростта на мултип­лициране на клетките и те започват да се държат повече като нор­мални кожни клетки.

 

Трябва ли да си купя шезлонг?

„Не“ е моменталния отговор на този въпрос! Макар ултравиоле­товите лъчи да помагат на много хора с псориазис и дори да сте забелязали подобрение на кожата си през празничните или Ваканци­онните дни, то съществуват и известни рискове при прякото изла­гане на слънце. УВ-лъчите могат да доведат до развитието на кож­ни видове рак и много дерматолози ще ви посъветват да не се изла­гате пряко на слънце. Когато сте болни от псориазис, лечението с контролирани УВ-лъчи може да има голям ефект за изчистване на кожата ви, но ако сте пряко изложени на слънце, тогава ще бъде невъзможно болничното заведение да изчисли безопасната доза УВ-лъчи за вашата кожа, така че да сте сигурни, че получавате правил­ния вид и необходимото количество УВ-лъчи, съветват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

Как лекарите определят колко УВ-лъчи да получа?

Това е добър въпрос, тъй като всеки човек реагира различно на УВ-лъчите – а това лесно се забелязва на плажа през лятото! Доза­та УВ-лъчи е най-ниското количество, което би довело кожата ви до зачервяване. Това е известно като „мини­малната доза еритема“ (еритема означава зачервяване на кожата). Червенината се скрива след 48 до 72 часа, затова лечението обик­новено се прилага два пъти седмично, за да може кожата ви да се възстанови между два сеанса. С напредване на лечението дозата бавно се увеличава, за да компенсира ефекта на тена, кой­то започва да блокира част от УВ-лъчите.

 

 

Витамин А лекува псориазис

 

 

Опасен ли е методът ПУВА за лечение на псориазис?

Защо лекарите предлагат лечения като ПУВА, които крият известна доза риск, когато крайният резултат не е много добър?

 metod puva opasnosti

ПУВА и рисковете от него са добре изучени и при повечето хора лечението може да има добър резултат, като изчисти кожата и забави завръщането на псориазиса. Всички пациенти, които се под­лагат на ПУВА, получават предварителна консултация за рискове­те и повечето от тях се съгласяват, че става дума за разумна доза риск. По-голямата част от риска произтича от УВ-лъчите, но при някои случаи и псораленът създава проблеми. Ако има вероятност от увреждане на черния дроб поради тежък алкохолизъм или ско­рошно боледуване от жълтеница, псораленът може да предизвика допълнителни увреждания. При подобни случаи са необходими кръв­ни тестове, които да уверят лекарите, че черният дроб функцио­нира нормално преди началото на лечението. Псориазисът е измам­но заболяване, защото повлияването варира в зависимост от реак­цията на пациента на лечението – това се отнася не само за раз­личните хора, но и за различни реакции на един и същи човек. Може да не реагирате добре на ПУВА при една серия сеанси, но да се пов­лияете по-добре при следващата. Заради подобни вариации ние има­ме нужда от възможно най-много и най-различни начини за лечение на пациентите.

Също така е много полезно да можем да използваме лечения като ПУВА, за да дадем на хората възможност да си отдъхнат от рутин­ното всекидневие, изпълнено с мазане с кремове. Веднъж един кон­султант описа свой пациент като „ветеран от войната“ заради неп­рекъснатата му битка с псориазиса.

Изследванията на човешките нагласи към псориазиса и към рис­ковете от леченията са показали, че много пациенти предпочитат да изпият една таблетка с някои странични ефекти, но да изчис­тят псориазиса си. Общият коментар е, че е по-добре човек да жи­вее до 65 години без псориазис, отколкото до 75 с псориазис.

 

Предложиха ми лечение с тесен сектор УВБ-лъчи. Какво означава това?

УВБ-лъчите съдържат широк набор от дължини на вълни и макар тези лъчи да са полезни при точковия псориазис, те никога не са били толкова ефикасни, колкото ПУВА при останалите видове псо­риазис. През последните няколко години беше разработен нов, по-специализиран вид УВБ, откъдето идва и името му тесен сектор. Той е почти толкова ефективен, колкото и ПУВА, без рисковете от приемането на псорален. Също така той крие по-малко рискове от развиване на рак на кожата в дългосрочен план, макар че това под­лежи на допълнителни изследвания, които отнемат много време. По­добно на ПУВА, целта на лечението е да изчисти кожата и това може да се постигне чрез три сеанса седмично в продължение на пет до осем седмици, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Какъв е този метод ПУВА и как лекува псориазис?

 

 

Витамин А лекува псориазис

Чел съм, че лечението с витамин А е добро. За какво става дума?

psoriazis vitamin AПознати като ретиноиди, препаратите на основата на витамин А може да бъдат много полезни при умерени до тежки форми на псориазис. „Неотигасон“ (Neotigason, ацитретин) е лекарственият про­дукт, с който е най-вероятно да се сблъскате. Има няколко стра­нични (нежелани) ефекта при този клас медикаменти, както и някои обстоятелства, при които не бива да бъдат приемани. Тъй като е тартогеничен (уврежда неродения плод), „Неотигасон“ трябва да се дава само в изключителни случаи на жени в детеродна възраст. Той може също така да причини гадене, изсъхване на лигавиците (предимно на очите и устните) и временна загуба на коса. Наскоро беше създаден крем на основата на витамин А („Зорак“, тазаротен) и той е полезно допълнение към лечението, макар че и този препа­рат също може да причини изсъхване и раздразване на кожата.

 

Трябва ли да премина курс на лечение с витамин А?

Не. Витамините трябва да присъстват в нормалната всекиднев­на диета и взимането на добавки ще има малък или никакъв ефект върху кожата ви. Витамин А по-специално е вреден, ако се приема в прекомерни количества, особено ако сте бременна.

 

Взимам таблетки „Неотигасон“ вече от две години и сега се замислям за дете. Колко дълго трябва да изчакам преди ефектът от него да премине?

„Неотигасон“ е ретиноиден препарат, извлечен от витамин А, и е много полезен при някои форми на псориазис. За съжаление, той може да доведе до сериозни деформации в развитието на плода, за­това не трябва да го приемате по време на бременност. Лекарст­вото остава в тялото в малки количества за дълъг период от време и това би било достатъчно да причини увреждания. Препоръчител­но е да изчакате две години след спиране на лечението, преди да се опитате да забременеете.

Надяваме се, че това ви е било обяснено, преди да започнете ле­чението. Добра практика е лекарите да карат жените да подпис­ват формуляр, в който посочват желанието си да започнат лечение с този препарат, като по този начин те напълно разбират пълното значение на последиците и абсолютната необходимост от контра­цептивни предпазни средства.

 

Съпругът ми взема „Неотигасон“. Безопасно ли е да се опитаме да забременея?

Макар че „Неотигасон“ може да увреди развиващия се плод, той не оказва въздействие върху спермата и не причинява промени в генетичния материал. Затова е безопасно да се опитате да забре­менеете.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

Моят консултант ми предложи ПУВА в съчетание с „Неотигасон“, тъй като лекарственият препарат не оказа необходимия ефект при самостоятелен прием. Това не е ли рисковано?

Лечението, основаващо се на ретиноид („Неотигасон“) и ПУВА, се нарича РеПУВА. Комбинацията работи добре, но обикновено се пази за много трудни случаи – като например случаи с малко подоб­рение след 50 ПУВА-сеанса, когато псориазисът се завръща шест месеца след успешно ПУВА-лечение или при тежък псориазис по дла­ните и петите. Предимствата на тази комбинация са, че ретиноидът може да намали общото количество на излагане на УВ-лъчи и също така да ви предпази от някои кожни изменения, които може да доведат до рак.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Какъв е този метод ПУВА и как лекува псориазис?

 

Какво означава вторично лечение на псориазис?

Терминът вторично се отнася за лечение, което не би се прило­жило в първите опити за лечение на даден пациент, освен ако псориазисът не е изключително силен още от самото начало.

vtorichno lechenie psoriazis

Това обикно­вено е така, защото вторичното лечение включва посещение в бол­ница, било като пациент, който редовно се отбива за прегледи и лечение, било като пациент на легло в болничното заведение, което отнема повече от личното време на човека и може да има много повече странични ефекти. Има няколко много ефективни видове ле­чение, които трябва да се пазят „в резерв“, в случай че заболяване­то стане по-разпространено или агресивно. Те могат да се прила­гат само в ограничено количество заради потенциалните странич­ни ефекти. Ето защо, ако бъдат прилагани за псориазис в леки фор­ми, вторичните видове лечение вече няма да могат да бъдат изпол­звани, когато пациентът наистина има нужда от тях. Лечението с ултравиолетови лъчи е най-добрият пример за това, защото доза­та трябва да е в определени граници, за да се минимизира рискът от рак на кожата.

Макар че много вторични видове лечение имат странични ефек­ти, които са толкова сериозни, че може да се наложи прекратяване­то на терапията, всички те се приемат много добре от повечето пациенти. Страничните ефекти могат да бъдат минимизирани чрез внимателно наблюдение посредством кръвни и други тестове, та­ка че лечението да се спре навреме, преди да бъдат нанесени трай­ни увреждания на пациента. Следователно е много по-безопасно да се приема добре изучено силно лекарство, при което рисковете са известни и обосновани, отколкото да се прилагат терапии с билки,при които рисковете може да бъдат също толкова големи, но те не са регистрирани и изучени.

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

 

Кои са най-добрите препарати за лечение на псориазис по кожата на скалпа?

 

 

 

 

Кърмя дъщеричката си и имам псориазис по гърдите. Трябва ли да спра да използвам крема, който ми предписа моят лекар?

Савина Манолова, Пловдив, 32 год.Савина Манолова, Пловдив, 32 год.

ОТГОВОР:

Преди всичко трябва да се уверите, че лекарят ви е взел предвид факта, че кърмите, и в такъв случай той или тя ви е предписал не­що, което е безопасно за вас и за бебето ви. Също така трябва да се уверите, че когато кърмите, по зърната ви няма никакво лекарс­тво, тъй като това би имало лоши последици, ако част от него по­падне в устната кухина на бебето. Важно е да поддържате кожата на гърдите си възможно най-мека и да не позволявате формирането на корички, особено около зърната, затова трябва да съблюдавате лечението.

Внимавайте обаче, макар бебето да смуче само зърната ви, то да не докосва останалата част от кожата на гърдите ви. При по­добен контакт то може да се изцапа с локалния препарат, който използвате, а това би имало лоши последици за деликатната бе­бешка кожа. Най-простото разрешение в случая би било да използ­вате само овлажнители, когато кърмите, но първо обсъдете то­ва с лекаря си.

 

Има ли нещо общо псориазисът с хормоналните смущения?

Жанета Иванова, Пловдив, 49 год.Жанета Иванова, Пловдив, 49 год.

ОТГОВОР:

Някои жени твърдят, че техният псориазис варира в зависимост от месечния им цикъл, но няма категорични научни доказателства за подобна връзка. По същия начин повечето жени забелязват, че по време на бременност псориазисът им се подобрява, за да се активи­зира отново след раждането. Обратното също е вярно-други жени пък смятат, че състоянието им се е влошило по време на бремен­ността. При жените псориазисът често пъти се появява през пу­бертета или по време на менопаузата, което предполага, че проме­ните в хормоналните нива могат да активират заболяването.

Може би е логично да мислим, че ако хормоналните промени акти­вират псориазиса, вероятното лечение би било хормонална тера­пия. За съжаление обаче връзката между хормоналните промени и развитието на псориазиса не е директна и хормоналната терапия не се смята за най-подходящото лечение.

Псориазисът свързан ли е с гъбичните инфекции?

Татяна Костова, Плевен, 34 год.Татяна Костова, Плевен, 34 год.

ОТГОВОР:

Гъбичната инфекция – „атлетски крак“ или трихофития – не при­чинява псориазис, но някои видове гъбички могат да засегнат нок­тите, поразени от заболяването. Част от промените на ноктите при псориазис и при гъбична инфекция изглеждат почти еднакво, за­това си заслужава да ги изследвате – особено ако вече са засегна­ти част от ноктите ви. Личният ви лекар трябва да назначи изс­ледване на парченца от изрязани ваши нокти за следи от гъбична инфекция. Някои гъбични инфекции приличат на малки псориатични петънца със зачервяване и люспене.

 

Може ли инфекция да активизира псориазиса?

Виолета Георгиева, Плевен, 35 год.Виолета Георгиева, Плевен, 35 год.

ОТГОВОР:

Както споменахме в предишния отговор, стрептококовата ин­фекция може да доведе до активизиране на точковия псориазис. Дру­ги видове инфекции могат да влошат псориазиса ви, като ви нака­рат да се чувствате зле и по този начин станете по-податливи на стресовите ситуации във всекидневието. Тук обаче не съществува същата директна връзка, както между стрептококовата инфекция и точковия псориазис.