Има ли нещо общо псориазисът с хормоналните смущения?

Жанета Иванова, Пловдив, 49 год.Жанета Иванова, Пловдив, 49 год.

ОТГОВОР:

Някои жени твърдят, че техният псориазис варира в зависимост от месечния им цикъл, но няма категорични научни доказателства за подобна връзка. По същия начин повечето жени забелязват, че по време на бременност псориазисът им се подобрява, за да се активи­зира отново след раждането. Обратното също е вярно-други жени пък смятат, че състоянието им се е влошило по време на бремен­ността. При жените псориазисът често пъти се появява през пу­бертета или по време на менопаузата, което предполага, че проме­ните в хормоналните нива могат да активират заболяването.

Може би е логично да мислим, че ако хормоналните промени акти­вират псориазиса, вероятното лечение би било хормонална тера­пия. За съжаление обаче връзката между хормоналните промени и развитието на псориазиса не е директна и хормоналната терапия не се смята за най-подходящото лечение.