Защо има различни типове псориазис?

Псориазисът вероятно се пре­допределя генетично с унаследена склонност за развиване на забо­ляването при определени отключващи фактори. Може да са замесе­ни до шест различни гени и това обяснява по всяка вероятност за­що хората страдат от различни видове обриви, пише най-добрата книга за псориазиса на д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

vidove psoriazis

Точният начин, по който гените работят, все още предстои да бъде изяснен, тъй ка­то е възможно да се унаследи повече от един тип от заболяването с различни степени на сериозност. Докато бъде изяснен генетични­ят момент, на лекарите им се налага да разчитат на надеждното описание на типовете псориазис, които трябва да идентифицират, тъй като това е основното при избора на най-подходящо лечение за всеки отделен пациент.

Един от основните проблеми, които възникват при толкова мно­го и различни типове псориазис, е, че някои други състояния могат да бъдат сбъркани с него. Сред тях са екземата в различните й фор­ми, а себорейната екзема по кожата на скалпа е особена объркваща. Екземата по ръцете и краката също трудно се различава от псориазиса и дори кожните специалисти, дерматолозите, понякога отстраняват парче кожа (с местна упой­ка), за да го изследват под микроскоп, т.е. налага се да се направи един вид биопсия.

Друг объркващ тип е дисковидната екзема. Както подсказва наи­менованието й, тя се появява под формата на малки кръгли петън­ца с няколко сантиметра в диаметър и може да добие голяма плът­ност. Липсва обаче типичното сребристо олюспяване. Други забо­лявания, които могат да предизвикат объркване, са трихофитията u състояние, известно noд наименованието Pityriasisrosea. Трихофитията е no-често срещана сред децата и обикновено е съпроводена със сърбежи. Заболяването е свързано с появата на червени петна по тялото и често пъти по скалпа. Тези петна може да са леко люс­пести и понякога се разрастват околовръст, като кожата в центъ­ра остава здрава, така че приличат на пръстен. Причината за трихофитията не е червей, а гъбичка, която причинява също така и заболяването „атлетски крак“. Pityriasisroseaе странно наименова­ние за болест, защото всъщност означава подобен на трици от гръц­ки и розов от латински! Това е розов обрив с фини люспи, които се появяват само по ръба на всяко петънце, и се смята, че са провоки­рани от вирусна инфекция. Първоначално става дума за едно-единствено петно около 2-3 сантиметра, последвано след около седмица или по-късно от други, по-малки овални петънца от двете страни на тялото и горната част на ръцете. Може да се обърка с точковия псориазис, но се изчиства много по-бързо, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

 

Лечения при псориатична артропатия

Обичайните терапии сякаш не повлияват моята псориатична артропатия.

Ето какви други видове лечение съществуват:

psoriatichna artropatia

Както при кожния псориазис, така и тук се използват вторични видове лечение или модифициращи заболяването лекарствени пре­парати. Това означава, че медикаментите променят самото забо­ляване, а не се борят с ефектите му – такъв е случаят тук с възпа­лението, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

  • Метотрексатът се използва също и при други видове артрит, Затова е подходящ при лечение на кожен и ставен псориазис. За него говорихме по-рано в настоящата глава и описахме дозите и предпазните мерки, които трябва да се вземат предвид. Той се приема на малки седмични дози и се нуждае от внимателно наблюдение.
  • Стероидите са силни противовъзпалителни лекарствени пре­парати и имат незабавен ефект при лечение на силно възпален артрит. В някои случаи те се използват дългосрочно на малки дози, с цел да се постигне баланс между ползите и потенциални­те странични ефекти. Ако стероидите се използват във високи дози, внима­телното наблюдение на кожния псориазис е жизнено важно, за­щото бързите промени в стероидната доза могат да причи­нят проблеми и драматично влошаване на кожата, понякога до степен на пустуларен псориазис или еритродермия.
  • Други агенти. Имунопотискащите медикаменти, като азатиоп-рин и циклоспорин, се използват понякога, но като цяло са по-малко ефективни при артрит. От време на време се прилага сулфасалазин („Салазопирин“, Salazopyrin). Това е друг вид противовъзпали­телно лекарство, което често се приема при възпалителни заболя­вания на червата като язвен колит. Някои хора с язвен колит мо­гат да развият някаква форма на артрит в долната част на гърба и те са свидетелствали, че артритът им се е подобрил по време на лечението на чревните проблеми. Използва се също така при други форми на артрит и е полезно поддържащо лекарство, ако пациентът не понася по-обикновените видове лечение.
  • Златните инжекции се използват по-рядко в сравнение с мина­лото, когато са се предписвали за всякакви форми на артрит. Рядко се прилагат за псориатична артропатия, защото един от обичайните странични ефекти е кожният обрив! При мал­цина пациенти те са имали добър ефект и затова може да се имат предвид, ако всички други лечения се провалят.

 

Съвсем наскоро започнах лечение с метотрексат за ставите, но той още неми е подействал. Мога ли да продължа да приемам ибупрофен?

Отговорът е „Да“, но внимавайте и първо го обсъдете със спе­циалист. Ибупрофенът и подобните нему нестероидни противо­възпалителни лекарствени препарати си взаимодействат с метотрексата, защото те променят начина, по който организмът се освобождава от тях. Това обикновено повишава нивото на метот­рексат в организма и по този начин увеличава риска от странични ефекти, но в ранните етапи на лечение е по-вероятно да приема­те малки дози и това не е от толкова голямо значение. Ревматолозите, за разлика от дерматолозите, подхождат по-спокойно към едновременния прием на две лекарства, тъй като виждат в това ползите от подобрената подвижност и по-малката болка на паци­ентите. Още веднъж бихме искали да повторим, че това е въпрос на обсъждане с личния ви лекар и претегляне на ползите и евенту­алните рискове.

 

Имам ставни и кожни проблеми с моя псориазис и се чудя дали да потърся помощта на друг специалист освен на моя дерматолог.

Това зависи от няколко неща. Най-важното е в колко лошо със­тояние са ставите ви, защото колкото по-зле се чувствате, тол­кова по-полезно би било да се консултирате с ревматолог – специ­алист по ставни проблеми. Някои дерматолози стават специалис­ти в лечението на псориатична артропатия и определено могат да започнат някое от споменатите вторични лечения. Някои бол­ници имат комбинирани клиники, където дерматолози и ревматолози практикуват заедно. Ние смятаме, че това е идеалното мяс­то за помощ, особено ако страдате и от остър псориазис, и от остра форма на артрит.

 

 

Как се отразява псориатичната артропатия на децата?

 

 

 

 

Лечение на псориазис с циклоспорин

Защо ми предложиха лечение с циклоспорин? Имам приятел, който го взима, защото му беше присаден бъбрек.

psoriazis ciklosporinУпотребата на циклоспорин отразява важността на вашата имунна система в псориатичния процес. Това е лекарствен препа­рат, който се използва за промяна на имунната реакция на организ­ма и по този начин предотвратява отхвърлянето на трансплантираните органи. Един пациент с трансплантация и с псориазис забе­лязал, че псориазисът му се подобрил неимоверно от циклоспорина и така този препарат е изпробван при пациенти без транспланта­ция. Той оказва въздействие само върху една част от имунната сис­тема, като по-специално потиска производството на вещество, на­речено интерлевкин-2, така че да не се увеличат рисковете от ин­фекция, както при други имунопотискащи медикаменти (например стероидите). Съществуват някои безпокойства относно вероят­ното увеличаване на риска от развиване на рак след дългосрочно лечение, затова обикновено се препоръчват внимателните и под­робни прегледи след края на лечението.

 

Трябва редовно да си меря кръвното налягане, тъй като вземам циклоспорин. Защо?

Подобно на всички останали лекарства, така и циклоспоринът има странични ефекти и основен проблем се явяват вероятните увреждания на бъбреците и високото кръвно налягане. И двата не­желани ефекта са обратими (т.е. бъбречната функция и кръвното налягане ще се върнат в нормалните си граници), ако се открият навреме, затова редовното наблюдение е много важно. Надяваме се, че редовно ви правят и кръвни тестове за наблюдение на бъб­речната функция. Често пъти кръвното налягане се повишава мал­ко при приема на това лекарство, но ако бъбреците ви са в норма, то можете да продължите с лечението. То може да бъде толкова успешно, че пациентите с неохота го спират, затова обикновено се предписва допълнително лекарство за контролиране на кръвното налягане без дълготрайни рискове.

Съществуват известен брой странични ефекти, които могат да бъдат неприятни за пациентите. Сред тях са изтръпване и бо­дежи в пръстите, лек тремор (треперене) и гадене, но те обикнове­но се проявяват в ранните етапи на лечението и изчезват с нап­редването му. По-обезпокоителни могат да бъдат по-бързият рас­теж на космите и увеличаването на венците. Те са доста неприят­ни за жените, които по тези причини могат да искат да спрат лече­нието. Проблемите с венците са по-вероятни при лоша дентална хигиена, и могат да бъдат минимизирани с редовни посещения при зъболекар, пише най-добрата книга за псориазиса на д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“

 

Лекарят ми казва, че приемането на циклоспорин може да затрудни лечението на други заболявания. Защо?

Циклоспоринът си взаимодейства с определен брой орални лекар­ствени средства, но не и с локалните. Това взаимодействие означа­ва, че страничните ефекти от циклоспорина е по-вероятно да се проявят или че няма да предизвика никаква промяна 8 състоянието на пациента. Трябва да съобщите на лекуващия си лекар, че приема­те циклоспорин, тъй като има дълъг списък с подобни проблемни ме­дикаменти. Избягвайте да купувате лекарства без рецепта 8 ап­теките, където няма фармацевт, който да ви посъветва, и не при­емайте билкови и други лекове, чиито ефекти не са ви известни. Най-често срещаните проблемни медикаменти са:

  • антибиотици – еритроллицинът (общ антибиотик) трябва да се избягва, но при пеницилина няма проблеми;
  • болкоуспокояващи – аспиринът и свързаните с него лекарства, сред които са ибупрофен („Адвил“ (Advil), „Бруфен“ (Brufen) и „Ну-рофен“ (Nurofen) и мефенамична киселина („Понстан“ Ponstan), трябва да се избягват, но с парацетамола няма проблеми;
  • противомаларийни – хлорокинът може да си взаимодейства с други лекарства, затова го избягвайте, особено ако пътувате в чужбина.

 

 

Лекарят ми не ме разбира и подценява сериозността на заболяването ми

 

 

 

Алтернативни форми за лечение на псориазис

Чух, че лазерите се използват за лечение на псориазис. Подобно лечение може ли да се ползва чрез Националната здравна система?

lechenie na psoriazisЛечението на псориазис с помощта на лазер все още се изследва и оценява, затова понастоящем не е свободно достъпно чрез НЗС. Ако се окаже успешно, то до няколко години би трябвало да стане общодостъпно, особено ако цената на лазерното оборудване спад­не. Един от първите подходи при това лечение е премахването на плаките с лазер, но това нямаше особен успех. По-добри резултати показа метод, при който лазерът се настройва да унищожава кръв­ните клетки, които изхранват плаките, но по-вероятно е лазерът да се прилага за лечение подобно на ПУВА. Лазерите могат да акти­вират химични вещества, които да се нанасят върху плаките, така че те директно да влияят на самото заболяване. Както можете да се досетите, това отново няма да ви осигури пълно изцеление, но може да бъде полезна и безопасна алтернатива на УВ-лъчите.

 

Антибиотиците помагат при инфекции. Могат ли те да повлияят на псориазиса?

По принцип, не. Единственият вид псориазис, който може да се повлияе от антибиотици, е точковият, който се предизвиква от инфекция на гърлото, причинена от бактериите стрептококи. Ток­синът, който произвежда тази бактерия, е причината за това за­боляване и дори гърлото ви да изглежда добре, заслужава си да нап­равите един курс антибиотици, за да се уверите, че бактерията е унищожена, и с цел да не се произвеждат повече токсини, предиз­викващи подобна реакция.

 

Използването на кремове цапа и отнема време. Защо вместо това не мога да пия хапчета?

Това е добър въпрос, но е много трудно да му се отговори, тъй като не знаем подробности за състоянието ви. Като цяло, кремове­те и мехлемите са по-безопасни от хапчетата, защото действия­та им се ограничават до повърхността на кожата. Страничните ефекти на хапчетата са добре известни на лекарите и те трябва да преценят и да намерят баланс между страничните ефекти и евен­туалните ползи, когато решават кое е най-доброто лечение за вас. Ако псориазисът ви е в изострена форма или е повсеместно разп­ространен, този баланс е в полза на хапчетата, но ако псориазисът ви не е толкова разпространен, решението е по-трудно за вземане. Ние смятаме, че пациентите трябва да вземат активно участие в това решение, тъй като именно на тях им се налага да „прилагат“ лечението.

Кремовете може да цапат, да отнемат време и да имат „стра­нични ефекти“в житейски план и затова изкушението да потърси­те различни лечения е голямо. Всекидневната рутина по нанасяне­то на кремове е отегчителна, дори при псориазис, който засяга са­мо малка част от кожата, и понякога хората се нуждаят от почив­ка. Това може да се постигне с помощта на таблетки или други некремообразни лекарствени препарати, които да се прилагат за из­вестен период от време.

 

Нито едно от обичайните лечения не повлия състоянието на ноктите ми. Какво мога да направя, за да си помогна?

Лечението на ноктите е много трудно. Трябва да ги държите късо изрязани, за да предотвратите евентуално задържане на бак­терии и допълнителни увреждания, и попитайте лекаря си къде мо­же да занесете изрязаните нокти за анализ, за да се уверите, че нямате гъбична инфекция. Една гъбична инфекция може да бъде до­пълнителен проблем при увредени нокти, но тя може да наподобява типичните промени при псориазис. Локалните агенти с витамин D за засегнатите части понякога са от полза, ако бъдат нанесени и покрити с полиетилен, но това може да се прави само за през нощ­та. Сред другите лечения са инжектиране на растящата част от ноктите ви със стероиди или започването на лечение с хапчета. Състоянието на ноктите понякога се подобрява, ако и останалия псориазис се изчисти, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

 

 

Имам псориазис, а ми предстои влизане в болница, какво да правя?

Скоро трябва да вляза в болница. Какво лечение бих могъл да очаквам?

psoriazis bolnica

До известна степен това зависи от вашия консултант и причи­ните за приемането ви в болница. Вероятно вашият псориазис е разпространен повсеместно и ви причинява големи проблеми, в про­тивен случай не биха ви предписали болнично лечение. При това по­ложение вероятно ще ви подложат на лечение и изследвания. Едно от болничните лечения се нарича метод на Инграм и се състои от дитранолова паста и ултравиолетови (УВ) лъчи. Специализирани дерматологични медицински сестри ще нанасят препарата върху псориатичните плаки и ще ви превързват, за да подейства лекарство­то през следващите няколко часа. Когато превръзките бъдат мах­нати, ще бъдете подложен на лечение с УВ-лъчи. То се прави веднъж на ден и може много бързо да подобри състоянието ви.

Престоят ви в болницата може да ви се отрази много добре, тъй като ще ви даде възможност да си починете за известно време от всекидневното и отегчително нанасяне на препарати, а в някои бол­ници има специализирани дневни звена, където манипулациите се правят всеки ден, без да е необходимо да постъпвате за болнично лечение. Голям проблем за някои дерматологични отделения е прие­мането на специализирани пациенти, тъй като директорите на бол­ниците се опитват да спестяват средства и обикновено на кожни­те заболявания се гледа като на извънболничен проблем. Няма нищо по-ужасяващо за пациент с псориазис от това да бъде приет за ле­чение в общомедицинско отделение с пациенти с всякакъв друг вид различни заболявания и за него да се грижат медицински сестри, които не са специално обучени за справяне с подобен род проблеми. Ако такъв е случаят с вашата болница, поинтересувайте се за ал­тернативно дневно лечение, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

Наскоро влязох в болница и там ме мажеха с разни кремове, които не ми бяха подействали у дома. Там подействаха. Защо?

Ако сте били приети в специализирано отделение, където персо­налът е надлежно обучен в третирането на кожни проблеми, то бол­ницата може да ви се е сторила едно наистина спокойно място. До­бавете и възможността да си починете и да избегнете всякакви домашни задължения и не е изненадващо, че лечението е дало добър резултат! Споменахте, че са ви мазали с кремове – това също е от значение, тъй като не се е налагало вие да се тревожите за отделя­нето на бреме и за това дали ще оставите следи и петна из къща­та. Много хора също така се наслаждават на докосването, тъй ка­то неговата липса се усеща най-болезнено, когато човек страда от кожно заболяване.

 

 

Мога ли да използвам козметика и продукти за красота ако имам псориазис?

 

 

Лечение на псориазис с метотрексат (Methotrexate)

Лекарят на съпругата ми й предписа метотрексат. Това стероидли е?

psoriazis metotreksatНе, метотрексатът (Methotrexate) е лекарствен препарат, кой­то спира бързия или прекомерен растеж на клетките – той е цитотоксичен агент. Лекарството спира бързата обмяна на кожни клет­ки, която причинява типичните псориатични плаки. За нещастие, той не въздейства само върху кожата, но и върху други части на човешкия организъм и трябва да се внимава да не се получат увреж­дания на други органи, особено на черния дроб.

 

Чух, че метотрексатът е лекарство, първоначално разработено за лечение на рак. Ако това е така, има ли връзка между двете заболявания и ефектът от метотрексата еднакъв ли е и при двете състояния?

Няма връзка между двете състояния, особено що се отнася до твърдението, че едното заболяване е по-вероятно, когато човек страда от другото. И псориазисът, и ракът са свързани с клетки, които растат и се мултиплицират по-бързо от нормалното, зато­ва цитотоксичното действие на метотрексата има един и същ ефект върху тези клетки. Може да се употребява, защото клетки­те, които се развиват нормално, не са толкова чувствителни към медикамента както анормалните.

 

Взимам метотрексат, но научих, че тойможе да окаже въздействие върху черния дроб. Има ли някакви дългосрочни проблеми при приемането на този лекарствен продукт?

Увреждането на черния дроб може да се прояви след дългосрочен прием на метотрексат, но той също така може да окаже въздействие и върху костния мозък и да се намеси в производството на кръвни клет­ки. Този лекарствен продукт обикновено се използва в малки дози при псориазис, затова не създава много проблеми. При по-големи дози, кои­то се предписват за лечение на ракови заболявания (химиотерапия), той може да има токсични ефекти върху белите дробове и червата.

 

Защо трябва да се подлагам на чернодробна биопсия – кръвният тест няма ли да е достатъчен?

Метотрексатът може да увреди черния дроб и тъй като стра­ничните му ефекти са известни, лекарите искат да ги минимизи­рат и да ви предпазят максимално от тях. Ако изчакате в кръвта ви да се появят признаци на чернодробни увреждания, то тогава вече имате сериозни проблеми. Чернодробната биопсия, при която с широка игла се взима проба от чернодробната ви тъкан, може да покаже на много ранен етап и най-фините промени в тъканта, пре­ди да се е стигнало до увреждания. Има, разбира се, известни риско­ве при чернодробната биопсия и обикновено се налага да останете един ден в болницата в случай на вътрешен кръвоизлив. Този допъл­нителен риск се взима предвид, когато се преценяват предимства­та и недостатъците на това лечение. Чернодробните биопсии не се правят често, може би веднъж на всеки две години, в зависимост от дозата метотрексат, от която се нуждаете.

Скорошните изследвания показаха, че кръвен тест за вещество на име проколаген 3 може да покаже присъствието на чернодробни увреждания достатъчно точно, за да не се налага чернодробна би­опсия. Тестът скоро би трябвало да бъде достъпен навсякъде.

 

Метотрексатът взаимодейства ли си с други медикаменти?

Съществуват известни проблеми при взаимодействието на метот­рексата с други лекарствени продукти, които може да ви бъдат пред­писани или може да си купите свободно в аптеките, и които биха нап­равили метотрексата по-токсичен. Най-често срещаните такива пре­парати са „Триметоприм“ (Trimethoprim, антибиотик), „фенитоин“ (Phenytoin, лекарство за епилепсия), „Аспирин“ и други противовъзпали­телни лекарства като Ибупрофен“ (Ibuprofen), някои обезводняващи таблетки (диуретици), които се използват за лечение на проблеми с кръвното налягане и сърдечна недостатъчност, и ретиноидните ле­карства като „Неотигасон“ (Neotigason).

 

Метотрексатът ми се отразява много добре, тъй като поддържа кожата ми чиста. Защо трябва да посещавам болницата за рецепта?

Въпреки че метотрексатът се предписва от личния ви лекар, той е лекарствен продукт, до който не трябва да се прибягва често. Това означава, че общопрактикуващите лекари не биха приели охотно отговорността да го предписват, в случай че бъдат допуснати греш­ки или не вземат под внимание някои потенциални проблеми. Извес­тен ни е поне един случай, при който в поредната си рецепта лека­рят назначил дневна вместо седмична доза, което би могло да дове­де до сериозни проблеми за пациента. Много лични лекари предпис­ват метотрексат, но е добре редовно да ви бъде правен преглед в болницата. Може да помолите лекаря си да ви предпише препарата наведнъж, така че да не се налага да посещавате толкова често болницата.

 

Фактът, че в миналото съм приемала метотрексат, може ли да окаже въздействие върху вероятността да забременея?

Зависи от това преди колко време сте приемали лекарството. Метотрексатът оказва въздействие върху производството на яй­цеклетки при жените и сперма при мъжете, затова трябва да спре­те приема му три месеца, преди да започнете с опитите да имате дете, за да позволите на този ефект да отмине, съветват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

 

 

Лечение на псориазис с ултравиолетови лъчи

 

 

Лечение на псориазис с ултравиолетови лъчи

Защо естествената слънчева светлина е толкова силен оздравяващ фактор?

psoriazis ultravioletovi luchiЕстествената светлина е добър оздравяващ фактор за много хо­ра с псориазис, но има и такива, които не се повлияват от нея, и тре­ти, чието състояние се влошава. Слънчевата светлина се състои от няколко различни вида спектрални лъчи. Спектърът варира от инфра­червени, през видими до ултравиолетови лъчи. Именно ултравиоле­товата част от спектъра помага при лечение на псориазис.

Кожните клетки сдържат специализирани молекули, наречени хромофори, които са способни да абсорбират енергията от УВ-лъчите и да я освобождават, като по този начин ускоряват химичните ре­акции, които оказват влияние върху клетъчните функции. При псориазиса това може да доведе до намаляване скоростта на мултип­лициране на клетките и те започват да се държат повече като нор­мални кожни клетки.

 

Трябва ли да си купя шезлонг?

„Не“ е моменталния отговор на този въпрос! Макар ултравиоле­товите лъчи да помагат на много хора с псориазис и дори да сте забелязали подобрение на кожата си през празничните или Ваканци­онните дни, то съществуват и известни рискове при прякото изла­гане на слънце. УВ-лъчите могат да доведат до развитието на кож­ни видове рак и много дерматолози ще ви посъветват да не се изла­гате пряко на слънце. Когато сте болни от псориазис, лечението с контролирани УВ-лъчи може да има голям ефект за изчистване на кожата ви, но ако сте пряко изложени на слънце, тогава ще бъде невъзможно болничното заведение да изчисли безопасната доза УВ-лъчи за вашата кожа, така че да сте сигурни, че получавате правил­ния вид и необходимото количество УВ-лъчи, съветват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

Как лекарите определят колко УВ-лъчи да получа?

Това е добър въпрос, тъй като всеки човек реагира различно на УВ-лъчите – а това лесно се забелязва на плажа през лятото! Доза­та УВ-лъчи е най-ниското количество, което би довело кожата ви до зачервяване. Това е известно като „мини­малната доза еритема“ (еритема означава зачервяване на кожата). Червенината се скрива след 48 до 72 часа, затова лечението обик­новено се прилага два пъти седмично, за да може кожата ви да се възстанови между два сеанса. С напредване на лечението дозата бавно се увеличава, за да компенсира ефекта на тена, кой­то започва да блокира част от УВ-лъчите.

 

 

Витамин А лекува псориазис

 

 

Опасен ли е методът ПУВА за лечение на псориазис?

Защо лекарите предлагат лечения като ПУВА, които крият известна доза риск, когато крайният резултат не е много добър?

 metod puva opasnosti

ПУВА и рисковете от него са добре изучени и при повечето хора лечението може да има добър резултат, като изчисти кожата и забави завръщането на псориазиса. Всички пациенти, които се под­лагат на ПУВА, получават предварителна консултация за рискове­те и повечето от тях се съгласяват, че става дума за разумна доза риск. По-голямата част от риска произтича от УВ-лъчите, но при някои случаи и псораленът създава проблеми. Ако има вероятност от увреждане на черния дроб поради тежък алкохолизъм или ско­рошно боледуване от жълтеница, псораленът може да предизвика допълнителни увреждания. При подобни случаи са необходими кръв­ни тестове, които да уверят лекарите, че черният дроб функцио­нира нормално преди началото на лечението. Псориазисът е измам­но заболяване, защото повлияването варира в зависимост от реак­цията на пациента на лечението – това се отнася не само за раз­личните хора, но и за различни реакции на един и същи човек. Може да не реагирате добре на ПУВА при една серия сеанси, но да се пов­лияете по-добре при следващата. Заради подобни вариации ние има­ме нужда от възможно най-много и най-различни начини за лечение на пациентите.

Също така е много полезно да можем да използваме лечения като ПУВА, за да дадем на хората възможност да си отдъхнат от рутин­ното всекидневие, изпълнено с мазане с кремове. Веднъж един кон­султант описа свой пациент като „ветеран от войната“ заради неп­рекъснатата му битка с псориазиса.

Изследванията на човешките нагласи към псориазиса и към рис­ковете от леченията са показали, че много пациенти предпочитат да изпият една таблетка с някои странични ефекти, но да изчис­тят псориазиса си. Общият коментар е, че е по-добре човек да жи­вее до 65 години без псориазис, отколкото до 75 с псориазис.

 

Предложиха ми лечение с тесен сектор УВБ-лъчи. Какво означава това?

УВБ-лъчите съдържат широк набор от дължини на вълни и макар тези лъчи да са полезни при точковия псориазис, те никога не са били толкова ефикасни, колкото ПУВА при останалите видове псо­риазис. През последните няколко години беше разработен нов, по-специализиран вид УВБ, откъдето идва и името му тесен сектор. Той е почти толкова ефективен, колкото и ПУВА, без рисковете от приемането на псорален. Също така той крие по-малко рискове от развиване на рак на кожата в дългосрочен план, макар че това под­лежи на допълнителни изследвания, които отнемат много време. По­добно на ПУВА, целта на лечението е да изчисти кожата и това може да се постигне чрез три сеанса седмично в продължение на пет до осем седмици, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Какъв е този метод ПУВА и как лекува псориазис?

 

 

Какъв е този метод ПУВА и как лекува псориазис?

psoriazis PUVAПУВА е слънчево лечение чрез псорален и УВА. Естествената светлина съдържа различни видове ултравиолетови лъчи, обозначе­ни като А и Б (УВА иУВБ). Самите У ВА-лъчи не са активни при кожни заболявания, но ако се съчетаят с псорален (който прави кожата по-чувствителна към светлината – фоточувствителна), те ста­ват много по-ефективни. Псораленът се извлича от растения и обик­новено се приема орално, но може да се приема и във вана, напълнена с вода с добавен този препарат, или малки участъци от кожата се третират с локално оцветяване. Но не всички болни от псориазис се повлияват от ПУВА.

Употребата на УВ-лъчи във Великобритания е регламентирана чрез наредбите на Британската фотодерматологична група, коя­то преценява кой трябва да бъде подложен на това лечение и посоч­ва безопасните за това дози. Те са идентифицирали три главни гру­пи хора, които подлежат на ПУВА-лечение:

  • Пациенти с остър псориазис, който не се повлиява от локални медикаментозни средства.
  • Пациенти, чийто псориазис се завръща след три до шест месеца успешно болнично лечение или при всекидневно посещение на болницата за необходимите манипулации.
  • Пациенти, които не желаят локално лечение и при които УВБ-лечението не е дало резултат.

Защо не може да продължа с ПУВА, за да запазя чиста кожата си?

УВ-радиацията причинява кожни увреждания и в крайна сметка рак на кожата и лекарите трябва много да внимават да не ви из­ложат на излишен риск. След около двеста сеанса ПУВА рискът за вас да развиете рак на кожата (освен сериозната форма на рак меланома) ще се е увеличил десетократно. Сеансите обикновено са ограничени между 150 и 200, но дори тогава ще се нуждаете от преглед веднъж годишно, за да проверите кожата си за ранни приз­наци на рак, съветват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

Винаги се препоръчва пълният максимален брой сеанси, но същев­ременно те се разпределят на не повече от тридесет сеанса на година. Би било срамота да не се възползвате от „допустимите“ сеанси, за да поддържате чиста кожата си или, от друга страна, да не можете да се възползвате от тях, ако псориазисът ви се върне отново. Да се възползвате от допустимите сеанси е по-добре, от­колкото да се взирате в пълната доза, която се измерва в джаули на квадратен сантиметър кожа, защото дозата варира в зависи­мост от типа кожа. Средностатистическата бяла британска кожа може да поеме пълна доза от 1000-1500 джаула на квадратен сан­тиметър, което е еквивалент на 150-200 сеанса.

 

Защо имам нужда от слънчеви очила в дните, когато правя ПУВА?

Защото повечето хора приемат псорален орално и той повлиява не само на кожата. Очите също стават много чувствителни към светлината, което може да предизвика появата на перде. За да пред­пазите очите си, трябва да носите очила, които филтрират УВ-лъчите. Те трябва да се носят до края на деня. Ако ви е некомфорт-но да носите слънчеви очила през деня, може да си купите очила с прозрачни стъкла, които също филтрират УВ-лъчите, но трябва да се уверите напълно, че са от подходящия тип стъкла.

Някои хора получават силно гадене от лекарството и понякога приемат псорален, като лягат във вана с вода и разтворен препа­рат, преди лечението с ПУВА. Дори и тогава тялото ви може да аб­сорбира достатъчно количество от препарата, за да бъде повлияна и чувствителността на очите ви и те да бъдат изложени на риск, затова слънчевите очила също са необходими.

 

Подложен бях на ПУВА-лечение, но псориазисът ми сякаш се влоши. Защо?

Има два начина да се обясни това. Повечето пациенти с псориазис се повлияват от УВ-лечението, други не, а на трети със­тоянието може да се влоши. Обикновено това става ясно при определяне вида на псориазиса ви – ако се влошавате през лято­то и се подобрявате през зимата, допълнителното количество УВ-лъчи не е подходящо за вас. Другото обяснение е, че от значе­ние е сериозността на псориазиса ви. Ако той е в остра форма и преминава през естествен цикъл на влошаване, то всяко лечение би се провалило. Ако псориазисът ви се е подобрил или изчистил от ПУВА-лечението и после отново се е завърнал, и то в по-сериозна форма отпре­ди, то тогава е малко вероятно това да има връзка с лечението.

 

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Опасен ли е методът ПУВА за лечение на псориазис?

 

 

 

Витамин А лекува псориазис

Чел съм, че лечението с витамин А е добро. За какво става дума?

psoriazis vitamin AПознати като ретиноиди, препаратите на основата на витамин А може да бъдат много полезни при умерени до тежки форми на псориазис. „Неотигасон“ (Neotigason, ацитретин) е лекарственият про­дукт, с който е най-вероятно да се сблъскате. Има няколко стра­нични (нежелани) ефекта при този клас медикаменти, както и някои обстоятелства, при които не бива да бъдат приемани. Тъй като е тартогеничен (уврежда неродения плод), „Неотигасон“ трябва да се дава само в изключителни случаи на жени в детеродна възраст. Той може също така да причини гадене, изсъхване на лигавиците (предимно на очите и устните) и временна загуба на коса. Наскоро беше създаден крем на основата на витамин А („Зорак“, тазаротен) и той е полезно допълнение към лечението, макар че и този препа­рат също може да причини изсъхване и раздразване на кожата.

 

Трябва ли да премина курс на лечение с витамин А?

Не. Витамините трябва да присъстват в нормалната всекиднев­на диета и взимането на добавки ще има малък или никакъв ефект върху кожата ви. Витамин А по-специално е вреден, ако се приема в прекомерни количества, особено ако сте бременна.

 

Взимам таблетки „Неотигасон“ вече от две години и сега се замислям за дете. Колко дълго трябва да изчакам преди ефектът от него да премине?

„Неотигасон“ е ретиноиден препарат, извлечен от витамин А, и е много полезен при някои форми на псориазис. За съжаление, той може да доведе до сериозни деформации в развитието на плода, за­това не трябва да го приемате по време на бременност. Лекарст­вото остава в тялото в малки количества за дълъг период от време и това би било достатъчно да причини увреждания. Препоръчител­но е да изчакате две години след спиране на лечението, преди да се опитате да забременеете.

Надяваме се, че това ви е било обяснено, преди да започнете ле­чението. Добра практика е лекарите да карат жените да подпис­ват формуляр, в който посочват желанието си да започнат лечение с този препарат, като по този начин те напълно разбират пълното значение на последиците и абсолютната необходимост от контра­цептивни предпазни средства.

 

Съпругът ми взема „Неотигасон“. Безопасно ли е да се опитаме да забременея?

Макар че „Неотигасон“ може да увреди развиващия се плод, той не оказва въздействие върху спермата и не причинява промени в генетичния материал. Затова е безопасно да се опитате да забре­менеете.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

Моят консултант ми предложи ПУВА в съчетание с „Неотигасон“, тъй като лекарственият препарат не оказа необходимия ефект при самостоятелен прием. Това не е ли рисковано?

Лечението, основаващо се на ретиноид („Неотигасон“) и ПУВА, се нарича РеПУВА. Комбинацията работи добре, но обикновено се пази за много трудни случаи – като например случаи с малко подоб­рение след 50 ПУВА-сеанса, когато псориазисът се завръща шест месеца след успешно ПУВА-лечение или при тежък псориазис по дла­ните и петите. Предимствата на тази комбинация са, че ретиноидът може да намали общото количество на излагане на УВ-лъчи и също така да ви предпази от някои кожни изменения, които може да доведат до рак.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Какъв е този метод ПУВА и как лекува псориазис?