Лечение на псориазис с ултравиолетови лъчи

Защо естествената слънчева светлина е толкова силен оздравяващ фактор?

psoriazis ultravioletovi luchiЕстествената светлина е добър оздравяващ фактор за много хо­ра с псориазис, но има и такива, които не се повлияват от нея, и тре­ти, чието състояние се влошава. Слънчевата светлина се състои от няколко различни вида спектрални лъчи. Спектърът варира от инфра­червени, през видими до ултравиолетови лъчи. Именно ултравиоле­товата част от спектъра помага при лечение на псориазис.

Кожните клетки сдържат специализирани молекули, наречени хромофори, които са способни да абсорбират енергията от УВ-лъчите и да я освобождават, като по този начин ускоряват химичните ре­акции, които оказват влияние върху клетъчните функции. При псориазиса това може да доведе до намаляване скоростта на мултип­лициране на клетките и те започват да се държат повече като нор­мални кожни клетки.

 

Трябва ли да си купя шезлонг?

„Не“ е моменталния отговор на този въпрос! Макар ултравиоле­товите лъчи да помагат на много хора с псориазис и дори да сте забелязали подобрение на кожата си през празничните или Ваканци­онните дни, то съществуват и известни рискове при прякото изла­гане на слънце. УВ-лъчите могат да доведат до развитието на кож­ни видове рак и много дерматолози ще ви посъветват да не се изла­гате пряко на слънце. Когато сте болни от псориазис, лечението с контролирани УВ-лъчи може да има голям ефект за изчистване на кожата ви, но ако сте пряко изложени на слънце, тогава ще бъде невъзможно болничното заведение да изчисли безопасната доза УВ-лъчи за вашата кожа, така че да сте сигурни, че получавате правил­ния вид и необходимото количество УВ-лъчи, съветват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

Как лекарите определят колко УВ-лъчи да получа?

Това е добър въпрос, тъй като всеки човек реагира различно на УВ-лъчите – а това лесно се забелязва на плажа през лятото! Доза­та УВ-лъчи е най-ниското количество, което би довело кожата ви до зачервяване. Това е известно като „мини­малната доза еритема“ (еритема означава зачервяване на кожата). Червенината се скрива след 48 до 72 часа, затова лечението обик­новено се прилага два пъти седмично, за да може кожата ви да се възстанови между два сеанса. С напредване на лечението дозата бавно се увеличава, за да компенсира ефекта на тена, кой­то започва да блокира част от УВ-лъчите.

 

 

Витамин А лекува псориазис

 

 

Опасен ли е методът ПУВА за лечение на псориазис?

Защо лекарите предлагат лечения като ПУВА, които крият известна доза риск, когато крайният резултат не е много добър?

 metod puva opasnosti

ПУВА и рисковете от него са добре изучени и при повечето хора лечението може да има добър резултат, като изчисти кожата и забави завръщането на псориазиса. Всички пациенти, които се под­лагат на ПУВА, получават предварителна консултация за рискове­те и повечето от тях се съгласяват, че става дума за разумна доза риск. По-голямата част от риска произтича от УВ-лъчите, но при някои случаи и псораленът създава проблеми. Ако има вероятност от увреждане на черния дроб поради тежък алкохолизъм или ско­рошно боледуване от жълтеница, псораленът може да предизвика допълнителни увреждания. При подобни случаи са необходими кръв­ни тестове, които да уверят лекарите, че черният дроб функцио­нира нормално преди началото на лечението. Псориазисът е измам­но заболяване, защото повлияването варира в зависимост от реак­цията на пациента на лечението – това се отнася не само за раз­личните хора, но и за различни реакции на един и същи човек. Може да не реагирате добре на ПУВА при една серия сеанси, но да се пов­лияете по-добре при следващата. Заради подобни вариации ние има­ме нужда от възможно най-много и най-различни начини за лечение на пациентите.

Също така е много полезно да можем да използваме лечения като ПУВА, за да дадем на хората възможност да си отдъхнат от рутин­ното всекидневие, изпълнено с мазане с кремове. Веднъж един кон­султант описа свой пациент като „ветеран от войната“ заради неп­рекъснатата му битка с псориазиса.

Изследванията на човешките нагласи към псориазиса и към рис­ковете от леченията са показали, че много пациенти предпочитат да изпият една таблетка с някои странични ефекти, но да изчис­тят псориазиса си. Общият коментар е, че е по-добре човек да жи­вее до 65 години без псориазис, отколкото до 75 с псориазис.

 

Предложиха ми лечение с тесен сектор УВБ-лъчи. Какво означава това?

УВБ-лъчите съдържат широк набор от дължини на вълни и макар тези лъчи да са полезни при точковия псориазис, те никога не са били толкова ефикасни, колкото ПУВА при останалите видове псо­риазис. През последните няколко години беше разработен нов, по-специализиран вид УВБ, откъдето идва и името му тесен сектор. Той е почти толкова ефективен, колкото и ПУВА, без рисковете от приемането на псорален. Също така той крие по-малко рискове от развиване на рак на кожата в дългосрочен план, макар че това под­лежи на допълнителни изследвания, които отнемат много време. По­добно на ПУВА, целта на лечението е да изчисти кожата и това може да се постигне чрез три сеанса седмично в продължение на пет до осем седмици, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Какъв е този метод ПУВА и как лекува псориазис?

 

 

Какъв е този метод ПУВА и как лекува псориазис?

psoriazis PUVAПУВА е слънчево лечение чрез псорален и УВА. Естествената светлина съдържа различни видове ултравиолетови лъчи, обозначе­ни като А и Б (УВА иУВБ). Самите У ВА-лъчи не са активни при кожни заболявания, но ако се съчетаят с псорален (който прави кожата по-чувствителна към светлината – фоточувствителна), те ста­ват много по-ефективни. Псораленът се извлича от растения и обик­новено се приема орално, но може да се приема и във вана, напълнена с вода с добавен този препарат, или малки участъци от кожата се третират с локално оцветяване. Но не всички болни от псориазис се повлияват от ПУВА.

Употребата на УВ-лъчи във Великобритания е регламентирана чрез наредбите на Британската фотодерматологична група, коя­то преценява кой трябва да бъде подложен на това лечение и посоч­ва безопасните за това дози. Те са идентифицирали три главни гру­пи хора, които подлежат на ПУВА-лечение:

  • Пациенти с остър псориазис, който не се повлиява от локални медикаментозни средства.
  • Пациенти, чийто псориазис се завръща след три до шест месеца успешно болнично лечение или при всекидневно посещение на болницата за необходимите манипулации.
  • Пациенти, които не желаят локално лечение и при които УВБ-лечението не е дало резултат.

Защо не може да продължа с ПУВА, за да запазя чиста кожата си?

УВ-радиацията причинява кожни увреждания и в крайна сметка рак на кожата и лекарите трябва много да внимават да не ви из­ложат на излишен риск. След около двеста сеанса ПУВА рискът за вас да развиете рак на кожата (освен сериозната форма на рак меланома) ще се е увеличил десетократно. Сеансите обикновено са ограничени между 150 и 200, но дори тогава ще се нуждаете от преглед веднъж годишно, за да проверите кожата си за ранни приз­наци на рак, съветват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

Винаги се препоръчва пълният максимален брой сеанси, но същев­ременно те се разпределят на не повече от тридесет сеанса на година. Би било срамота да не се възползвате от „допустимите“ сеанси, за да поддържате чиста кожата си или, от друга страна, да не можете да се възползвате от тях, ако псориазисът ви се върне отново. Да се възползвате от допустимите сеанси е по-добре, от­колкото да се взирате в пълната доза, която се измерва в джаули на квадратен сантиметър кожа, защото дозата варира в зависи­мост от типа кожа. Средностатистическата бяла британска кожа може да поеме пълна доза от 1000-1500 джаула на квадратен сан­тиметър, което е еквивалент на 150-200 сеанса.

 

Защо имам нужда от слънчеви очила в дните, когато правя ПУВА?

Защото повечето хора приемат псорален орално и той повлиява не само на кожата. Очите също стават много чувствителни към светлината, което може да предизвика появата на перде. За да пред­пазите очите си, трябва да носите очила, които филтрират УВ-лъчите. Те трябва да се носят до края на деня. Ако ви е некомфорт-но да носите слънчеви очила през деня, може да си купите очила с прозрачни стъкла, които също филтрират УВ-лъчите, но трябва да се уверите напълно, че са от подходящия тип стъкла.

Някои хора получават силно гадене от лекарството и понякога приемат псорален, като лягат във вана с вода и разтворен препа­рат, преди лечението с ПУВА. Дори и тогава тялото ви може да аб­сорбира достатъчно количество от препарата, за да бъде повлияна и чувствителността на очите ви и те да бъдат изложени на риск, затова слънчевите очила също са необходими.

 

Подложен бях на ПУВА-лечение, но псориазисът ми сякаш се влоши. Защо?

Има два начина да се обясни това. Повечето пациенти с псориазис се повлияват от УВ-лечението, други не, а на трети със­тоянието може да се влоши. Обикновено това става ясно при определяне вида на псориазиса ви – ако се влошавате през лято­то и се подобрявате през зимата, допълнителното количество УВ-лъчи не е подходящо за вас. Другото обяснение е, че от значе­ние е сериозността на псориазиса ви. Ако той е в остра форма и преминава през естествен цикъл на влошаване, то всяко лечение би се провалило. Ако псориазисът ви се е подобрил или изчистил от ПУВА-лечението и после отново се е завърнал, и то в по-сериозна форма отпре­ди, то тогава е малко вероятно това да има връзка с лечението.

 

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Опасен ли е методът ПУВА за лечение на псориазис?