Лечения при псориатична артропатия

Обичайните терапии сякаш не повлияват моята псориатична артропатия.

Ето какви други видове лечение съществуват:

psoriatichna artropatia

Както при кожния псориазис, така и тук се използват вторични видове лечение или модифициращи заболяването лекарствени пре­парати. Това означава, че медикаментите променят самото забо­ляване, а не се борят с ефектите му – такъв е случаят тук с възпа­лението, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

  • Метотрексатът се използва също и при други видове артрит, Затова е подходящ при лечение на кожен и ставен псориазис. За него говорихме по-рано в настоящата глава и описахме дозите и предпазните мерки, които трябва да се вземат предвид. Той се приема на малки седмични дози и се нуждае от внимателно наблюдение.
  • Стероидите са силни противовъзпалителни лекарствени пре­парати и имат незабавен ефект при лечение на силно възпален артрит. В някои случаи те се използват дългосрочно на малки дози, с цел да се постигне баланс между ползите и потенциални­те странични ефекти. Ако стероидите се използват във високи дози, внима­телното наблюдение на кожния псориазис е жизнено важно, за­щото бързите промени в стероидната доза могат да причи­нят проблеми и драматично влошаване на кожата, понякога до степен на пустуларен псориазис или еритродермия.
  • Други агенти. Имунопотискащите медикаменти, като азатиоп-рин и циклоспорин, се използват понякога, но като цяло са по-малко ефективни при артрит. От време на време се прилага сулфасалазин („Салазопирин“, Salazopyrin). Това е друг вид противовъзпали­телно лекарство, което често се приема при възпалителни заболя­вания на червата като язвен колит. Някои хора с язвен колит мо­гат да развият някаква форма на артрит в долната част на гърба и те са свидетелствали, че артритът им се е подобрил по време на лечението на чревните проблеми. Използва се също така при други форми на артрит и е полезно поддържащо лекарство, ако пациентът не понася по-обикновените видове лечение.
  • Златните инжекции се използват по-рядко в сравнение с мина­лото, когато са се предписвали за всякакви форми на артрит. Рядко се прилагат за псориатична артропатия, защото един от обичайните странични ефекти е кожният обрив! При мал­цина пациенти те са имали добър ефект и затова може да се имат предвид, ако всички други лечения се провалят.

 

Съвсем наскоро започнах лечение с метотрексат за ставите, но той още неми е подействал. Мога ли да продължа да приемам ибупрофен?

Отговорът е „Да“, но внимавайте и първо го обсъдете със спе­циалист. Ибупрофенът и подобните нему нестероидни противо­възпалителни лекарствени препарати си взаимодействат с метотрексата, защото те променят начина, по който организмът се освобождава от тях. Това обикновено повишава нивото на метот­рексат в организма и по този начин увеличава риска от странични ефекти, но в ранните етапи на лечение е по-вероятно да приема­те малки дози и това не е от толкова голямо значение. Ревматолозите, за разлика от дерматолозите, подхождат по-спокойно към едновременния прием на две лекарства, тъй като виждат в това ползите от подобрената подвижност и по-малката болка на паци­ентите. Още веднъж бихме искали да повторим, че това е въпрос на обсъждане с личния ви лекар и претегляне на ползите и евенту­алните рискове.

 

Имам ставни и кожни проблеми с моя псориазис и се чудя дали да потърся помощта на друг специалист освен на моя дерматолог.

Това зависи от няколко неща. Най-важното е в колко лошо със­тояние са ставите ви, защото колкото по-зле се чувствате, тол­кова по-полезно би било да се консултирате с ревматолог – специ­алист по ставни проблеми. Някои дерматолози стават специалис­ти в лечението на псориатична артропатия и определено могат да започнат някое от споменатите вторични лечения. Някои бол­ници имат комбинирани клиники, където дерматолози и ревматолози практикуват заедно. Ние смятаме, че това е идеалното мяс­то за помощ, особено ако страдате и от остър псориазис, и от остра форма на артрит.

 

 

Как се отразява псориатичната артропатия на децата?

 

 

 

 

Видове лечение при псориатична артропатия

Ето какви са обичайните видове лечение за псориатична артропатия описани в най-добрата книга за псориазиса на д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“:

 psoriatichna artropatia

Като цяло видовете лечение са същите, както и при останалите видове артрит и могат да се разделят на първоначални и вторични, както това е прието и при лечението на кожни заболявания. Първо­началното лечение може да започне по препоръка на вашия личен лекар, без да е необходим съветът на специалист. В ранните ста­дии няма голямо значение дали диагнозата ви ще се потвърди, защо­то лечението би било същото, както и при други пациенти с болки в ставите.

  • Физиотерапията често пъти се пропуска или се прилага на по-късни етапи от заболяването, но може да бъде много по­лезна, както при болки, така и при схванатост. Също така тя може да ви бъде полезна с упражнения, правилни техники за възстановяване и други простички неща, който биха предот­вратили по-нататъшно задълбочаване на проблема.
  • Нестероидните противовъзпалителни лекарства са вид препарати, който се извличат от аспирина и имат широк обх­ват на приложение. При артрита те се използват още в ран­ните етапи за облекчаване на болката, тъй като се борят с възпалението, като намаляват отоците и схванатостта. Има различни видове и дози, като се започне с Ибупрофен“ (Ibuprofen), който може би е най-добре познат, тъй като е пър­вото лекарство от тази група, което вече се продава без ре­цепта, както и „Нурофен“ (Nurofen). Тези препарати имат ня­кои странични ефекти, най-важните от които са раздразва-нето на стомашната лигавица, което понякога води до язва, затова не ги употребявайте дълго време без консултация с лекар. (Те се продават още и под формата на кремове и гелове, които директно се втриват в кожата над ставата, но това е по-скъпият начин за приложение на този лекарствен препа­рат и няма достатъчно данни за неговата ефективност.)
  • Стероидни инжекции. Въпреки че на стероидните таблет­ки трябва да се гледа като на вторично лечение, инжекции­те директно в ставата може да се прилагат на по-ранен етап, ако дадена голяма става, например колянната, е за­сегната. Облекчаването на болката и възвръщането на под­вижността може да настъпи много бързо и съществува един­ствено риск от общите странични ефекти на стероидите, в случай че инжекциите зачестят. Това не трябва да се до­пуска, защото съществуват и други видове лечение. Много лични лекари бързо и с охота предписват стероидни инжек­ции, но други биха предпочели първо да се допитат до мнени­ето на специалист, ако не се чувстват сигурни и нямат мно­го опит с този вид терапия.

 

 

 

Защо има различни типове псориазис?