Лечение на псориазис с метотрексат (Methotrexate)

Лекарят на съпругата ми й предписа метотрексат. Това стероидли е?

psoriazis metotreksatНе, метотрексатът (Methotrexate) е лекарствен препарат, кой­то спира бързия или прекомерен растеж на клетките – той е цитотоксичен агент. Лекарството спира бързата обмяна на кожни клет­ки, която причинява типичните псориатични плаки. За нещастие, той не въздейства само върху кожата, но и върху други части на човешкия организъм и трябва да се внимава да не се получат увреж­дания на други органи, особено на черния дроб.

 

Чух, че метотрексатът е лекарство, първоначално разработено за лечение на рак. Ако това е така, има ли връзка между двете заболявания и ефектът от метотрексата еднакъв ли е и при двете състояния?

Няма връзка между двете състояния, особено що се отнася до твърдението, че едното заболяване е по-вероятно, когато човек страда от другото. И псориазисът, и ракът са свързани с клетки, които растат и се мултиплицират по-бързо от нормалното, зато­ва цитотоксичното действие на метотрексата има един и същ ефект върху тези клетки. Може да се употребява, защото клетки­те, които се развиват нормално, не са толкова чувствителни към медикамента както анормалните.

 

Взимам метотрексат, но научих, че тойможе да окаже въздействие върху черния дроб. Има ли някакви дългосрочни проблеми при приемането на този лекарствен продукт?

Увреждането на черния дроб може да се прояви след дългосрочен прием на метотрексат, но той също така може да окаже въздействие и върху костния мозък и да се намеси в производството на кръвни клет­ки. Този лекарствен продукт обикновено се използва в малки дози при псориазис, затова не създава много проблеми. При по-големи дози, кои­то се предписват за лечение на ракови заболявания (химиотерапия), той може да има токсични ефекти върху белите дробове и червата.

 

Защо трябва да се подлагам на чернодробна биопсия – кръвният тест няма ли да е достатъчен?

Метотрексатът може да увреди черния дроб и тъй като стра­ничните му ефекти са известни, лекарите искат да ги минимизи­рат и да ви предпазят максимално от тях. Ако изчакате в кръвта ви да се появят признаци на чернодробни увреждания, то тогава вече имате сериозни проблеми. Чернодробната биопсия, при която с широка игла се взима проба от чернодробната ви тъкан, може да покаже на много ранен етап и най-фините промени в тъканта, пре­ди да се е стигнало до увреждания. Има, разбира се, известни риско­ве при чернодробната биопсия и обикновено се налага да останете един ден в болницата в случай на вътрешен кръвоизлив. Този допъл­нителен риск се взима предвид, когато се преценяват предимства­та и недостатъците на това лечение. Чернодробните биопсии не се правят често, може би веднъж на всеки две години, в зависимост от дозата метотрексат, от която се нуждаете.

Скорошните изследвания показаха, че кръвен тест за вещество на име проколаген 3 може да покаже присъствието на чернодробни увреждания достатъчно точно, за да не се налага чернодробна би­опсия. Тестът скоро би трябвало да бъде достъпен навсякъде.

 

Метотрексатът взаимодейства ли си с други медикаменти?

Съществуват известни проблеми при взаимодействието на метот­рексата с други лекарствени продукти, които може да ви бъдат пред­писани или може да си купите свободно в аптеките, и които биха нап­равили метотрексата по-токсичен. Най-често срещаните такива пре­парати са „Триметоприм“ (Trimethoprim, антибиотик), „фенитоин“ (Phenytoin, лекарство за епилепсия), „Аспирин“ и други противовъзпали­телни лекарства като Ибупрофен“ (Ibuprofen), някои обезводняващи таблетки (диуретици), които се използват за лечение на проблеми с кръвното налягане и сърдечна недостатъчност, и ретиноидните ле­карства като „Неотигасон“ (Neotigason).

 

Метотрексатът ми се отразява много добре, тъй като поддържа кожата ми чиста. Защо трябва да посещавам болницата за рецепта?

Въпреки че метотрексатът се предписва от личния ви лекар, той е лекарствен продукт, до който не трябва да се прибягва често. Това означава, че общопрактикуващите лекари не биха приели охотно отговорността да го предписват, в случай че бъдат допуснати греш­ки или не вземат под внимание някои потенциални проблеми. Извес­тен ни е поне един случай, при който в поредната си рецепта лека­рят назначил дневна вместо седмична доза, което би могло да дове­де до сериозни проблеми за пациента. Много лични лекари предпис­ват метотрексат, но е добре редовно да ви бъде правен преглед в болницата. Може да помолите лекаря си да ви предпише препарата наведнъж, така че да не се налага да посещавате толкова често болницата.

 

Фактът, че в миналото съм приемала метотрексат, може ли да окаже въздействие върху вероятността да забременея?

Зависи от това преди колко време сте приемали лекарството. Метотрексатът оказва въздействие върху производството на яй­цеклетки при жените и сперма при мъжете, затова трябва да спре­те приема му три месеца, преди да започнете с опитите да имате дете, за да позволите на този ефект да отмине, съветват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

 

 

Лечение на псориазис с ултравиолетови лъчи