Защо има различни типове псориазис?

Псориазисът вероятно се пре­допределя генетично с унаследена склонност за развиване на забо­ляването при определени отключващи фактори. Може да са замесе­ни до шест различни гени и това обяснява по всяка вероятност за­що хората страдат от различни видове обриви, пише най-добрата книга за псориазиса на д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

vidove psoriazis

Точният начин, по който гените работят, все още предстои да бъде изяснен, тъй ка­то е възможно да се унаследи повече от един тип от заболяването с различни степени на сериозност. Докато бъде изяснен генетични­ят момент, на лекарите им се налага да разчитат на надеждното описание на типовете псориазис, които трябва да идентифицират, тъй като това е основното при избора на най-подходящо лечение за всеки отделен пациент.

Един от основните проблеми, които възникват при толкова мно­го и различни типове псориазис, е, че някои други състояния могат да бъдат сбъркани с него. Сред тях са екземата в различните й фор­ми, а себорейната екзема по кожата на скалпа е особена объркваща. Екземата по ръцете и краката също трудно се различава от псориазиса и дори кожните специалисти, дерматолозите, понякога отстраняват парче кожа (с местна упой­ка), за да го изследват под микроскоп, т.е. налага се да се направи един вид биопсия.

Друг объркващ тип е дисковидната екзема. Както подсказва наи­менованието й, тя се появява под формата на малки кръгли петън­ца с няколко сантиметра в диаметър и може да добие голяма плът­ност. Липсва обаче типичното сребристо олюспяване. Други забо­лявания, които могат да предизвикат объркване, са трихофитията u състояние, известно noд наименованието Pityriasisrosea. Трихофитията е no-често срещана сред децата и обикновено е съпроводена със сърбежи. Заболяването е свързано с появата на червени петна по тялото и често пъти по скалпа. Тези петна може да са леко люс­пести и понякога се разрастват околовръст, като кожата в центъ­ра остава здрава, така че приличат на пръстен. Причината за трихофитията не е червей, а гъбичка, която причинява също така и заболяването „атлетски крак“. Pityriasisroseaе странно наименова­ние за болест, защото всъщност означава подобен на трици от гръц­ки и розов от латински! Това е розов обрив с фини люспи, които се появяват само по ръба на всяко петънце, и се смята, че са провоки­рани от вирусна инфекция. Първоначално става дума за едно-единствено петно около 2-3 сантиметра, последвано след около седмица или по-късно от други, по-малки овални петънца от двете страни на тялото и горната част на ръцете. Може да се обърка с точковия псориазис, но се изчиства много по-бързо, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

 

Има ли начин да предотвратим покриването на ноктите с дупчици?

Мануела Костова, Пловдив, 38 год.Мануела Костова, Пловдив, 38 год.

ОТГОВОР:

Не. Дупчиците се появяват, когато псориазисът засегне ноктите при тяхното формиране. Дебелата рогова покривка, оформяща ноктите, изтънява и отчасти се разрушава, като се появяват дупчици с размери от най-много 1 милиметър в диаметър. Те обикновено са разпръснати неравномерно по ноктите и могат да засегнат ноктите както на ръцете, така и на краката.

Какви са различните типове псориазис?

Съществуват много различни типове псориазис, което кореспон­дира с теорията, че е възможно развитието на заболяването при даден човек да се дължи на съвкупност от поне шест на брой гени. Тези видове псориазис са систематизирани от експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

 • KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAТОЧКОВИЯТ ПСОРИАЗИС е познат още и като псориазис-сълза и псориазис-дъждовна капка. Той е типичен за деца, юноши и мла­ди хора и се характеризира с всеобщ обрив по кожата на тяло­то от съвсем малки петънца до такива с 1 сантиметър в диа­метър. Обикновено се появява внезапно след инфекция, често пъти на гърлото, около една седмица след инфекцията. Разп­ространява се по цялото тяло, но пропуска дланите и петите и се изчиства след няколко седмици или месеца, в зависимост от това доколко бързо е започнато лечение. Около 50% от бол­ните не получават повторен обрив, но той може да стане хро­ничен или да премине в някои от другите типове псориазис.

 

 

  • ПЕТНИСТ ПСОРИАЗИСПЕТНИСТИЯТ ПСОРИАЗИС е „типичната“ форма на това забо­ляване с люспести, червени и подути петна – плаки, които варират по размери от няколко милиметра до няколко санти­метра. Те са симетрични и за своето разпространение пред­почитат разтягащите и свиващите се повърхности като зад­ната част на лактите и предната част на коленете. Долната част на гърба и под кръста (задните части) са други обичайни участъци от тялото за появата на големи петна. Макар плаките да са големи и на доста места, по принцип те покриват най-много 5% от кожната повърхност на тялото на болния.

 

 

  • ФЛЕКСУРАЛНИЯТ ПСОРИАЗИСФЛЕКСУРАЛНИЯТ ПСОРИАЗИС се появява в гънките на кожата, подмишниците, под гърдите, в областта на слабините и меж­ду бедрата. Класифицира се като отделен тип, тъй като на външен вид е по-малко люспест, често пъти с яркочервен блес­тящ цвят. В областта на слабините може също така да за­сегне гениталиите. Може да породи обезпокоителен дразнещ обрив при децата, но се проявява главно при възрастните. При­чината за липсата на люспи е намалената загуба на вода при триенето на две кожни повърхности една в друга.

 

 

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERAПУСТУЛАРНИЯТ ПСОРИАЗИС може да засегне както ръцете, та­ка и краката. Характеризира се с кръгли жълти пустули (по­дути части от кожата, съдържащи гной), които се появяват по повърхността на дланите или петите, или и на двете мес­та. Те постепенно добиват кафеникав цвят, когато достиг­нат повърхността на кожата и се отделят от нея като люспи. Пустулите са стерилни и не се дължат на инфекция. Този модел често пъти се наблюдава при хора на средна възраст, които са пушачи. Общият пдстуларен псориазис с пластове от много малки пустули на фона на силно зачервена и гореща кожа е вече обострена форма на заболяването и изисква спеш­на медицинска помощ. Човек може да се разболее сериозно от постоянната загуба на телесна топлина и течности и да из­падне в треска. Понякога това се дължи на големи количества силни стероидни кремове за лечение на повече на брой големи плаки или след орално приемане на стероиди.

 

 

  • ЕРИТРОДЕРМИЧНИЯТ ПСОРИАЗИСЕРИТРОДЕРМИЧНИЯТ ПСОРИАЗИС също изисква спешна меди­цинска намеса. Подобно на много други медицински термини и наименованието на еритродермата произлиза от гръцки – от думите червен или възпален и кожен. Цялата кожа почервенява и това води до загуба на течности и телесна топлина, как­то е при пустуларния псориазис. Няма пустули, но е необходи­мо незабавно приемане в болнично заведение за възстановя­ване на изгубените телесни течности и за предотвратяване на хипотермия (понижаване на телесната температура). Вед­нъж щом пациентът бъде стабилизиран, е необходимо неза­бавно започване на лечение на основното заболяване – псориазиса. Еритродермата може да се появи при всяко друго кож­но заболяване и най-вече при екземата, но за щастие това се случва доста рядко. Може да се прояви в сравнително продъл­жителен период от време, но както при пустуларния псориа­зис често пъти се развива внезапно след неправилна употре­ба или внезапно прекъсване на стероидно лечение.

 

 

  • http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/dermnet/psoriasis57.htmlПСОРИАЗИСЪТ НА НОКТИТЕ често пъти е свързан с видими про­мени на ноктите. Те варират от обезцветяване и покриване с дупчици по повърхността до пълно разрушаване на нокътя, за­щото псориазисът може да стане причина ноктите да се от­делят от нокътното ложе и да доведе до значително удебеля­ване на кожата под нокътя. Сериозните промени на ноктите понякога водят до инвалидност и никога не трябва да бъдат пренебрегвани като обикновени „козметични“проблеми.

 

 

 • ПСОРИАТИЧНАТА АРТРОПАТИЯПСОРИАТИЧНАТА АРТРОПАТИЯ. Последният и много обезпоко­ителен тип псориазис е този, съчетан с артрит. Псориатичната артропатия може да се прояви при около 10% от болни­те от псориазис. Видът й е подобен на този на ревматоидния артрит с риск от сериозни деформации. Истинският брой на хората, страдащи от този тип артрит, е много трудно да се определи, тъй като се наблюдава голямо застъпване с други­те типове артрити. Сред болните от тежка форма на псори­азис около 21% може да бъдат засегнати и от артрит с раз­лична степен на сериозност.

 

 

 • СКАЛПОВИЯТ ПСОРИАЗИССКАЛПОВИЯТ ПСОРИАЗИС често пъти е много обезпокоителен поради плътните люспи и наситено червените ръбове на пла­ката върху скалпа. Въпреки това растежът на косата не се засяга. Дори да ви опада повече коса от обичайното, тя отно­во скоро ще израсне.

 

 

 

 • ЛИЦЕВИЯТ ПСОРИАЗИСЛИЦЕВИЯТ ПСОРИАЗИС е сравнително рядък и може да бъде ог­раничен, което води до объркването му с екзема.

 

 

Страдате от псориазис и артрит – ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА!

Ако страдате едновременно от псориазис и артрит, вероятно сте се хванали за главата многократно, защо точно на вас се е случило това. Не се отчайвайте, вижте какво тормози и другите хора със същия проблем:

 psorizis i artrit-vuprosi

 • Когато човек страда от псориатичен артрит, псориатичните обриви по кожата появяват ли се едновременно с артрита?

Обикновено първо се появява кожният обрив, но при някои случаи първо се усеща артритът и може да минат много години, преди псориазисът да стане явен по кожата. Понякога всичко се развива ед­новременно. Ако страдате от странна форма на артрит и нямате кожни проблеми, вашият лекар трябва да погледне по-внимателно ноктите ви, в случай че по тях са се появили дупчици, типични за псориатичните промени по тези рогови образувания. Също така би трябвало да запитате роднините си дали някои в семейството ви не е имал псориазис, тъй като тогава ще е по-вероятно ставните ви проблеми да са свързани с него.

 

 • Пръстите ми са подути. Четох, че човек може да страда от артрит, съчетан с псориазис. В това ли се изразява проблемът ми?

Вие може да страдате от един от типовете артрит, свързани с псориазиса. Зависи къде точно се появяват отоците. Ако те зася­гат само последната става на пръстите ви, там, където се наблю­дават и промени в ноктите ви, а състоянието на ръцете ви не е еднакво, то най-вероятно това се дължи на най-популярната форма на артрит, свързана с псориазиса. Малко вероятно е положението ви да се влоши сериозно и няма да засегне останалите ви стави.

Ако обаче другите стави на пръстите ви и/или кокалчетата ви са засегнати и това се отнася и за двете ви ръце, то вие страдате от прогресивна форма на заболяването. Ако това е така, то въз­можно най-бързо трябва да отидете на лекарски преглед.

Подуването при артрита обикновено е придружено от болка, отичане и схванатост. Ако не страдате от нито един от тези проблеми, то подуването може да се дължи на нещо друго – като инфекция или задържане на течности, което изисква съвсем различно лечение.

 psorizis i artrit-vuprosi_

 • Има ли кръвен тест, който мога да си направя, за да се установи дали артритът е свързан с псориазиса ми?

Не, няма. Ще бъде много по-лесно, ако имаше такъв тест, но за­сега този тип артрит се нарича серонегативен, защото не отчи­та нищо при тестване на серумната част на кръвта. Важно е обаче такъв тест да бъде направен, ако артритът ви е симетричен, тъй като той може да бъде сбъркан с ревматоидния артрит, който е серопозитивен – повече от 80% от болните от това заболяване имат в кръвта си вещество, което се нарича ревматоиден фактор.

Тестът, който може да ви предложи вашия лекар, изследва нива­та на възпаление в организма и може да бъде полезен при определя­не дали артритът ви е свръхактивен или не. Този тест може да из­следва още и СУЕ (скоростта на утаяване на еритроцитите) или вискозитета (лепкавостта на кръвта), който ще бъде повишен, ако страдате от голямо възпаление.

Тези тестове не могат да ви помогнат за поставянето на диаг­нозата псориатична артропатия, защото те показват възпаление по каквато и да било причина, като например тежка инфекция или някакви заболявания, предизвикващи чревни възпаления.

 

 • Възможно ли е да имам артрит, които да не е причинен от псориазиса ми?

Да, възможно е. Само защото имате псориазис, не означава, че всич­ки болки и болежки в организма ви се дължат на псориатична артро­патия. Напълно възможно е като всички хора без псориазис да стра­дате от остео- или ревматоиден артрит или дори от болестни състояния като подагра, която също може да бъде сбъркана с псориатичен артрит, който засяга само една става. Около 4% от болните с общ артрит страдат от псориатичната му форма. Макар че в ранни­те етапи лечението на болезнените стави може да съвпада незави­симо от причините, важно е да обсъдите състоянието си с вашия лекар и да се уверите, че ще ви бъдат направени всички необходими изследвания. Наблюдава се голям напредък в методите от рода на магнитния резонанс, извършван със скенери, за улесняване диагнос­тицирането на псориатичната артропатия за в бъдеще.

 

 • Имам само едно малко петънце псориазис, а ставите ме болят много. Смятах, че само хората с тежки форми на псориазис страдат от артрит?

Не, за съжаление всеки болен от псориазис може да има ставни проблеми – понякога преди изобщо да разберете, че имате кожно за­боляване. Хората с тежки форми на псориазис са по-склонни от оста­налите да развият артрит, защото при тях съществува почти едно на четири вероятност, докато при останалите е едно на десет.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Какво представлява псориатичната артропатия?

 

 

 

Какво представлява псориатичната артропатия?

Сякаш псориазисът за някои хора не е достатъчен, та при тях се получават и допълнителни проблеми под формата на артрит, специ­фичен само за това заболяване – псориатичен артрит.

psoriazis i artrit

Той се среща по-често, отколкото са цитираните от статистиката 10% от бол­ните от псориазис, тъй като леките случаи често пъти не биват регистрирани и се получава застъпване с други форми на артрит. Псориатичната артропатия може да не бъде регистрирана, тъй ка­то съществуват различни типове артрит, които невинаги биват раз­познавани и свързвани с псориазиса, а и е факт, че артритът може да се прояви, преди кожата да бъде действително засегната.

Артритът започва с болка и отичане около една или повече ста­ви. При по-големите стави и гръбнака тази болка понякога става особено силна. Ако по-малките стави на ръцете и краката са засег­нати, то сутрин или след периоди на почивка или бездействие се появява схванатост.

Описани са пет основни типа псориатична артропатия. Тези раз­новидности имат много общи характеристики, но въпреки това ня­кои болни могат да забележат присъствието на повече от един тип, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

 • Най-разпространеният тип се наблюдава при малко над полови­ната от случаите и засяга крайните стави на пръстите на ръцете и краката. Обикновено се появява само от едната страна на тялото (асиметрично) и засяга пръстите на ръцете и кра­ката, като се наблюдават също и промени в ноктите.
 • Около една четвърт от случаите имат симетричен артрит (от двете страни на тялото), което напомня ревматоидния арт­рит, но не дава положителен резултат на кръвния тест за на­личието на ревматоиден фактор в човешката кръв. Този тип артрит засяга много стави едновременно и може да порази как­то малките, така и големите бедрени и коленни стави. Това може да бъде много проблемна форма на заболяване, тъй като при половината от болните псориазисът се влошава, съпрово­ден от бавно разрушаване на ставите.
 • Следващият, доста често срещан тип е този, при който арт­ритът засяга гръбнака. Болката и схванатостта се усещат в долната част на гърба и в частите на тялото, където за кос­тите с помощта на сухожилия са закачени големи групи от мус­кули. Това предизвиква проблеми в ахилесовото сухожилие (около глезена) и таза (бедрата).
 • По-малко разпространен е типът, при който се засягат големи­те стави, и то само от едната страна на тялото.
 • И накрая, съществува и деструктивна форма на заболяването, която се нарича артритис мутиланс. Както подсказва и наиме­нованието, това е тежка, деформираща форма на артрит, ко­ято засяга малките стави на ръцете, краката и гръбнака.

 

psoriazis i artrit+-psoriazis i artrit+