Защо има различни типове псориазис?

Псориазисът вероятно се пре­допределя генетично с унаследена склонност за развиване на забо­ляването при определени отключващи фактори. Може да са замесе­ни до шест различни гени и това обяснява по всяка вероятност за­що хората страдат от различни видове обриви, пише най-добрата книга за псориазиса на д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

vidove psoriazis

Точният начин, по който гените работят, все още предстои да бъде изяснен, тъй ка­то е възможно да се унаследи повече от един тип от заболяването с различни степени на сериозност. Докато бъде изяснен генетични­ят момент, на лекарите им се налага да разчитат на надеждното описание на типовете псориазис, които трябва да идентифицират, тъй като това е основното при избора на най-подходящо лечение за всеки отделен пациент.

Един от основните проблеми, които възникват при толкова мно­го и различни типове псориазис, е, че някои други състояния могат да бъдат сбъркани с него. Сред тях са екземата в различните й фор­ми, а себорейната екзема по кожата на скалпа е особена объркваща. Екземата по ръцете и краката също трудно се различава от псориазиса и дори кожните специалисти, дерматолозите, понякога отстраняват парче кожа (с местна упой­ка), за да го изследват под микроскоп, т.е. налага се да се направи един вид биопсия.

Друг объркващ тип е дисковидната екзема. Както подсказва наи­менованието й, тя се появява под формата на малки кръгли петън­ца с няколко сантиметра в диаметър и може да добие голяма плът­ност. Липсва обаче типичното сребристо олюспяване. Други забо­лявания, които могат да предизвикат объркване, са трихофитията u състояние, известно noд наименованието Pityriasisrosea. Трихофитията е no-често срещана сред децата и обикновено е съпроводена със сърбежи. Заболяването е свързано с появата на червени петна по тялото и често пъти по скалпа. Тези петна може да са леко люс­пести и понякога се разрастват околовръст, като кожата в центъ­ра остава здрава, така че приличат на пръстен. Причината за трихофитията не е червей, а гъбичка, която причинява също така и заболяването „атлетски крак“. Pityriasisroseaе странно наименова­ние за болест, защото всъщност означава подобен на трици от гръц­ки и розов от латински! Това е розов обрив с фини люспи, които се появяват само по ръба на всяко петънце, и се смята, че са провоки­рани от вирусна инфекция. Първоначално става дума за едно-единствено петно около 2-3 сантиметра, последвано след около седмица или по-късно от други, по-малки овални петънца от двете страни на тялото и горната част на ръцете. Може да се обърка с точковия псориазис, но се изчиства много по-бързо, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

 

Какво представлява точковият псориазис?

Силвия Костова, София, 40 год.Венета Манолова, София, 40 год.

ОТГОВОР:

Този тип псориазис често пъти се появява за пръв път при юноши и млади хора. Появата му е признак за инфекция, която води след себе си това заболяване, и често пъти е следствие от възпалено гърло, особено когато причина за това е бактерия, известна под наименованието Streptococcus. Много малки, подобни на капки псориатични петна се появяват по кожата на торса и крайниците и едва след няколко месеца могат бавно да започнат да се изчистват. Това е доста драматично за болния, още повече че понякога може да изглежда така, сякаш са го опръскали с червена боя. Появата на точков псориазис невинаги означава, че ще развиете и други форми на заболяването, но той може да ви атакува отново, ако пак получите същия тип възпаление на гърлото.

Мога ли да получа псориазис в устната кухина?

Ясен Патрашев, Пловдив, 46 год.Ясен Патрашев, Пловдив, 46 год.

ОТГОВОР:

Възможно е да получите псориазис в устната кухина, тъй като той може да засегне също и лигавиците – това е терминът, който се използва за покритието на вътрешните повърхности на устата и червата. Това обаче е доста рядко срещана форма на заболяването и би се проявила само при тежък псориазис, особено при пустуларния тип (обяснен в началото на настоящата глава). Съществува слаба връзка между псориазиса и заболяване, наречено „географски език“, при което повърхността на езика се променя по плътност и цвят и се стига до загуба на нормалната грапавина и повишено зачервяване на меките части. Тези промени могат да напомнят очертанията на ге­ографска карта, откъдето идва и наименованието на заболяването.

Има ли начин да предотвратим покриването на ноктите с дупчици?

Мануела Костова, Пловдив, 38 год.Мануела Костова, Пловдив, 38 год.

ОТГОВОР:

Не. Дупчиците се появяват, когато псориазисът засегне ноктите при тяхното формиране. Дебелата рогова покривка, оформяща ноктите, изтънява и отчасти се разрушава, като се появяват дупчици с размери от най-много 1 милиметър в диаметър. Те обикновено са разпръснати неравномерно по ноктите и могат да засегнат ноктите както на ръцете, така и на краката.

Какви са различните типове псориазис?

Съществуват много различни типове псориазис, което кореспон­дира с теорията, че е възможно развитието на заболяването при даден човек да се дължи на съвкупност от поне шест на брой гени. Тези видове псориазис са систематизирани от експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

 • KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAТОЧКОВИЯТ ПСОРИАЗИС е познат още и като псориазис-сълза и псориазис-дъждовна капка. Той е типичен за деца, юноши и мла­ди хора и се характеризира с всеобщ обрив по кожата на тяло­то от съвсем малки петънца до такива с 1 сантиметър в диа­метър. Обикновено се появява внезапно след инфекция, често пъти на гърлото, около една седмица след инфекцията. Разп­ространява се по цялото тяло, но пропуска дланите и петите и се изчиства след няколко седмици или месеца, в зависимост от това доколко бързо е започнато лечение. Около 50% от бол­ните не получават повторен обрив, но той може да стане хро­ничен или да премине в някои от другите типове псориазис.

 

 

  • ПЕТНИСТ ПСОРИАЗИСПЕТНИСТИЯТ ПСОРИАЗИС е „типичната“ форма на това забо­ляване с люспести, червени и подути петна – плаки, които варират по размери от няколко милиметра до няколко санти­метра. Те са симетрични и за своето разпространение пред­почитат разтягащите и свиващите се повърхности като зад­ната част на лактите и предната част на коленете. Долната част на гърба и под кръста (задните части) са други обичайни участъци от тялото за появата на големи петна. Макар плаките да са големи и на доста места, по принцип те покриват най-много 5% от кожната повърхност на тялото на болния.

 

 

  • ФЛЕКСУРАЛНИЯТ ПСОРИАЗИСФЛЕКСУРАЛНИЯТ ПСОРИАЗИС се появява в гънките на кожата, подмишниците, под гърдите, в областта на слабините и меж­ду бедрата. Класифицира се като отделен тип, тъй като на външен вид е по-малко люспест, често пъти с яркочервен блес­тящ цвят. В областта на слабините може също така да за­сегне гениталиите. Може да породи обезпокоителен дразнещ обрив при децата, но се проявява главно при възрастните. При­чината за липсата на люспи е намалената загуба на вода при триенето на две кожни повърхности една в друга.

 

 

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERAПУСТУЛАРНИЯТ ПСОРИАЗИС може да засегне както ръцете, та­ка и краката. Характеризира се с кръгли жълти пустули (по­дути части от кожата, съдържащи гной), които се появяват по повърхността на дланите или петите, или и на двете мес­та. Те постепенно добиват кафеникав цвят, когато достиг­нат повърхността на кожата и се отделят от нея като люспи. Пустулите са стерилни и не се дължат на инфекция. Този модел често пъти се наблюдава при хора на средна възраст, които са пушачи. Общият пдстуларен псориазис с пластове от много малки пустули на фона на силно зачервена и гореща кожа е вече обострена форма на заболяването и изисква спеш­на медицинска помощ. Човек може да се разболее сериозно от постоянната загуба на телесна топлина и течности и да из­падне в треска. Понякога това се дължи на големи количества силни стероидни кремове за лечение на повече на брой големи плаки или след орално приемане на стероиди.

 

 

  • ЕРИТРОДЕРМИЧНИЯТ ПСОРИАЗИСЕРИТРОДЕРМИЧНИЯТ ПСОРИАЗИС също изисква спешна меди­цинска намеса. Подобно на много други медицински термини и наименованието на еритродермата произлиза от гръцки – от думите червен или възпален и кожен. Цялата кожа почервенява и това води до загуба на течности и телесна топлина, как­то е при пустуларния псориазис. Няма пустули, но е необходи­мо незабавно приемане в болнично заведение за възстановя­ване на изгубените телесни течности и за предотвратяване на хипотермия (понижаване на телесната температура). Вед­нъж щом пациентът бъде стабилизиран, е необходимо неза­бавно започване на лечение на основното заболяване – псориазиса. Еритродермата може да се появи при всяко друго кож­но заболяване и най-вече при екземата, но за щастие това се случва доста рядко. Може да се прояви в сравнително продъл­жителен период от време, но както при пустуларния псориа­зис често пъти се развива внезапно след неправилна употре­ба или внезапно прекъсване на стероидно лечение.

 

 

  • http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/dermnet/psoriasis57.htmlПСОРИАЗИСЪТ НА НОКТИТЕ често пъти е свързан с видими про­мени на ноктите. Те варират от обезцветяване и покриване с дупчици по повърхността до пълно разрушаване на нокътя, за­щото псориазисът може да стане причина ноктите да се от­делят от нокътното ложе и да доведе до значително удебеля­ване на кожата под нокътя. Сериозните промени на ноктите понякога водят до инвалидност и никога не трябва да бъдат пренебрегвани като обикновени „козметични“проблеми.

 

 

 • ПСОРИАТИЧНАТА АРТРОПАТИЯПСОРИАТИЧНАТА АРТРОПАТИЯ. Последният и много обезпоко­ителен тип псориазис е този, съчетан с артрит. Псориатичната артропатия може да се прояви при около 10% от болни­те от псориазис. Видът й е подобен на този на ревматоидния артрит с риск от сериозни деформации. Истинският брой на хората, страдащи от този тип артрит, е много трудно да се определи, тъй като се наблюдава голямо застъпване с други­те типове артрити. Сред болните от тежка форма на псори­азис около 21% може да бъдат засегнати и от артрит с раз­лична степен на сериозност.

 

 

 • СКАЛПОВИЯТ ПСОРИАЗИССКАЛПОВИЯТ ПСОРИАЗИС често пъти е много обезпокоителен поради плътните люспи и наситено червените ръбове на пла­ката върху скалпа. Въпреки това растежът на косата не се засяга. Дори да ви опада повече коса от обичайното, тя отно­во скоро ще израсне.

 

 

 

 • ЛИЦЕВИЯТ ПСОРИАЗИСЛИЦЕВИЯТ ПСОРИАЗИС е сравнително рядък и може да бъде ог­раничен, което води до объркването му с екзема.