Имам псориазис, а ми предстои влизане в болница, какво да правя?

Скоро трябва да вляза в болница. Какво лечение бих могъл да очаквам?

psoriazis bolnica

До известна степен това зависи от вашия консултант и причи­ните за приемането ви в болница. Вероятно вашият псориазис е разпространен повсеместно и ви причинява големи проблеми, в про­тивен случай не биха ви предписали болнично лечение. При това по­ложение вероятно ще ви подложат на лечение и изследвания. Едно от болничните лечения се нарича метод на Инграм и се състои от дитранолова паста и ултравиолетови (УВ) лъчи. Специализирани дерматологични медицински сестри ще нанасят препарата върху псориатичните плаки и ще ви превързват, за да подейства лекарство­то през следващите няколко часа. Когато превръзките бъдат мах­нати, ще бъдете подложен на лечение с УВ-лъчи. То се прави веднъж на ден и може много бързо да подобри състоянието ви.

Престоят ви в болницата може да ви се отрази много добре, тъй като ще ви даде възможност да си починете за известно време от всекидневното и отегчително нанасяне на препарати, а в някои бол­ници има специализирани дневни звена, където манипулациите се правят всеки ден, без да е необходимо да постъпвате за болнично лечение. Голям проблем за някои дерматологични отделения е прие­мането на специализирани пациенти, тъй като директорите на бол­ниците се опитват да спестяват средства и обикновено на кожни­те заболявания се гледа като на извънболничен проблем. Няма нищо по-ужасяващо за пациент с псориазис от това да бъде приет за ле­чение в общомедицинско отделение с пациенти с всякакъв друг вид различни заболявания и за него да се грижат медицински сестри, които не са специално обучени за справяне с подобен род проблеми. Ако такъв е случаят с вашата болница, поинтересувайте се за ал­тернативно дневно лечение, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

Наскоро влязох в болница и там ме мажеха с разни кремове, които не ми бяха подействали у дома. Там подействаха. Защо?

Ако сте били приети в специализирано отделение, където персо­налът е надлежно обучен в третирането на кожни проблеми, то бол­ницата може да ви се е сторила едно наистина спокойно място. До­бавете и възможността да си починете и да избегнете всякакви домашни задължения и не е изненадващо, че лечението е дало добър резултат! Споменахте, че са ви мазали с кремове – това също е от значение, тъй като не се е налагало вие да се тревожите за отделя­нето на бреме и за това дали ще оставите следи и петна из къща­та. Много хора също така се наслаждават на докосването, тъй ка­то неговата липса се усеща най-болезнено, когато човек страда от кожно заболяване.

 

 

Мога ли да използвам козметика и продукти за красота ако имам псориазис?