Как псориазисът влияе върху развитието на децата?

Psoriazis pri decataМакар че псориазисът е по-малко разпространен при децата за разлика от други кожни проблеми като екземата, около десет про­цента от възрастните с псориазис са го разбили преди да навър­шат десетгодишна Възраст. Ако става дума за деца, болни от псо­риазис, то средната възраст, когато това заболяване се е прояви­ло при тях за пръв път, е осем години и за разлика от възрастните, където няма разлика между мъжете и жените, по-вероятно е първо то да се прояви при момичетата, отколкото при момчетата. Някои изследвания изчисляват тази разлика като две към едно. Има и дру­ги разлики, като например това, че обривите може да се проявяват по същия начин, както при възрастните, макар че 65% от децата имат типично разпространение на големи псориатични плаки по ко­ленете, лактите и долната част на гърба. Точковият и скалповият псориазис са по-често срещани при децата, както и псориазисът в областта на памперса и флексурите (например, слабините, подмиш­ниците, зад колената). Този последен вид псориазис е най-често сре­щаната форма, когато става дума за бебета с псориазис, и често пъти се бърка с по-безобидния обрив от пелени.

Децата не са просто малки възрастни хора и именно затова уп­равлението на техния псориазис трябва да има предвид следните няколко фактора:

  • Както детето, така и неговите родители трябва да се образо­ват относно заболяването.
  • Желанията на родителите и детето може да се различават от­носно целите на лечението.
  • Психологическите аспекти на въздействие върху детето не трябва да бъдат пренебрегвани.
  • Съществуват по-високи степени за риск при абсорбацията на някои кремове.
  • Поради липсата на медицински изследвания върху ефектите вър­ху деца, много лекарства всъщност не са лицензирани за прило­жение върху деца. Тези специфични моменти трябва да бъдат надлежно обсъдени, преди родителите да се съгласят да започ­не дадено лечение с тяхното дете.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.