10 важни въпроса за наследствената връзка при псориазиса

Nasledstvena vruzka_psoriazis  1. Майка ми и аз имаме псориазис. Това наследствено заболяване ли е?

Псориазисът може да се опише като наследствено заболяване, тъй като съществуват определени гени, чиято връзка с псориазиса е установена. Тези гени сами по себе си не причиняват псориа­зис, но при тяхното наличие в организма вероятността да разви­ете псориазис в отговор на определени „отключващи“ фактори, които водят до типичните промени в кожата, е по-голяма. Меди­цинските факти относно свързаните с псориазиса гени се увели­чават – може да са замесени до шест различни гена, които да пре­дизвикат различен тип псориазис и различни реакции на лечение­то (те са обсъдени по-нататък в книгата). При една трета от болните в семейството им има и друг човек с това заболяване и болният притежава един определен ген от хромозома 6 (Сw6), кой­то увеличава двадесет и четири пъти вероятността той да се разболее от псориазис.

 

2. И двамата със съпруга ми имаме псориазис. Удвоява ли това вероятността децата ни също да страдат от това заболяване?

Вероятността е повече от двойна, тъй като съществува въз­можност децата ви да наследят повече от един от „гените на псо­риазиса“. Ако само един от 8ас имаше псориазис, вероятността де­цата ви също да го развият щеше да бъде само 15%, но след като и дв е трудно да се даде отговор на отделни конкретни въпро­си за евентуални рискове: например, ако и двамата родители не са болни от псориазис, но имат дете, което страда от това заболява­не, рисковете друго тяхно дете да се разболее от същото са 20%.

 

3. Вероятността по-големите деца да развият псориазис по-голяма ли е?

Не. При всички деца рискът да унаследят гена или гените на да­дено заболяване е еднакъв и няма доказателства в подкрепа на те­зата, че рискът първородните деца да се повлияят от различните фактори, които могат да породят заболяването, е по-голям.

 

Nasledstvena vruzka_psoriazis-4. Бременна съм и имам псориазис. Бебето ми също ли ще има псориазис?

При вашето бебе вероятно ще има повишен риск от развиване на псориазис, ако той или тя унаследи вашите „гени на псориазиса“, но няма да го „прихване“ от вас по време на бременността, дори да сте била в критичен период на заболяването. Тъй като генетичният матеамата страдате от това заболяване, то вероятността вече на­раства на 75%. Многориал се предава от двамата родители, когато яйцеклетката и сперматозоидът се комбинират, вероятността вашето бебе да унаследи вашите гени е 50%, а вероятността да наследи псориазиса ви -15%. Това ще се отнася еднакво и за другите деца, които бихте имали за в бъдеще.

 

5. Ако децата ми имат псориазис, той дали ще бъде толкова тежък като моя?

Това е друг въпрос, на който е трудно да се отговори, поради различното взаимодействие между гените и отключващите фак­тори. В действителност никой не може да знае.

 

6. Не знам някой в семейството ми да е бил болен от псориазис, но моята четиридесет и една годишна сестра разви това заболяване. Каква е вероятността и аз да го развия?

Не е възможно да ви дадем точен отговор, защото статисти­чески се работи само с големи групи от хора. Ако развиете заболя­ването, то спокойно можете да се обърнете назад и да кажете, че вероятността е била 100%, затова какъвто и отговор да ви дадем сега, mo mou би бил погрешен! Надяваме се да не се разболеете. Може да имате късмет, макар че цялостният риск при случай като вашия би бил 20%, а нещата стоят доста сложно по отношение на възрастта, на която сестра ви е развила това заболяване. Тъй като тя е развила псориазис на възраст над тридесет години, то рискът при вас е три пъти по-малък, отколкото ако псориазисът се бе про­явил преди петнадесетгодишна възраст.

 

7. Имам дъщери близначки, но само една от тях има псориазис. Това не подсказва ли, че заболяването не е наследствено?

Разбираме объркването ви. Помнете обаче, че псориазисът не се причинява от гените носители. Те само ви правят по-податливи на различни отключващи фактори. Едната ви дъщеря, която не е бол­на от псориазис, е късметлийка. Изследванията на големи групи близ­наци помагат да се изясни наследственият фактор: при еднояйчните близнаци има 65-70% вероятност и двамата да развият псориа­зис, но този процент пада на 15-20% при разнояйчните.

 

psoriazis i drugi zaboliavania _ekzema8. В семейството ми има страдащи от псориазис и си мислех, че съм се изплъзнал, но развих заболяването след тежка автомобилна катастрофа. Защо?

Това е пример за отключващ фактор, който активира унаследе­ната ви склонност да развиете псориазис. Определени фактори мо­гат да предизвикат първата или повторна атака на псориазиса, как­то и някое леко заболяване да доведе до рецидивирането му. Сред тези фактори са травми, инфекции, хормонален дисбаланс, някои лекарства или други сериозни заболявания. Доказателства за важ­ността на отключващите фактори са открити при изследвания на еднояйчни близнаци. Макар и двамата да имат унаследена склонност, съществува само 65-70% вероятност и двамата да развият псори­азис. Различните отключващи фактори играят различна роля при различните хора, поради което може да има затруднения в устано­вяване на предразположеността и самото лекуване на псориазиса.

 

9. Защо съм болен от псориазис, след като никой друг в семейството ми не страда от това заболяване?

Макар да се смята, че псориазисът е наследствено заболяване, един­ствено склонността към развиване на заболяването се предава по наследствен път. Някои хора могат да имат анормален ген, способен да предизвика псориазис, но той така и да не се активира, ето защо генът може да ви е предаден от някои от вашите (незасегнати) ро­дители. Ако ли пък не, то това означава, че по време на отделянето на сперматозоидите и яйцеклетката, от които сте се появили вие, или точно след оплождането, може да се е получило увреждане на ня­кои от гените. Преди да развиете псориазис, е необходимо да се про­яви някакъв отключващ фактор – възможно е това да се случи на всяка възраст, тъй като заболяването може да се прояви за пръв път още 8 невръстните ви години или вече на преклонна възраст.

 

10. Има ли тенденция псориазисът да пропуска поколения?

Не. Всеки семеен модел, който подсказва това, трябва да има обяснение, което да се потърси след внимателен анализ на отключ­ващите фактори. Интересно е обаче да се отбележи, че съществу­ват някои други заболявания с репутацията, че пропускат поколе­ния – например артритът и диабетът.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.