Китайската медицина на помощ в лечението на псориазис

Говори се, че китайската медицина е напреднала изключително много по посока на подпомагане справянето с дадено заболяване посредством възприемането му като проблем на цялото тяло и използването на билки за възстановяване на баланса.

Колко успешен е този подход?

Ще бъде ли включен той към Националната здравна система?

kitaiski bilki psoriazis_

Китайските билкови продукти съществуват в две основни форми – кремове и препарати, приемани орално. (Понякога се прилагат и ня­кои други видове, като например добавки за вана.) Най-популярният начин е приготвените смеси да се приемат орално и това е премина­ло някои изпитания при лекари от традиционната школа. Съществу­ват известни доказателства, че някои определени формули може да се окажат полезни при псориазис, но изследванията са доста ограни­чени и е необходима допълнителна оценка. Малко вероятно е този вид лечение да стане достъпен чрез Националната здравна система в обоз­римото бъдеще, тъй като изпитанията на лекарства и други подоб­ни препарати, преди те да могат да бъдат изписвани свободно, отне­мат много години и процесът е доста скъп. Необходимо е да се опита­те да избягвате всички продукти, които могат да имат опасни крат­котрайни и дълготрайни странични ефекти.

Трябва да имате предвид следните неща:

  • Няма доказателства, че китайските билки лекуват псориазис, но при някои хора те могат да окажат много благотворно вли­яние.
  • Китайските билки невинаги са безопасни, тъй като е възможно да причинят възпаление и увреждане на вътрешни органи – ка­то черен дроб и бъбреци – за кратък период от време. Дългот­райните странични ефекти не са известни.
  • Суровите съставки или билки не се намират под никаква форма на качествен контрол, затова техният химичен състав може да варира изключително много. Страната, където са набрани, времето на събиране и мястото, където са съхранявани билки­те, също имат голямо значение за тяхното качество.
  • Липсва контрол и над лечителите, които продават тези билки. Те не са медицински квалифицирани западни лекари под контро­ла на Общия медицински борд. Много от тях са отговорни хора, но трябва да помните, че всеки би могъл да продава тези билки. Много пари могат да се спечелят от подобна продажба и тряб­ва да имате предвид, че седмично един пациент може да изхар­чи 20-30 британски лири за своите лекарствени препарати.

kitaiski bilki psoriazisВ книгата „Всичко за псориазиса“ експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър съветват, че в последните доклади са регистрирани различни случаи – от не­декларирани потентни стероиди в китайските билкови кремове до смърт, вследствие спиране на бъбречната дейност, поради орално приемани лекове, и всичко това хвърля светлина върху потенциал­ните опасности от подобен род препарати. Има призиви за по-доб­ро регулиране и повече изследвания, които призиви се поддържат и от самите практикуващи. През следващите няколко години може би ще е възможно да препоръчаме някои билкови терапии, но понас­тоящем ви съветваме да сте предпазливи.