Какво е Mahonia aquifolium?

Красимира Петкова, София, 39 год.Красимира Петкова, София, 39 год.

ОТГОВОР:

Това е растение, което иначе е известно като вечнозелена махония. Екстракти от него се използват традиционно за лечение на различни състояния, сред които и псориазис. Прилага се под форма­та на мехлем и има изследвания, които установяват, че той помага на някои пациенти. Макар да не се знае начинът, по който билката действа, заслужава си изследователите да й обърнат внимание.

Безопасно ли е да ми правят масаж с ароматерапия при псориазис?

Таня Манолова, Плевен, 29 год.Таня Манолова, Плевен, 29 год.

ОТГОВОР:

Да, ако масажът се ограничи до нормалната кожа. Масажът мо­же да бъде много успокояващ и това може да помогне за облекчава не на псориазиса ви. Трябва да избягвате масаж върху големите плаки, защото фрикциите и маслата може да раздразнят засегнатата кожа. Областите, където кожата ви е по-суха, ще се почувстват много по-добре от овлажняващия ефект на маслата. Що се отнася до техниките на докосване, то те сами по себе си могат да бъдат много приятни, особено ако другите с неохота ви докосват, когато видят псориазиса ви.

 

 

Имам приятел, който посещава лекар хомеопат вместо обикновения си личен лекар. Не знам нищо за хомеопатията – тя би ли помогнала на моя псориазис?

Венета Манолова, Бургас, 40 год.Венета Манолова, Бургас, 40 год.

ОТГОВОР:

Хомеопатите вярват, че симптомите на дадено заболяване всъщ­ност са начините, по които организмът се бори със заболяването. Те се опитват да подпомогнат тази реакция чрез малки дози вещес­тва, които обикновено предизвикват същите симптоми, ако се из­ползват в големи дози при здрав човек. Хомеопатичните лекарства се приготвят чрез многобройни разтвори, за да остане само следа от веществото, и в резултат на това лечението обикновено е бе­зопасно и няма странични ефекти. Много е трудно да разберете дали ще се повлияете добре от него, защото псориазисът не е едно от заболяванията, за които по принцип се знае, че хомеопатията помага – за разлика например от екземата.

 

 

Китайската медицина на помощ в лечението на псориазис

Говори се, че китайската медицина е напреднала изключително много по посока на подпомагане справянето с дадено заболяване посредством възприемането му като проблем на цялото тяло и използването на билки за възстановяване на баланса.

Колко успешен е този подход?

Ще бъде ли включен той към Националната здравна система?

kitaiski bilki psoriazis_

Китайските билкови продукти съществуват в две основни форми – кремове и препарати, приемани орално. (Понякога се прилагат и ня­кои други видове, като например добавки за вана.) Най-популярният начин е приготвените смеси да се приемат орално и това е премина­ло някои изпитания при лекари от традиционната школа. Съществу­ват известни доказателства, че някои определени формули може да се окажат полезни при псориазис, но изследванията са доста ограни­чени и е необходима допълнителна оценка. Малко вероятно е този вид лечение да стане достъпен чрез Националната здравна система в обоз­римото бъдеще, тъй като изпитанията на лекарства и други подоб­ни препарати, преди те да могат да бъдат изписвани свободно, отне­мат много години и процесът е доста скъп. Необходимо е да се опита­те да избягвате всички продукти, които могат да имат опасни крат­котрайни и дълготрайни странични ефекти.

Трябва да имате предвид следните неща:

 • Няма доказателства, че китайските билки лекуват псориазис, но при някои хора те могат да окажат много благотворно вли­яние.
 • Китайските билки невинаги са безопасни, тъй като е възможно да причинят възпаление и увреждане на вътрешни органи – ка­то черен дроб и бъбреци – за кратък период от време. Дългот­райните странични ефекти не са известни.
 • Суровите съставки или билки не се намират под никаква форма на качествен контрол, затова техният химичен състав може да варира изключително много. Страната, където са набрани, времето на събиране и мястото, където са съхранявани билки­те, също имат голямо значение за тяхното качество.
 • Липсва контрол и над лечителите, които продават тези билки. Те не са медицински квалифицирани западни лекари под контро­ла на Общия медицински борд. Много от тях са отговорни хора, но трябва да помните, че всеки би могъл да продава тези билки. Много пари могат да се спечелят от подобна продажба и тряб­ва да имате предвид, че седмично един пациент може да изхар­чи 20-30 британски лири за своите лекарствени препарати.

kitaiski bilki psoriazisВ книгата „Всичко за псориазиса“ експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър съветват, че в последните доклади са регистрирани различни случаи – от не­декларирани потентни стероиди в китайските билкови кремове до смърт, вследствие спиране на бъбречната дейност, поради орално приемани лекове, и всичко това хвърля светлина върху потенциал­ните опасности от подобен род препарати. Има призиви за по-доб­ро регулиране и повече изследвания, които призиви се поддържат и от самите практикуващи. През следващите няколко години може би ще е възможно да препоръчаме някои билкови терапии, но понас­тоящем ви съветваме да сте предпазливи.

Как да изберем безопасен алтернативен лечител?

Повечето практикуващи нетрадиционна медицина имат частна практика и са по-добре, що се отнася до „продажбата“ на своя вид лечение, в сравнение с лекарите от Националната здравна система.

alternativen lechitelТе прекарват повече време с пациентите си и предимствата на то­ва човек да може да говори за своя псориазис, както и влиянието, което то оказва върху човека, са несъмнени. Възможността да спо­деляте действа много успокояващо и на нас би ни се искало Националната здравна система да позволява на лекарите да отделят по­вече време за контакт с пациентите си от времето, определено за консултации. Нямаме предвид, че единственото предимство на до­пълнителната медицина е наличието на повече време за пациента. Заслужава си да помним, че терминът допълнителна се използва це­ленасочено на мястото на алтернативна медицина, тъй като този вид лечения трябва да вървят ръка за ръка със стандартните пър­вични лечения, а не да ги заменят.

Понастоящем има създадени много професионални органи, които регулират повечето форми на допълнително лечение, и вие трябва да се свържете с тях, преди да изберете подходящия за вас практи­куващ специалист по допълнителна медицина. Помнете, че хората нямат нужда от медицинска квалификация, за да работят в област­та на допълнителната медицина, затова обсъдете плановете си с вашия личен лекар, поне за да проверите дали практикуващият ще ви постави правилна диагноза.

В книгата „Всичко за псориазиса“ експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър, съставят списък на най-разумните въпроси, които трябва да вземете предвид при избора на лечител, за да не ви навреди.

 • Каква квалификация има практикуващият и от колко време се занимава с това?
 • Член ли е на призната и регистрирана организация с кодекс за практикуване?
 • Може ли да ви даде име, адрес и телефонен номер на съответна­та организация, за да можете да проверите лично?
 • Терапията одобрена ли е от Националната здравна система?
 • Може ли вашия личен лекар да делегира грижите за вас на прак­тикуващия? (Това обикновено се случва само с препоръка до хомеопатична болница.)
 • Информира ли редовно вашия личен лекар за състоянието ви?
 • Това най-подходящата допълнителна терапия ли е за вашия псориазис?
 • Картонът ви поверителен ли е?
 • Каква е вероятната стойност на терапията?
 • Колко сеанса ще са ви необходими, за да усетите подобрение?
 •     Каква застраховка ви предоставя практикуващият, ако неща­та се объркат?

После си задайте следните въпроси:

 • Практикуващият отговаря ли на въпросите ви ясно и пълно?
 • Дава ли ви писмена информация, която да проучите в свободно­то си време?
 • Държи ли се професионално с вас?
 • Прави ли крайни изказвания за предимствата на даденото лече­ние?

Трябва да избягвате всеки, който:

 • Твърди, че е способен напълно да излекува вашия псориазис.
 • Съветва ви да прекъснете традиционното лечение, без да се консултирате с вашия личен лекар.
 • Кара ви да се чувствате некомфортно – имате нужда от добри взаимоотношения, ако смятате да извлечете всички ползи от лечението.

Накратко, трябва да изисквате същите стандарти от вашия практикуващ, които бихте поискали и от лекар към Националната здравна система, и да подложите твърденията му на същото кри­тично изследване, което се прилага напоследък и за леченията към Националната здравна система.