Как да изберем безопасен алтернативен лечител?

Повечето практикуващи нетрадиционна медицина имат частна практика и са по-добре, що се отнася до „продажбата“ на своя вид лечение, в сравнение с лекарите от Националната здравна система.

alternativen lechitelТе прекарват повече време с пациентите си и предимствата на то­ва човек да може да говори за своя псориазис, както и влиянието, което то оказва върху човека, са несъмнени. Възможността да спо­деляте действа много успокояващо и на нас би ни се искало Националната здравна система да позволява на лекарите да отделят по­вече време за контакт с пациентите си от времето, определено за консултации. Нямаме предвид, че единственото предимство на до­пълнителната медицина е наличието на повече време за пациента. Заслужава си да помним, че терминът допълнителна се използва це­ленасочено на мястото на алтернативна медицина, тъй като този вид лечения трябва да вървят ръка за ръка със стандартните пър­вични лечения, а не да ги заменят.

Понастоящем има създадени много професионални органи, които регулират повечето форми на допълнително лечение, и вие трябва да се свържете с тях, преди да изберете подходящия за вас практи­куващ специалист по допълнителна медицина. Помнете, че хората нямат нужда от медицинска квалификация, за да работят в област­та на допълнителната медицина, затова обсъдете плановете си с вашия личен лекар, поне за да проверите дали практикуващият ще ви постави правилна диагноза.

В книгата „Всичко за псориазиса“ експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър, съставят списък на най-разумните въпроси, които трябва да вземете предвид при избора на лечител, за да не ви навреди.

 • Каква квалификация има практикуващият и от колко време се занимава с това?
 • Член ли е на призната и регистрирана организация с кодекс за практикуване?
 • Може ли да ви даде име, адрес и телефонен номер на съответна­та организация, за да можете да проверите лично?
 • Терапията одобрена ли е от Националната здравна система?
 • Може ли вашия личен лекар да делегира грижите за вас на прак­тикуващия? (Това обикновено се случва само с препоръка до хомеопатична болница.)
 • Информира ли редовно вашия личен лекар за състоянието ви?
 • Това най-подходящата допълнителна терапия ли е за вашия псориазис?
 • Картонът ви поверителен ли е?
 • Каква е вероятната стойност на терапията?
 • Колко сеанса ще са ви необходими, за да усетите подобрение?
 •     Каква застраховка ви предоставя практикуващият, ако неща­та се объркат?

После си задайте следните въпроси:

 • Практикуващият отговаря ли на въпросите ви ясно и пълно?
 • Дава ли ви писмена информация, която да проучите в свободно­то си време?
 • Държи ли се професионално с вас?
 • Прави ли крайни изказвания за предимствата на даденото лече­ние?

Трябва да избягвате всеки, който:

 • Твърди, че е способен напълно да излекува вашия псориазис.
 • Съветва ви да прекъснете традиционното лечение, без да се консултирате с вашия личен лекар.
 • Кара ви да се чувствате некомфортно – имате нужда от добри взаимоотношения, ако смятате да извлечете всички ползи от лечението.

Накратко, трябва да изисквате същите стандарти от вашия практикуващ, които бихте поискали и от лекар към Националната здравна система, и да подложите твърденията му на същото кри­тично изследване, което се прилага напоследък и за леченията към Националната здравна система.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.