Какви надежди има за излекуване от псориазис в бъдещето?

Изцелението на псориазиса ще е възможно на определен етап от бъдещето. Малко вероятно е обаче това да се случи през следващи­те няколко години.

psoriazis budeshte

Съвременните изследвания предполагат, че има повече от един ген, свързан с псориазиса – вероятно дори шест, което от своя страна означава, че има различни видове псориазис. Изследванията по този въпрос могат да доведат до възникване на нови видове лечение, които да са насочени повече към даден специ­фичен вид псориазис. По този начин за в бъдеще е възможно да бъ­дат създадени все по-ефективни терапии, което ще направи управ­лението на заболяването по-малък проблем, а живота – по-лесен.

 

Провеждат ли се много изследвания в момента?

В момента текат изследвания в няколко различни насоки:

  • Генетични изследвания за идентифициране на гена или гените, които причиняват развиването на псориазис при някои хора.
  • Изследвания на имунната система – по-специално на Т-лимфоци-тите (вид бели кръвни клетки), за които се смята, че имат най-голям принос в развиването на псориазиса. Въздействията вър­ху имунната система могат евентуално да осигурят някакво изцеление на псориазиса.
  • Търсят се различни и по-добри лечения за псориазиса, което оз­начава, че се разработват нови кремове, мехлеми и таблетки.
  • Ефектът, който псориазисът оказва върху живота на хората. Получената информация помага на професионалистите от здрав­ната система да разберат по-добре неговото въздействие и да помогнат за подобрение на дерматологичните услуги. Това изс­ледване също така се използва за подобряване на обществено­то разбиране и осъзнаване за псориазиса.

Има много различни институции и организации, които предприе­мат изследвания. Често пъти те се нуждаят от доброволци, които да вземат участие в тези изследвания. Ако желаете да станете доброволец, често пъти можете да намерите информация за теку­щи изследователски проекти в организациите на пациентите.

 

Къде и как бих могла да намеря повече информация за най-новите видове лечение?

Вашият личен лекар има информация за най-новите терапии, но е невъзможно той да е запознат с абсолютно всичко ново. Асоциа­цията по псориазис е много добър източник на информация и нейни­ят бюлетин (разпространяван до всички нейни членове три пъти в годината) често пъти съдържа статии за новите лечения, които се предлагат. Дерматологичното отделение в местната болница е въз­можно също да разполага с информация за последните лечения, но невинаги е лесно да получите тази информация, освен ако не си за­пишете час при някои от специалистите в отделението. Ако имате достъп до интернет, уебсайтът на Британската асоциация на дер­матолозите съдържа много информация. Съюзът по псориатична артропатия дава отлична информация чрез своя бюлетин и списание, както и чрез диск с информация. Също така ежегодно се провежда конференция, на която се правят презентации, изложения, обсъж­дания и така нататък.

 

Повече информация четете в книгата на експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър – „Всичко за псориазиса“.

 

Какъв вид лечение  на псориазис да предпочетем?

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.