Псориазисът ни държи като в клетка – изолирани и самотни

Чувствам се толкова изолиран и самотен – сякаш никой не разбира какво се случва с мен.

psoriazis_chuvstvaМного болни от псориазис се чувстват изолирани и самотни със за­боляването си. Статистиката обаче говори друго – поне един на всеки петдесет души има псориазис – помислете си колко много хора от пуб­ликата на един средностатистически футболен мач страдат от съ­щото! Изолацията често пъти се появява, защото хората се чувст­ват неспособни да говорят с другите за своя псориазис, особено след като той е бил диагностициран за пръв път. Най-ефективният начин да избегнете тези чувства на изолация е да потърсите помощ от хо­рата около вас. Макар да се чувствате неудобно да разговаряте за псориазиса си, другите няма да могат да ви помогнат или да ви подкре­пят, ако вие сами не започнете да говорите и не им позволите да раз­берат как се чувствате. Групите за взаимопомощ са подходящи, тъй като хората там разбират какво преживявате, защото е напълно ве­роятно и те самите да са имали подобни изживявания.

 

Моят псориазис проваля живота ми. Всичко, което се опитам да направя, сякаш е повлияно от състоянието на кожата ми и нищо не мога да предвидя. Как да променя това?

Вашата история ни е ужасно позната. Псориазисът може да уп­равлява живота ви. За да се освободите и да промените начина, по който той ви влияе, може би ще ви е необходима помощта на психо­лог и вашият личен лекар или консултант трябва да ви насочи към такъв. Хората често пъти се справят с псориазиса, като избягват ситуации, които могат да ги притеснят – например коментарите на други хора. Такива примери са: отказване на покани да останете със семейството или приятелите си от страх да не оставите люс­пи по пода или да не излагате кожата си на слънце, макар че това вероятно би помогнало.

Психолозите не могат да променят факта, че имате псориазис, но те могат да ви помогнат да промените начина, по който го въз­приемате. Освен това те ще ви научат и на техники за релаксация, на междуличностни и социални умения за общуване. В края на тера­пията би трябвало да се почувствате по-уверени в себе си – като човек, усвоил в някаква степен контрол върху псориазиса си, така че заболяването вече да не доминира над живота ви.

 

Много хора казват, че стресът причинява псориазис. Винаги се чувствам така, сякаш ми намекват, че не се справям добре в стресови ситуации, когато всъщност мисля, че съм доста спокоен и сдържан човек. Какво мислите по този въпрос?

Почти няма съмнение, че стресът е един от потенциалните ак­тивиращи фактори за псориазиса. Онова, което вие имате предвид обаче, се споделя и от много други болни от псориазис – ядосвате се на хора, които твърдят, че стресът причинява псориазис, и на­мекват, че даден човек е неспособен да се справя със стреса в живо­та си, защото в противен случай не би развил подобно заболяване. Макар изследванията да доказват, че стресът оказва влияние вър­ху развитието на псориазиса, това не означава автоматично, че

Вие не можете да се справяте с него. Всички изпадаме в трудни ситуации и макар че изживяването на дадена стресова ситуация се повлиява от нашето психично състояние, става дума още и за пси­хична реакция, която се появява автоматично в телата ни и която можем много малко да контролираме. Както при повечето неща, свър­зани с псориазиса, така и това е строго индивидуално – някои хора са абсолютно сигурни, че преживяването на стресови ситуации вло­шава псориазиса им, а други не виждат толкова директна връзка между двете неща. Смесването на всичко и правенето на генерални изводи никога не е особено точно и полезно, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 

Защо псориазисът винаги ни кара да се притесняваме?

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.