Как стресът влияе на псориазиса?

Ролята, която стресът играе при псориазиса, е противоречива.

 4 stres_psoriazis

 

Псориазисът повлиява ли се от почивка или стрес?

Длъжни сме да отчетем и двете крайни мнения, застъпвани от при­вържениците на тази теория. При някои хора се наблюдава много ясна връзка между стресиращите събития и активизирането на псо­риазиса им. Тази връзка е толкова директна, че те могат да усетят как псориазисът им се влошава или засегнатите участъци започ­ват да „тръпнат“, когато изпаднат в трудна ситуация. Други хора пък не могат да открият директна връзка между преживяването на стресиращи събития и активизирането на заболяването им. На­лага се отговорът, че стресът може да влоши псориазиса и при по­вечето хора ролята, която той играе, се заключава някъде по сре­дата между двата примера, дадени по-горе.

Понякога е трудно да идентифицирате стресиращото събитие, което е влошило псориазиса ви. Може да измине определен период от време между самото събитие и обострянето на заболяването. Дру­гият проблем, който е категорично изразен, е, че самото заболяване псориазис е един вид стрес на организма. По този начин активизира­нето на псориазиса може да постави началото на порочен кръг, при който стресът влошава псориазиса, което пък поражда допълните­лен стрес, и т.н. Ефективното и навременно лечение е от решаващо значение, тъй като то би помогнало да се разкъса този порочен кръг и дори да бъде предотвратен, преди още да е създаден.

Почивката е важна и отделянето на време за отпускане след напрегната работа или изпълнението на домашни задължения би ви помогнало да контролирате стреса. Простички неща като доста­тъчно сън биха ви помогнали да увеличите своята издръжливост и да намалите ефекта от стресиращия начин на живот. Почивка от сякаш безкрайното рутинно мазане с кремове може да ви бъде също от съществена полза. Това би могло да се постигне, като оставите опитни сестри да ги нанасят вместо вас в поликлиниките или дори да си позволите кратък престой в болницата като пациент, съветват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 4 stres_psoriazis_

 

Щом псориазисът е свързан със стреса, какво може да се направи, за да се намали нивото на стрес?

Това е труден въпрос, защото при всеки човек различни неща мо­гат да му помогнат да намали стреса. Съществуват обаче няколко стратегии, които би било добре да обмислите.

Първо, можете да идентифицирате факторите, които ви причиня­ват в по-голяма степен стрес в живота ви, и да обмислите дали е въз­можно да ги промените или избегнете. Ще ви се отрази добре, ако сед­нете и поговорите за тези неща с някой ваш близък или с вашия лекар или медицинска сестра. Понякога е трудно да осъзнаете нещата сами, защото се намирате в непосредствен контакт със стресовите фак­тори и е трудно да ги разпознаете. Ако не можете да премахнете или да промените нещата, които ви причиняват стрес (например може да се окаже невъзможно да смените работата си или да се отървете от децата си!), то тогава използвайте тези стратегии, които ще ви по­могнат да се отпуснете и да отделите време за себе си. Тук на преден план излизат индивидуалните предпочитания. При някои хора практи­куването на някакъв спорт им осигурява терапевтичен отдушник от стреса. При други масажът, рефлексологията или медитацията спома­гат за успешното решение на проблема. Скритото послание в този съвет е да си осигурите пространство и време за себе си, да си позво­лите да правите нещо, което ще ви накара да се чувствате по-добре. Може да ви изкуши желанието да направите нещо, което ще ви накара да се почувствате по-добре само в краткосрочен план и няма реални дългосрочни перспективи (например да злоупотребите с алкохол). Този вид деструктивна активност е позната като негативна стратегия за справяне с проблемите и вместо да подобрите състоянието си, вие най-вероятно ще го влошите.

Второто нещо, което можете да направите, за да намалите ниво­то на стрес, е да си осигурите ефективно лечение. Както Вече споме­нахме, псориазисът и стресът се намират в порочен кръг – стресът отключва псориазиса, който, когато се появи, ви кара да се чувствате още по-стресирани, което на свой ред наново влошава заболяването, и т.н. Започването на лечение, което да подобри състоянието на кожа­та ви, се вписва в начина ви на живот и разрушава този порочен кръг.

В обобщение, вие се нуждаете от дългосрочен план в две посоки за неутрализиране влиянието на стреса. Първо, мисловен подход, който да ви помогне да се отпуснете и да осигурите време за себе си, и второ, физически подход, който да намали физическите въз­действия, които биха активизирали вашето заболяване.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.