Имам псориазис в ушите. Ще оглушея ли?

Иван Караманов, Бургас, 48 год.Иван Караманов, Бургас, 48 год.

ОТГОВОР:

Ушните канали от външната страна на тъпанчето са просто из­вита тръбичка от кожа, ето защо псориазисът може да ви засегне и там. Той няма да причини постоянна глухота, като трайно увреди ушите ви, но може да доведе до блокиране на канала с люспи и ушна кал и това да намали слуховите ви възприятия. Лечението може да е трудно и да се наложи ушите ви да бъдат надлежно промити в отде­ление „Уши, нос, гърло (УНГ)“ в местната болница. Често пъти обаче това може успешно да бъде извършено и в домашни условия с предпи­сани от лекаря ви подходящи капки. Не се изкушавайте да почиства­те ушите си с клечки за уши, тъй като те могат да придвижат съб­раното в края на канала и това да задълбочи проблема.

Как стресът влияе на псориазиса?

Ролята, която стресът играе при псориазиса, е противоречива.

 4 stres_psoriazis

 

Псориазисът повлиява ли се от почивка или стрес?

Длъжни сме да отчетем и двете крайни мнения, застъпвани от при­вържениците на тази теория. При някои хора се наблюдава много ясна връзка между стресиращите събития и активизирането на псо­риазиса им. Тази връзка е толкова директна, че те могат да усетят как псориазисът им се влошава или засегнатите участъци започ­ват да „тръпнат“, когато изпаднат в трудна ситуация. Други хора пък не могат да открият директна връзка между преживяването на стресиращи събития и активизирането на заболяването им. На­лага се отговорът, че стресът може да влоши псориазиса и при по­вечето хора ролята, която той играе, се заключава някъде по сре­дата между двата примера, дадени по-горе.

Понякога е трудно да идентифицирате стресиращото събитие, което е влошило псориазиса ви. Може да измине определен период от време между самото събитие и обострянето на заболяването. Дру­гият проблем, който е категорично изразен, е, че самото заболяване псориазис е един вид стрес на организма. По този начин активизира­нето на псориазиса може да постави началото на порочен кръг, при който стресът влошава псориазиса, което пък поражда допълните­лен стрес, и т.н. Ефективното и навременно лечение е от решаващо значение, тъй като то би помогнало да се разкъса този порочен кръг и дори да бъде предотвратен, преди още да е създаден.

Почивката е важна и отделянето на време за отпускане след напрегната работа или изпълнението на домашни задължения би ви помогнало да контролирате стреса. Простички неща като доста­тъчно сън биха ви помогнали да увеличите своята издръжливост и да намалите ефекта от стресиращия начин на живот. Почивка от сякаш безкрайното рутинно мазане с кремове може да ви бъде също от съществена полза. Това би могло да се постигне, като оставите опитни сестри да ги нанасят вместо вас в поликлиниките или дори да си позволите кратък престой в болницата като пациент, съветват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

 4 stres_psoriazis_

 

Щом псориазисът е свързан със стреса, какво може да се направи, за да се намали нивото на стрес?

Това е труден въпрос, защото при всеки човек различни неща мо­гат да му помогнат да намали стреса. Съществуват обаче няколко стратегии, които би било добре да обмислите.

Първо, можете да идентифицирате факторите, които ви причиня­ват в по-голяма степен стрес в живота ви, и да обмислите дали е въз­можно да ги промените или избегнете. Ще ви се отрази добре, ако сед­нете и поговорите за тези неща с някой ваш близък или с вашия лекар или медицинска сестра. Понякога е трудно да осъзнаете нещата сами, защото се намирате в непосредствен контакт със стресовите фак­тори и е трудно да ги разпознаете. Ако не можете да премахнете или да промените нещата, които ви причиняват стрес (например може да се окаже невъзможно да смените работата си или да се отървете от децата си!), то тогава използвайте тези стратегии, които ще ви по­могнат да се отпуснете и да отделите време за себе си. Тук на преден план излизат индивидуалните предпочитания. При някои хора практи­куването на някакъв спорт им осигурява терапевтичен отдушник от стреса. При други масажът, рефлексологията или медитацията спома­гат за успешното решение на проблема. Скритото послание в този съвет е да си осигурите пространство и време за себе си, да си позво­лите да правите нещо, което ще ви накара да се чувствате по-добре. Може да ви изкуши желанието да направите нещо, което ще ви накара да се почувствате по-добре само в краткосрочен план и няма реални дългосрочни перспективи (например да злоупотребите с алкохол). Този вид деструктивна активност е позната като негативна стратегия за справяне с проблемите и вместо да подобрите състоянието си, вие най-вероятно ще го влошите.

Второто нещо, което можете да направите, за да намалите ниво­то на стрес, е да си осигурите ефективно лечение. Както Вече споме­нахме, псориазисът и стресът се намират в порочен кръг – стресът отключва псориазиса, който, когато се появи, ви кара да се чувствате още по-стресирани, което на свой ред наново влошава заболяването, и т.н. Започването на лечение, което да подобри състоянието на кожа­та ви, се вписва в начина ви на живот и разрушава този порочен кръг.

В обобщение, вие се нуждаете от дългосрочен план в две посоки за неутрализиране влиянието на стреса. Първо, мисловен подход, който да ви помогне да се отпуснете и да осигурите време за себе си, и второ, физически подход, който да намали физическите въз­действия, които биха активизирали вашето заболяване.

 

Как храните и алкохола влияят на псориазиса?

Хранителният режим влияе ли на псориазиса?

Малко научни наблюдения навеждат на мисълта за директна връз­ка между хранителния режим и псориазиса. Разумно би било всеки човек да следва здравословен и балансиран хранителен режим, кой­то да съдържа много пресни плодове и зеленчуци (поне пет порции на ден) и да пие много течности (1,5-2 литра на ден), особено вода. Следвайки тези разумни насоки, вие сами ще си помогнете да оста­нете здрави, което ще се отрази благотворно и на кожата ви.Тряб­ва да отбележим, че някои хора са убедени, че определени храни вло­шават състоянието на кожата им. Ако смятате, че това е така и при вас, то определете храните, които влияят зле на вашата кожа, и се опитайте да ги избягвате или намалете употребата им.

Ако страдате от допълнителен кожен проблем, наречен уртикария (или копривна треска), който може да се активира от определе­ни храни, то обсъдете тези храни с вашия личен лекар. Уртикарията няма нищо общо с псориазиса и не се причинява от реакция на организма вследствие употребата на определена храна, обясняват експертите д-р Тим Мичъл и Ребека Пензър в книгата „Всичко за псориазиса“.

3 hranitelen rejim_psoriazis

Когато поемам алкохол, състоянието на кожата ми се влошава на следващия ден. Защо е така?

Алкохолът има способността да дехидратира организма (т.е. да съдейства за изхвърлянето на големи количества вода), което е ед­на от причините след препиване да страдате от главоболие. Тази дехидратация се отразява и на кожата, като я изсушава. Следова­телно, ако сте приели големи количества алкохол, то вие сте дове­ли псориазиса си до изсушаване и това е обострило заболяването ви. Едно или две алкохолни питиета вечер не би трябвало да имат неблагоприятен ефект, но пиенето до степен на алкохолно опияне­ние или приемането на повече от десет питиета за една вечер мо­же сериозно да влоши състоянието на вашата кожа.

Понякога пациентите пият прекалено много алкохол като начин да превъзмогнат проблема си с псориазиса. Това не е добра страте­гия за решаване на проблема и както подчертахме вече, всъщност влошава кожния ви статус. Някои видове лечение на тежки форми на псориазис (например с метотрексат, разгледано в Пета глава) е опасно да се комбинират с алкохол. Приемането на алкохол паралел­но с метотрексат може да подложи на допълнително изпитание чер­ния ви дроб и да го увреди.

Има сведения, че алкохолът може също да отключи псориазиса – предположение, което много хора отричат. Пациенти са ни казвали, че ако и ние имаме псориазис, това би било достатъчна причина и за нас да пием!

3 hranitelen rejim_psoriazis_

 

Какво най-често активизира псориазиса?

Стресиращият начин на живот и спе­цифичните стресиращи събития се смятат за вероятната причи­на, или отключващ фактор, за развитие на заболяването, както и за неговото повторно активизиране.

2 osnovna prichina za psoriazisa

 

Знае се също така, че определени лекарства влошават псориазиса – сред тях са противомаларийният препарат хлорокин, антидепресантът литий и противоаритмичните медикаменти и бета-блокерите, особено онези, които се използват за лечение на сърдечно­съдови заболявания. Ако приемате някое от тези лекарства, вие не можете да преустановите приема им, без да се консултирате пър­во със своя личен лекар. Трябва обаче да го обсъдите с него, тъй като е възможно да съществуват алтернативи, които да нямат този негативен ефект върху псориазиса ви.

Инфекция на гърлото – особено причинената от стрептонокова бактерия- може да активизира точковия псориазис.

Увреждане на кожата (например порязване при падане или след оперативна намеса) също може да провокира появата на псориазис на травмираното място. Тези случаи са известни като феномен на Кобнер (по името на лекаря, който пръв ги е описал в медицинската литература). Целостта на кожата не трябва да бъде непременно нарушена, за да се случи това. Много от вас са запознати с факта, че псориатични петна се появяват на места, където дрехите ви по-плътно се търкат в тялото (например около линията на колана). Това също е част от феномена на Кобнер, дължащ се на постоянно­то търкане на чужди материи в кожата. Чесането на сърбящи псо­риатични петна също влошава заболяването, защото разранява ко­жата.

При повечето болни слънчевите лъчи действат много благотвор­но, докато при около 10% от тях излагането на слънце е противопо­казно и влошава състоянието им.

 

Какво отключва псориазиса?

1 otkluchvashti faktoriГенетичните промени могат да предоп­ределят у човека предразположеност към развиване на псориазис, но за да започне този процес, необходимо е да бъдат активизирани някои фактори.

 

Идентифицирани са разнообразни отключващи фак­тори, но са необходими допълнителни изследвания, особено за да се отговори на въпроса защо кожата на някои части от тялото оста­ва в нормално състояние, за разлика от други, които са засегнати от заболяването. Много е трудно да се направят общи изводи от онова, което наричаме „автентични свидетелства“ в разказите на отделни пациенти относно отключващите фактори, но списъкът, даден по-долу, отразява събитията или нещата, които могат да повлияят на болните от псориазис във всеки един момент:

 

 • стрес и емоционални разстройства;
 • инфекции;
 • нараняване на кожата, дори най-лека драскотина или ухапване от насекомо;
 • пубертет, менопауза и бременност;
 • някои предписани лекарства (например бета-блокери, хлорокин, литий);
 • прекалени количества алкохол;
 • тютюнопушене;
 • лошо общо здравословно състояние;
 • промени в климата;
 • сериозни увреждания на имунната система (например СПИН или химиотерапия при лечение на рак);
 • излагане на ултравиолетови лъчи (рядко).

Хипнозата действа ли въобще при псориазис?

Иван Благоев, Пловдив, 37 год.Иван Благоев, Пловдив, 37 год.

ОТГОВОР:

Тя може да ви помогне, като ви накара да се отпуснете и ви нас­трои по-положително към заболяването ви, като по този начин мо­билизира силите ви по-лесно да се справите с него. Действа добре, ако кожата ви сърби много, чрез хипнотерапията ще се чешете по-малко. Чесането при сърбеж често пъти е облекчаващо и може да се озовете в омагьосан кръг от сърбежи, чесане, сърбежи и така ната­тък. Хипнотерапията може да ви помогне да излезете от този кръг и да дадете на кожата си възможност за почивка. Не сме чували за някакви стойностни изследвания, които да показват директна връз­ка между хипнотерапията и лечението на псориазиса.